Onze resultaten

Bekijk al onze resultaten & verslagen

Resultaten & verslagen

Als coöperatieve bank willen we bijdragen aan de maatschappij én aan de globale transities. We zijn ambitieus, maar niet alleen. Samen met onze klanten, leden en partners bundelen we onze krachten zodat we steun kunnen geven aan sociale initiatieven die Nederland en de wereld versterken. Bekijk hier onze globale impact en al onze andere resultaten en verslagen.

Nieuws

Rabobank boekt solide resultaat van EUR 2.786 miljoen in 2022

De economie kende in 2022 grote verstoringen door de Russische invasie in Oekraïne, zoals hoge energieprijzenen inflatie. Deze hadden hogere kosten van het dagelijks leven en een laag consumenten vertrouwen als gevolg. Deze tegenslagen hadden ook een weerslag op de prestaties van Rabobank.

Rabobank publiceert Impact Rapport en jaarverslag over 2022

Vandaag publiceert Rabobank naast haar jaarverslag ook het Impact Rapport over 2022, waarmee Rabobank haar stakeholders een indruk wil geven van de manier waarop ze een positieve impact probeert te maken op de wereld om ons heen en hoe ze wil bijdragen aan de voedselsysteemtransitie, de energietransitie en de transitie richting een meer inclusieve samenleving.

Videos

CFO Bas Brouwers geeft meer uitleg over de behaalde resultaten in 2022

CEO Wiebe Draijer over de halfjaarcijfers 2022 van Rabobank

Uitleg over de halfjaarcijfers van 2022

Impact maken we samen

Growing a better world together betekent dat duurzaamheid verweven in Rabobanks missie is. Als bank willen we bijdragen aan transities die voor onszelf en onze stakeholders van belang zijn, nu en in de toekomst. In het Impact Rapport laten we zien hoe we een positieve impact proberen te maken op de wereld om ons heen en hoe we willen bijdragen aan de voedselsysteemtransitie, de energietransitie en de transitie richting een meer inclusieve samenleving.

Downloads

Bekijk een korte samenvatting van onze jaarcijfers in de infographics hieronder. Bekijk alle documenten op de downloadspagina.

Rabobank Wereldwijd Aanwezig 2022 (NL) (PDF)
Rabobank in 2022 (NL) (PDF)
Rabobank in één oogopslag 2022 (NL) (PDF)

Value Creation Model

Ons waardecreatiemodel toont de belangrijkste middelen die we hebben: medewerkers, kapitaal & fundingen, partnerships en netwerken, kennis, en (IT) infrastructuur. Deze middelen zijn, naast onze missie, visie, strategie, een onmisbare input voor ons bedrijfsmodel, producten en diensten. Tot slot worden de output en de impact gerelateerd aan de waarde creërende materiële thema’s zijn geordend op basis van onze strategische pijlers.

Rabobank Value Creation Model (EN) (PDF)
A+

S&P Global

Aa2

Moody’s

A+

Fitch

5/406

ESG Risk Rating