Hulp voor een starter bij de aankoop van een eigen woning

Het is al een lange tijd lastig voor starters om een woning te kopen. De huizenprijzen stijgen iedere maand. Daarnaast moeten zij de bijkomende kosten (kosten koper) uit eigen middelen betalen en zorgt een eventueel aanwezige studieschuld voor minder leencapaciteit. Hulp bij de aankoop is dan ook zeer welkom. Bijvoorbeeld door een schenking van de ouders. Ook de startersvrijstelling, waarbij onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden, kan hierbij helpen. In dit artikel lees je meer over de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning en de startersvrijstelling.

Schenking van (een deel van) de aankoopsom van de woning

Je mag jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan jouw kinderen. In 2021 is dit € 6.604. Eenmalig mag er onder voorwaarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaar een hoger bedrag worden geschonken. Waar de schenking aan wordt besteed, bepaalt de hoogte van de vrijstelling. In 2021 gelden o.a. de volgende vrijstellingen:

€ 26.881 voor vrije besteding. € 105.302 bij besteding voor de eigen woning.

De verhoogde schenkingsvrijstelling komt in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling. Wat wordt verstaan onder besteding voor de eigen woning?

De aankoop van een eigen woning, of een woning in aanbouw of nog leeg staat, maar in het kalenderjaar of één van de daaropvolgende drie jaren het hoofdverblijf van het kind wordt. Het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld die is ontstaan door de vervreemding van een eigen woning. Verbetering of onderhoud van de eigen woning. Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De schenking die besteed wordt voor de eigen woning en waarvoor de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling wordt gebruikt mag onder voorwaarden over maximaal drie opeenvolgende kalenderjaren worden gespreid. Verder is het van belang dat de schenking onvoorwaardelijk is. Er mag alleen een ontbindende voorwaarde worden opgenomen voor de situatie dat er niet is voldaan aan de voorwaarden voor de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt kunnen sinds dit jaar gebruik maken van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting, waardoor er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Om hier aanspraak op te kunnen maken, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De starter gaat er zelf (na eventuele verbouwing) wonen en verklaart dit schriftelijk aan de notaris bij de overdracht van de woning. De starter is tussen de 18 en 35 jaar oud op de dag van overdracht van de woning. De starter heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van deze startersvrijstelling. De woning die wordt aangekocht is niet duurder dan € 400.000 (eis vanaf 1 april 2021).

In andere gevallen waarin een woning wordt aangekocht om zelf te gaan bewonen, is het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting 2%. Als dat niet het geval is, geldt het normale tarief van 8%.

De Belastingdienst heeft onlangs een aantal vragen beantwoord waaronder de vraag dat als de verkoper nog voor een korte periode van een maand de woning zelf bewoont, de koper nog steeds een beroep op de startersvrijstelling kan doen. Als de voortgezette bewoning langer duurt dan een maand, wordt geen zekerheid vooraf gegeven over de fiscale gevolgen. Verder heeft de Belastingdienst aangegeven dat in onvoorziene omstandigheden, die ertoe leiden dat een koper de woning alsnog niet zelf voor langere tijd heeft kunnen bewonen, de startersvrijstelling of het 2%-tarief niet wordt teruggenomen.

Inzicht in jouw situatie

Wil je weten welke financiële ruimte je hebt om jouw kinderen te helpen met de aankoop van een eigen woning? En wil je weten welke mogelijkheden je daarnaast nog hebt om jouw kinderen te helpen, bijvoorbeeld door het (aanvullend) verstrekken van een lening? Onze specialisten bij Private Banking helpen je graag verder. In een Vermogensplan Schenken geven wij graag de mogelijkheden en gevolgen voor je weer.

Lees meer over schenken en nalatenLees meer over vermogensplanning
Stelletje bij strandtent

Benieuwd naar andere vermogensvragen?

Op onze overzichtspagina vind je nog meer vraagstukken rondom vermogen. Zo lees je er hoe je in je testament het familievermogen kunt beschermen, wat de kenmerken zijn van schenken op papier en hoe je een keuze kunt maken tussen sparen en/of beleggen in de bv of in privé.

Naar de overzichtspagina