Hoe kun je in jouw testament het familievermogen beschermen?

In een testament kun je aangeven wie jouw vermogen erft en hoe dit wordt geregeld. Maar hoe kun je het familievermogen beschermen, zodat jouw eigen kind(eren) er het langst profijt van hebben? Lees in dit artikel meer over vier bepalingen die hierbij voor jou en jouw familie van belang kunnen zijn.

Er zijn diverse mogelijkheden

In- en/of uitsluitingsclausule

Je kunt in een testament opnemen dat wat jouw kinderen erven niet valt in een gemeenschap van goederen of deel uitmaakt van een verrekenbeding. Dit wordt wel de uitsluitingsclausule genoemd. Voor het besparen van erfbelasting kun je deze uitsluitingsclausule nog verzachten bij het overlijden van jouw (schoon)kind, zodat het uitgesloten vermogen bij overlijden wel meetelt. Voor huwelijksgemeenschappen die na 1 januari 2018 ontstaan is hiervoor een insluitingsclausule in een testament nodig. Dit houdt verband met de wetswijziging waardoor de wettelijke gemeenschap van goederen van een algehele gemeenschap in een beperkte gemeenschap is gewijzigd. De in- en uitsluitingsclausule werkt op dezelfde manier in geval van een geregistreerd partnerschap.

Tweetrapsmaking

Als jouw kind ongehuwd en zonder nakomelingen na jou als ouder(s) komt te overlijden en geen testament heeft gemaakt, dan wordt de nalatenschap volgens de wet verkregen door jouw andere kind(eren). Hierover is dan maximaal 40% erfbelasting verschuldigd. Door een tweetrapsmaking in jouw testament op te nemen keert het door jouw kind geërfde vermogen in feite terug naar jouw oorspronkelijke nalatenschap en wordt vervolgens door jouw andere kind(eren) verkregen. De dan verschuldigde erfbelasting bedraagt dan maximaal 20%. Zo blijft er in deze onverhoopte situatie meer familievermogen over. Met jouw notaris kan je de tweetrapsmaking op maat maken passend bij jouw situatie.

Testamentair bewind

Ook kun je in jouw testament bepalen dat wat jouw kinderen uit jouw nalatenschap erven, onder bewind wordt gesteld. Met een bewindclausule beperk je, vaak tot een bepaalde meerderjarige leeftijd, de zeggenschap over het uit jouw nalatenschap ontvangen vermogen, maar geef je jouw kinderen wel de financiële voordelen. Ook met als doel om jouw kinderen vertrouwd te maken met het beheer van het verkregen vermogen. Je kunt hiermee eventuele minder verstandige keuzes van jouw kinderen voorkomen, waardoor zij zelf langer voordeel hebben van het vermogen.

Voogdij

Voor minderjarige kinderen geldt dat wanneer beide ouders zijn overleden, de rechter een voogd aanwijst, tenzij je zelf een regeling hebt getroffen. Via een testament, notariële akte of inschrijving in het gezagsregister kun je bepalen wie je als voogd wilt aan wijzen. De voogd is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van jouw minderjarige kinderen en legt verantwoording af aan de kantonrechter. Je kunt de bevoegdheden van de voogd overigens beperken met een testamentair bewind, zoals hierboven is toegelicht.

Inzicht in de financiële gevolgen van jouw overlijden

Wil je weten wat de financiële gevolgen zijn van jouw overlijden voor jouw nabestaanden? En hoe je het familievermogen kunt beschermen? In een Vermogensplan Overlijden geven wij graag de mogelijkheden en gevolgen voor je weer. Onze experts helpen je graag.

Lees meer over schenken en nalaten
Stelletje bij strandtent

Benieuwd naar andere vermogensvragen?

Op onze overzichtspagina vind je nog meer vraagstukken rondom vermogen. Zo lees je er hoe je in je testament het familievermogen kunt beschermen, wat de kenmerken zijn van schenken op papier en hoe je een keuze kunt maken tussen sparen en/of beleggen in de bv of in privé.

Naar de overzichtspagina