Onze resultaten

Bekijk al onze resultaten & verslagen

Resultaten & verslagen

Als coöperatieve bank willen we bijdragen aan de maatschappij én aan de globale transities. We zijn ambitieus, maar niet alleen. Samen met onze klanten, leden en partners bundelen we onze krachten zodat we steun kunnen geven aan sociale initiatieven die Nederland en de wereld versterken. Bekijk hier onze globale impact en al onze andere resultaten en verslagen.

Nieuws

Rabobank boekt nettowinst van EUR 2.528 miljoen over eerste halfjaar 2023

Hoge inflatie, toenemende geopolitieke spanningen en turbulente markten waren in de eerste maanden van 2023 nog steeds van invloed op de economie en zorgden voor onzekerheid. Centrale banken verhoogden de rentes meermaals in een poging om de economie af te koelen. Deze stijgende rentes en de beperkte kredietvoorzieningen hadden positieve invloed op Rabobanks resultaten, waarbij een nettowinst behaald werd van 2.528 miljoen over het eerste halfjaar van 2023.

Videos

CFO Bas Brouwers geeft meer uitleg over de behaalde resultaten in de eerste helft van 2023

2023
2022
2021

CEO Stefaan Decraene reflecteert op het afgelopen half jaar en staat stil bij 125 jaar de coöperatieve Rabobank

Vader met kind op zijn schouders en het kind heeft een vlieger vast

Impact maken we samen

Growing a better world together betekent dat duurzaamheid verweven is in de missie van Rabobank. Als bank willen we bijdragen aan transities die voor onszelf en onze stakeholders van belang zijn, nu en in de toekomst. In het Impact Rapport laten we zien hoe we een positieve impact proberen te maken op de wereld om ons heen en hoe we willen bijdragen aan de voedselsysteemtransitie, de energietransitie en de transitie richting een meer inclusieve samenleving.

Downloads

Bekijk een korte samenvatting van onze jaarcijfers in de infographics hieronder. Bekijk alle documenten op de downloadspagina.

Rabobank in één oogopslag 2023Rabobank in 2023 (NL)Rabobank Wereldwijd Aanwezig 2023

Value Creation Model

Ons waardecreatiemodel toont de belangrijkste middelen die we hebben: medewerkers, kapitaal & fundingen, partnerships en netwerken, kennis, en (IT) infrastructuur. Deze middelen zijn, naast onze missie, visie, strategie, een onmisbare input voor ons bedrijfsmodel, producten en diensten. Tot slot worden de output en de impact gerelateerd aan de waarde creërende materiële thema’s zijn geordend op basis van onze strategische pijlers.

Rabobank Value Creation Model (EN)

AA low

DBRS

A+

S&P Global

Aa2

Moody’s

A+

Fitch