Rabo&Co

Samen financieren met de Rabobank in Nederlandse ondernemingen

 • Samen met de Rabobank leningen van zakelijke klanten financieren
 • Toegankelijk als u meer dan € 1 miljoen vrij belegbaar vermogen heeft bij de Rabobank
 • Uw deelname in één lening is minimaal € 100.000
 • U deelt naar rato mee in de zekerheden die zijn gesteld

Heeft u al een account voor Rabo&Co?

Ga direct naar RaboEnCo.nl

Rabo&Co biedt u een nieuwe mogelijkheid om samen met de Rabobank de plannen van Nederlandse ondernemers te financieren. Op het platform van Rabo&Co ziet u een overzicht van zakelijke klanten die een financiering nodig hebben. Na uw aanmelding heeft u toegang tot dit platform. Op deze manier kunt u met ons mee financieren en helpt u ondernemend Nederland vooruit.

Kenmerken

Met Rabo&Co grijpen wij terug naar de coöperatieve gedachte van de Rabobank: Rabobankklanten die elkaar helpen groeien. Iedere financiering die u wilt verstrekken via Rabo&Co start op het platform www.RaboEnCo.nl. Op dit platform ziet u een actueel overzicht van de ondernemers die geld nodig hebben voor hun plannen. U hebt hierdoor nieuwe mogelijkheden om uw vrij belegbaar vermogen aan te wenden. U financiert samen met de Rabobank in één lening, onder dezelfde voorwaarden en zekerheden, onder het motto “Samen uit samen thuis”.

 • U moet toegelaten worden tot Rabo&Co. U vraagt dit aan bij de Rabobank via ‘Aanmelden Rabo&Co’.
 • U bepaalt zelf of en hoeveel u wilt inschrijven op een lening. U krijgt geen advies, wel informatie.
 • U kunt op het platform van Rabo&Co alle informatie vinden om zelf te beslissen of u wel of niet wilt inschrijven op een lening.
 • Nadat de financiering is verstrekt ontvangt u automatisch de rente en de aflossing op uw rekening.
 • U heeft geen rechtstreeks contact met de ondernemer. De Rabobank voert alle beheerwerkzaamheden voor u uit. Ook bij (dreigend) faillissement.
 • U betaalt 1% beheerkosten aan de Rabobank.

Samen financieren

Financieren van ondernemingen via Rabo&Co doen we samen. Wij doen altijd minimaal 51% van de lening en garanderen 100%. Op het resterende deel van maximaal 49% kunt u zich inschrijven. U ziet bij iedere lening op het platform van Rabo&Co uitgebreide informatie waarmee u zelf de afweging kunt maken of u wel of niet inschrijft. Wij geven u bij deze afweging op geen enkele wijze advies.

Iedere lening staat vijf werkdagen open voor inschrijvingen. Binnen die tijd kunt u, net als andere vemogende klanten, aangeven of u wilt inschrijven en met welk bedrag. Hierbij geldt: eerdere inschrijvingen hebben voorrang op latere inschrijvingen. Kort na de inschrijfperiode, krijgt u bericht of uw inschrijving is toegewezen.

Is Rabo&Co iets voor u?

Rabo&Co is interessant voor u als u een vrij belegbaar vermogen heeft van minimaal €1 miljoen bij de Rabobank. Van dit vermogen mag u maximaal 10% aanwenden voor een financiering via Rabo&Co. Daarbij is de minimale inschrijving in één lening altijd € 100.000.

Houd ook rekening met deze punten als u zich aanmeldt voor Rabo&Co

 • Uw vrij belegbaar vermogen mag geen doel hebben zoals inkomen of wonen.
 • U krijgt van ons geen advies over investeringen via Rabo&Co, wel informatie.
 • U komt op het platform van Rabo&Co alleen leningen tegen die minimaal drie jaar bestaan en de afgelopen twee jaar geen verlies hebben gemaakt. Startende ondernemers zijn uitgesloten.
 • De leningen waarop u zich kunt inschrijven hebben een looptijd van minimaal één jaar. De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.

Zo werkt Rabo&Co

Aanmelden

Voordat u aan de slag kunt op het Rabo&Co hebben wij eerst een aantal gegevens van u nodig. Log in met uw Rabobank pas en vul de vragen in.

Beoordelen

Wij beoordelen samen met uw vermogensmanager uw aanmelding. U ontvangt hierover binnen twee werkdagen bericht van ons. Is uw aanmelding goedgekeurd, dan ontvangt u uw inloggegevens voor het platform en kunt u starten.

Inschrijven

Op het platform ziet u een overzicht van leningen van zakelijke klanten waarop u kunt inschrijven. Staat er een lening tussen die u wilt financieren? Dan regelt u dit eenvoudig zelf en online. Iedere lening staat vijf werkdagen op het platform van Rabo&Co. Binnen die tijd kunt u, net als andere vermogende klanten, aangeven of u wilt investeren en met welk bedrag.

Renderen

Wij administreren en beheren de lening van u. U krijgt zodoende van ons de rente en aflossing op uw rekening gestort. Op Mijn Rabo&Co ziet u een overzicht van de leningen welke u heeft verstrekt en informatie over de gedane betalingen. Eén keer per jaar ontvangt u van ons een jaaroverzicht.

Rendement en kosten

Rendement

U ontvangt een rentepercentage voor uw leningdeel aan de onderneming. Hoe hoog dit rentepercentage is, verschilt per lening. Dat komt omdat het tarief voor een lening altijd maatwerk is. Op het platform van Rabo&Co ziet u bij iedere lening het rentetarief dat u ontvangt. Dit tarief is niet onderhandelbaar.

De zakelijke klant krijgt 0,25% rentekorting voor zijn deelname aan Rabo&Co. Deze korting is al verwerkt in de rentepercentages die u op het platform ziet. 

De rente en aflossing ontvangt u maandelijks. Wij incasseren dit bedrag bij de onderneming en wij zetten dit dezelfde dag door naar u. Mocht de onderneming te laat betalen, dan ontvangt u ook uw rente en aflossing te laat.

Kosten

U betaalt geen kosten als u zich aanmeldt voor Rabo&Co. Heeft u een financiering verstrekt, dan betaalt u beheerkosten van 1% per jaar. Deze kosten worden per maand berekend over het nog openstaande bedrag van de lening aan het begin van die maand. U betaalt deze beheerkosten pas nadat wij de rente en aflossing bij de onderneming hebben geïncasseerd. Wij verrekenen de beheerkosten met het aan u uit te betalen bedrag van rente en aflossing.

Risico

Wij beoordelen iedere lening op haalbaarheid en risico’s. Dat geldt dus ook voor alle leningen die op Rabo&Co staan. Toch is niet uit te sluiten dat een bedrijf waar u een financiering aan heeft verstrekt te maken krijgt met tegenslagen. Maak daarom zelf de afweging bij een financiering in een lening welk risico u loopt. Dit risico kunt u afwegen met de uitgebreide informatie die u per lening kunt inzien op het Rabo&Co platform. Denk hierbij aan jaarcijfers, prognoses en achtergronden.

Neem daarbij ook in beschouwing dat u deelt in de zekerheden die aan de Rabobank zijn gesteld. Het deel van de zekerheden waar u recht op hebt wordt bepaald naar rato van het financieringsbedrag dat de Rabobank bij de zakelijke klant heeft uitstaan en het leningbedrag dat u aan de ondernemer via Rabo&Co heeft geleend. U deelt daarmee in zowel reeds afgegeven zekerheden als in toekomstige zekerheden. Hoe dit precies werkt staat in de Deelnameovereenkomst Rabo&Co (vermogende klant) en de bijbehorende uitgebreide klantinformatie over Rabo&Co.

Voorwaarden

Het is verstandig uzelf goed te informeren voordat u gaat inschrijven op een lening. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk hiervoor de uitgebreide klantinformatie over Rabo&Co.

Klantinformatie Rabo&Co - vermogende klant

Contact

Rabobank