Internationale bankgarantie

Zekerheid voor u én uw buitenlandse handelspartner

  • Zekerheid van levering of betaling
  • Financiële vergoeding als verplichtingen niet worden nagekomen
  • Online aanvragen
  • Keuze uit standaardversie of tekst op maat

Bankgarantie aanvragen

Wijzig een bestaande bankgarantie

Hoe werkt het?

Bankgarantie bij export

U lijdt financiële schade als uw afnemer de goederen die u al heeft geleverd niet kan betalen. U kunt dit voorkomen door uw afnemer vooraf om een bankgarantie te vragen. U ontvangt dan een financiële vergoeding van zijn bank als uw afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt. Daarnaast kunt u de Rabobank vragen om het risico over te nemen dat de buitenlandse bank niet kan betalen.

Uw buitenlandse afnemer kan u ook om zekerheid vragen dat u de overeengekomen afspraken nakomt. U kunt dan een bankgarantie aanvragen bij de Rabobank. Wij stellen ons hiermee garant voor levering. Als u dan niet volgens afspraak kunt leveren, ontvangt uw afnemer financiële compensatie.

Aandachtspunten

Als uw afnemer meer zekerheid ontleent aan een bankgarantie van een bank uit zijn eigen land, dan kunt u kiezen voor een buitenlandse vestiging van de Rabobank of voor een bank in het land van uw handelspartner. U kunt via uw eigen adviseur in Nederland gebruikmaken van een van onze buitenlandse vestigingen of partnerbanken.

Bankgarantie bij import

Als uw leverancier niet volgens afspraak levert, kunt u schade lijden. Bijvoorbeeld als hij de goederen niet op tijd levert, waardoor u niet aan uw verplichtingen naar uw afnemers kunt voldoen. U ontvangt dan een financiële vergoeding als u een bankgarantie heeft van de bank van uw leverancier. Heeft u de goederen vooruitbetaald en gaat de levering niet door? Met een vooruitbetalingsgarantie van de bank van uw exporteur heeft u meer zekerheid dat u uw vooruitbetaling dan terugkrijgt.

Als u de goederen achteraf betaalt, kan uw leverancier om meer betalingszekerheid vragen. U kunt deze zekerheid geven door een bankgarantie van de Rabobank aan te bieden. Na de einddatum van een bankgarantie kunnen u of uw leverancier geen aanspraak meer maken op de garantie.

Aandachtspunten

Als u een bankgarantie heeft ontvangen van de bank van uw leverancier, dan kunt u de Rabobank vragen het risico over te nemen dat de buitenlandse bank niet kan betalen.

Lees meer over bankgaranties

Online afhandelen

U kunt een internationale bankgarantie aanvragen en beheren via de buttons op deze pagina of via Rabo Trade Access, een module in Rabo Corporate Connect.

Lees meer over Rabo Corporate Connect

Kosten

U kunt een bankgarantie stellen vanaf € 75 plus de bankgarantieprovisie van minimaal € 100. Voor het doorsturen van een inkomende buitenlandse bankgarantie van uw afnemer brengen wij € 50 in rekening.

U vindt meer informatie over de kosten in het tarievenoverzicht voor zakelijk betalingsverkeer.

Bekijk de tarieven voor zakelijk betalingsverkeer

Voorwaarden

De Rabobank maakt voor bankgaranties gebruik van de 'Uniforme Regels voor Bankgaranties (URDG758)'. Deze zijn te bestellen op de website van de Internationale Kamer van Koophandel.

Voorbeeldteksten bankgarantie

Hier vindt u voorbeelden van bankgarantieteksten van de Rabobank. Deze voorbeelden kunt u ook gebruiken om te versturen naar uw klant of leverancier.

Veelgestelde vragen

Waar moet ik mijn documenten naartoe sturen?

U kunt uw opdrachtformulieren aanleveren bij ons via e-mail: ts.verwerking@rabobank.nl of u kunt ze via de post opsturen naar: 

Rabobank, afdeling Trade Services
Leidseveer 50 (UL 3.01)
3511 SB Utrecht

Wanneer ontvang ik mijn documenten?

Binnenlandse koerierszendingen worden doorgaans de volgende werkdag vóór 10.00 uur bij u afgeleverd.

Hoe kan ik de status van mijn zending volgen?

De status van uw zendingen kunt u volgen via de website van Parcel International op basis van het referentienummer van uw product. Dit nummer vindt u op de correspondentie van de Rabobank. De referentienummers voor Bankgaranties beginnen met GU of GB, voor Letter of Credit met LM of LX en voor documentaire incasso's met CM of CX.

Volg hier uw zending: http://www.parcelinternational.nl

Mijn goederen zijn geadresseerd aan de bank, wat nu?

Sommige leveranciers adresseren de goederen niet zoals aangegeven wordt in het Letter of Credit of Documentair Incasso, maar aan de Rabobank. Dit wordt gedaan omdat er gedacht wordt dat dit extra zekerheid met zich meebrengt of omdat het een wettelijke verplichting is in het land van de exporteur. Als u over de goederen wilt beschikken, zal de Rabobank deze vrij moeten geven. Dit kunt u aanvragen via de verklaring goederenvrijgave. U kunt de verklaringen hieronder downloaden. U kunt deze invullen en per e-mail versturen naar Rabobank Trade Services via: ts.verwerking@rabobank.nl.

Goederenvrijgave Letter of Credit

Goederenvrijgave Documentair Incasso

Ik moet een wissel aanleveren, hoe ziet zoiets eruit?

Hieronder vindt u een voorbeeld van een wissel. Met behulp van dit bestand kunt u de wissel zelf invullen.

Voorbeeld Bill of Exchange

Uitleg Bill of Exchange

Hoe krijg ik ondersteuning bij het invullen van de online opdrachtformulieren?

Voor inhoudelijke vragen over onze producten kunt u contact opnemen met de Trade Service Desk via telefoon: +31 (0) 30 216 36 00 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur & 13.00 tot 17.00 uur) of per e-mail. Wilt u meer weten over het managen van handelsrisico’s bij uw internationale transacties? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Stuur een e-mail

Disclaimer Informatie Service Centrum Trade

Waar kan ik terecht voor ondersteuning of vragen over Rabo Trade Access?

Uitgebreide informatie over het gebruik van Rabo Trade Access vindt u op de pagina van Rabo Trade Acces Support. Voor technische vragen belt u met Rabo Corporate Support op 030-71 21 777. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur. Of stuur een e-mail. Voor inhoudelijke en functionele vragen belt u met de Trade Service Desk op 030-21 63 600. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur & van 13.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.

Meer info over Rabo Trade Acces Support

E-mail Rabo Corporate Support

E-mail Rabo Trade Service Desk

Ik moet een sleutelgetal invullen, wat is dat?

Op het opdrachtformulier wordt bij de handtekening gevraagd om een sleutelgetal. Dit hoeft u alleen in te vullen indien u dit met de bank bent overeengekomen. Anders kunt u dit veld blanco laten.

Bankgarantie aanvragen