Vijf tips om te zien of het verhuren van een woning een interessante belegging is

In de media lees je regelmatig over particulieren die woningen verhuren als belegging. Soms een enkele woning, bijvoorbeeld een voormalige eigen woning, en in andere gevallen hebben ze meerdere woningen in bezit die ze verhuren. Uit gegevens van het CBS blijkt dat 6% van de verhuurde woningen particulier bezit is. Maar wat komt er bij kijken? Welke regels zijn van toepassing? En wat is het rendement? In dit artikel vijf tips.

Tips

Tip 1: Kies bewust tussen een sociale-huurwoning en een woning in de vrije sector

Bij de verhuur van woningen wordt onderscheid gemaakt tussen sociale-huurwoningen en woningen in de vrije sector. Voor de eerstgenoemde woningen geldt een maximale aanvangshuur van € 752,33 (2021). De huur voor sociale-huurwoningen is gebaseerd op een puntensysteem, dat de maximale huurprijs bepaalt. Ook geldt er een maximale huurverhoging. Wil je investeren in een woning en deze gaan verhuren? Dan is het voor jou als verhuurder dus van belang of je investeert in een sociale huurwoning of juist niet.

Tip 2: Kijk naar de gevolgen van de huurbescherming

De huurbescherming speelt een rol in de relatie tussen huurder en verhuurder. Los van eventuele mogelijkheden zoals kortstondig verhuren (AirBnB) of huur op basis van de Leegstandswet, zal een huurder huurbescherming hebben. Wel is er de mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract te sluiten, voor maximaal 2 jaar. Verlenging is mogelijk, maar dan verandert het huurcontract in een contract voor onbepaalde tijd. Wil je niet ‘vast’ zitten aan een huurder, dan is een tijdelijk huurcontract een overweging. Maar dan moet je wel periodiek op zoek naar een nieuwe huurder.

Tip 3: Is het rendement van de verhuurde woning aantrekkelijk voor jou?

Uiteraard speelt ook het (directe) rendement een rol bij de keuze voor een bepaalde woning om te gaan verhuren. Dan gaat het niet alleen om de huur, maar ook om de exploitatiekosten. Deze hangen samen met bijvoorbeeld de staat van het pand, de aanwezigheid van een lift, VVE-verplichtingen en het energielabel. Ook speelt het risico van waardedaling een rol. Bij een stijging van de rente, zal gegeven de huur vanuit beleggingsoptiek een woning minder waard worden. Wat op het eerste oog wellicht een aantrekkelijke belegging lijkt, kan dan wel eens tegenvallen.

Tip 4: Breng de fiscale gevolgen in beeld

Mocht je jouw eigen woning na verhuizing aanhouden en gaan verhuren, dan verhuist deze fiscaal van box 1 naar box 3. Bij die overgang zal de overwaarde van die eigen woning fiscaal verrekend moeten worden met de box 1-financiering van de nieuwe woning. Hierdoor kan het zijn dat je minder rente in aftrek kunt brengen op jouw belastbaar inkomen in box 1. In box 3 vormen de WOZ-waarde van de verhuurde woning (gecorrigeerd voor de waardedruk als gevolg van de verhuur) en de eventuele schuld onderdeel van de rendementsgrondslag, waarover een forfaitair rendement wordt berekend afhankelijk van de omvang van jouw totale box 3 vermogen. De huur wordt dus niet feitelijk belast en de kosten zijn niet aftrekbaar.

Tip 5: Inzicht met een Vermogensplan

Een Vermogensplan geeft inzicht en kan oplossingen bieden. En dat geeft rust. Een vermogensplanner licht graag de mogelijkheden voor jouw situatie toe en kan berekenen welk rendement op jouw vermogen nodig is om jouw wensen en doelen te realiseren.

Lees hier meer over een Vermogensplan
Stelletje bij strandtent

Benieuwd naar andere vermogensvragen?

Op onze overzichtspagina vind je nog meer vraagstukken rondom vermogen. Zo lees je er hoe je in je testament het familievermogen kunt beschermen, wat de kenmerken zijn van schenken op papier en hoe je een keuze kunt maken tussen sparen en/of beleggen in de bv of in privé.

Naar de overzichtspagina