Hoe bouw je als ondernemer vermogen op voor later?

Als ondernemer met een winstgevend bedrijf, hou je geld over. Dat kun je gebruiken om te groeien met je bedrijf, om financieringen af te lossen, maar je kunt ook vermogen opbouwen voor later door te beleggen. Of je vermogen het beste in privé of een in bv kunt beleggen, lichten wij hierna toe.

Winst uitkeren

Ben je 100% eigenaar van je onderneming? Dan staat het je geheel vrij om een deel van de winst uit te keren. Dat doe je bijvoorbeeld als je het vermogen privé wilt gebruiken. Maar wat is het gevolg als je wilt beleggen om vermogen op te bouwen voor later? Dat hangt van de rechtsvorm van je onderneming af en de hieraan verbonden fiscale gevolgen.

Heb je een eenmanszaak of ben je bijvoorbeeld firmant in een VOF, dan wordt de winst belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Ga je dan een deel van de winst gebruiken om te beleggen voor later, dan behoren de beleggingen tot jouw vermogen in box 3.

Ben je directeur-grootaandeelhouder met een eigen bv, dan wordt over de winst van de bv vennootschapsbelasting geheven. De nettowinst wordt dan toegevoegd aan de winstreserves en kan worden uitgekeerd aan de holding-bv. Of het dan voordelig is om vermogen te beleggen in de bv of na een dividenduitkering in privé, hangt af van het verwachte rendement en de belastingdruk in de bv en in privé.

Belasting over het rendement op vermogen in privé

Vermogen dat in privé als belegging wordt aangehouden wordt belast in box 3. Er wordt hierbij uitgegaan van een in de wet opgenomen rendementspercentage, waarbij het percentage afhankelijk is van de omvang van het vermogen in box 3. Naar mate je meer vermogen in box 3 hebt, neemt dit rendementspercentage toe. Over dit rendement wordt 31% belasting geheven. In 2021 ziet de vermogensrendementsheffing in de schijven er als volgt uit:

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Vermogensrendementsheffing over de rendementsgrondslag
€ 0 € 50.000 0,59%
€ 50.000 € 950.000 1,40%
€ 950.000
1,76%

De schijven gelden per persoon. Fiscaal partners kunnen de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling toedelen. Van je box 3-vermogen is € 50.000 vrijgesteld (voor fiscaal partners € 100.000).

Kortom, op basis van jouw situatie, de vrijstelling en het te behalen rendement kan de belastingdruk worden uitgerekend. Bij een hoger rendement is de belastingdruk lager dan in de situatie dat je geen of een rendement van bijvoorbeeld 0,5% behaalt. Bij een vermogensrendementsheffing van 1,40% en een rendement van 0,5% is de belastingdruk 280%. Behaal je een rendement van 5%, dan is de belastingdruk op het rendement 28%.

Belastingdruk over het rendement op vermogen in de bv

In een bv is de fiscale behandeling van het beleggingsrendement anders dan in een privé. In een bv worden de gerealiseerde koerswinsten, dividenden, rente, etc. belast met vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting ontwikkelt zich als volgt:

Belastbare winst 2021 Vanaf 2022
1e schijf ≤ € 245.000 ≤ € 395.000
2e schijf > € 245.000 > € 395.000

Keert de bv de winst vervolgens als dividend uit, dan moet je nog eens 26,9% inkomstenbelasting in box 2 betalen. De totale belastingdruk over de winst in de bv wordt dus bepaald door het tarief voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting in box 2. De totale belastingdruk over het resultaat van de beleggingen ziet er dan als volgt uit:

Belastingdruk Vanaf 2021
1e schijf 37,87%
2e schijf 45,18%

Wat is voor jou voordelig: vermogen opbouwen in privé of in een bv?

Vanwege de verschillen in belastingheffing tussen privé en de bv, kunnen we uitrekenen bij welk rendement het voordelig is om vermogen te verschuiven van privé naar een bv en andersom.

In het geval dat je privévermogen hebt en 1,40% vermogensrendementsheffing verschuldigd bent, dan is het overbrengen van het vermogen naar een bv voordelig bij een rendement tot 3,7%.

Als we uitgaan van een vermogensrendementsheffing van 1,40% en de eerste schijf in de vennootschapsbelasting, dan is het voor bv-vermogen in 2021 bij een rendement van meer dan 9,3% voordelig om het bv-vermogen als dividend uit te keren en in privé te beleggen. Je kunt er ook voor kiezen om (een gedeelte van) het bv-vermogen via een lening over te brengen naar privé. Alhoewel deze keuze voordelig is als het rendement hoger is dan de overeengekomen leenrente, kleven er ook risico’s aan deze variant. Bijvoorbeeld bij een daling van de waarde van de beleggingen.

Hoe maak je de keuze?

Een keuze voor het beleggen in privé of in de bv is niet alleen afhankelijk van het rendement en de belastingdruk. Zo hangt de keuze ook af van de periode waarin het vermogen daadwerkelijk (als belegging) beschikbaar is en of je kosten moet maken om de wijziging uit te voeren. Je belastingadviseur kan je hierbij verder helpen. Een vermogensplanner van de bank gaat graag met je in gesprek over jouw plannen voor de toekomst. Vervolgens kan een Vermogensplan opgesteld worden dat inzicht geeft in hoe je comfortabel kunt leven en welk vermogen je later nodig hebt als je geen onderneming meer hebt.

Lees meer over het Vermogensplan
Stelletje bij strandtent

Benieuwd naar andere vermogensvragen?

Op onze overzichtspagina vind je nog meer vraagstukken rondom vermogen. Zo lees je er hoe je in je testament het familievermogen kunt beschermen, wat de kenmerken zijn van schenken op papier en hoe je een keuze kunt maken tussen sparen en/of beleggen in de bv of in privé.

Naar de overzichtspagina