Sparen of beleggen in de bv of in privé?

Je hebt spaartegoeden of beleggingen en vraagt je af wat de gevolgen zijn van het aanhouden van dit vermogen in de bv of in privé. Wat de belastingheffing betreft, zijn er namelijk verschillen. Hierna lichten wij toe hoe je een keuze kunt maken tussen beleggen in de bv en privé.

Belastingdruk op het rendement op vermogen in de bv

In een bv worden de gerealiseerde koerswinsten, dividenden, rente, etc. belast met vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting ontwikkelt zich als volgt:

Belastbare winst 2021 Vanaf 2022
1e schijf ≤ € 245.000 ≤ € 395.000
2e schijf > € 245.000 > € 395.000

Keert de bv de winst vervolgens als dividend aan u uit, dan moet u nog eens 26,9% inkomstenbelasting in box 2 betalen. De totale belastingdruk over de winst in de bv wordt dus bepaald door het tarief voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting in box 2. De totale belastingdruk over het resultaat van de beleggingen ziet er dan als volgt uit:

Belastingdruk 2021
1e schijf 37,87%
2e schijf 45,18%

Belastingdruk op het rendement op vermogen in privé

In privé is de fiscale behandeling van het beleggingsrendement anders dan in een bv. Bij een belegging in privé wordt namelijk uitgegaan van een in de wet opgenomen rendementspercentage, waarbij het percentage afhankelijk is van de omvang van het vermogen in box 3. Naar mate je meer vermogen in box 3 hebt, neemt dit rendementspercentage toe. Over dit rendement wordt 31% belasting geheven. In 2021 ziet de vermogensrendementsheffing in de schijven er als volgt uit:

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Vermogensrendementsheffing over de rendementsgrondslag
€ 0 € 50.000 0,59%
€ 50.000 € 950.000 1,40%
€ 950.000
1,76%

Op basis van het te behalen rendement kan de belastingdruk worden uitgerekend. Bij een vermogensrendementsheffing van 1,40% en een rendement van 0,5% is de belastingdruk bijvoorbeeld 280%. Behaal je een rendement van 5%, dan is de belastingdruk op het rendement 28%.

Wat is voordelig voor jou: beleggen in de bv of privé?

Vanwege de verschillen in belastingheffing tussen de bv en privé, kunnen we uitrekenen bij welk rendement het voordelig is om vermogen te verschuiven van privé naar een bv of wellicht andersom. Als we uitgaan van een vermogensrendementsheffing van 1,40% en de eerste schijf in de vennootschapsbelasting, dan is het voor bv-vermogen bij een rendement meer dan 9,3% voordelig om het bv-vermogen als dividend uit te keren en in privé te beleggen. Je kunt er ook voor kiezen om (een gedeelte van) het bv-vermogen via een lening over te brengen naar privé. Alhoewel deze keuze voordelig is in geval het rendement hoger is dan de overeengekomen leenrente, kleven er ook risico’s aan deze variant. Bijvoorbeeld bij een daling van de waarde van beleggingen. In geval je privévermogen hebt en 1,40% vermogensrendementsheffing verschuldigd bent, dan is het overbrengen van het vermogen naar een bv voordelig bij een rendement tot 3,7%.

Hoe maak je de keuze?

Een keuze voor het beleggen in de bv of privé is niet alleen afhankelijk van het rendement en de belastingdruk. Zo hangt de keuze ook af van de periode waarin het vermogen daadwerkelijk voor je (als belegging) beschikbaar blijft en of je kosten moet maken om de wijziging van jouw keuze uit te voeren. Met je belastingadviseur kun je bekijken welke keuze het beste bij jouw situatie past.

Lees meer over beleggen
Stelletje bij strandtent

Benieuwd naar andere vermogensvragen?

Op onze overzichtspagina vind je nog meer vraagstukken rondom vermogen. Zo lees je er hoe je in je testament het familievermogen kunt beschermen, wat de kenmerken zijn van schenken op papier en hoe je een keuze kunt maken tussen sparen en/of beleggen in de bv of in privé.

Naar de overzichtspagina