Rabo PensioenAdvies

Wil je jouw werknemers een pensioenregeling aanbieden? Ben je benieuwd of de huidige pensioenregeling nog goed bij je organisatie aansluit? Of wil je een pensioenvoorziening voor jezelf als directeur-grootaandeelhouder (DGA) treffen? Voor een goed pensioenadvies ben je bij de Rabobank aan het juiste adres. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor jouw werknemers of voor jezelf als DGA, zoals een pensioenregeling, worden steeds belangrijker. Op deze pagina lees je wat we voor jou kunnen betekenen.

Waar kun je op rekenen?

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Persoonlijk contact
Deskundig advies

Heb je vragen over Rabo PensioenAdvies? Bel naar 088-7271167

Ouder echtpaar lachen naar elkaar in de keuken

Pensioen goed geregeld

Voor een goed pensioenadvies ben je bij de Rabobank aan het juiste adres. In onze dienstverlening gaan we uit van jouw wensen als werkgever. Samen bespreken we de mogelijkheden om tot een goed pensioen voor jouw werknemers of jezelf te komen. Want een goede pensioenregeling is voor iedereen van belang. Zowel voor jou als werkgever, als voor je werknemers.

Het pensioenakkoord: wat weten we nu?

Het kan niemand zijn ontgaan: er staat een grote pensioenhervorming op stapel. Aan de basisprincipes verandert niets: de meeste werknemers bouwen nu en in de toekomst pensioen op via hun werkgever. Maar ‘onder de motorkap’ verandert er veel. Het idee van een ‘vaste’ toekomstige pensioenuitkering wordt losgelaten. Voortaan staat de hoogte van de premie centraal. De wetgeving om dit te regelen is nu in de maak. Wij zochten uit wat de plannen voor jou betekenen.

Pensioen regelen voor werknemers

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit de volgende drie pijlers:

Eerste pijler pensioen
Dit zijn uitkeringen die de overheid verstrekt in de situatie van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld een AOW-uitkering, die uitkeert vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd.
Tweede pijler pensioen
Pensioenen die worden opgebouwd in loondienst.
Derde pijler pensioen
Pensioenen die in de privésfeer worden opgebouwd. Bijvoorbeeld via een spaar- of beleggingsrekening.

Een werkgever is niet verplicht pensioen toe te zeggen, behalve als het bedrijf onder een bedrijfstak met een verplicht gestelde pensioenregeling valt. Bij veel bedrijfstakken geldt zo’n verplichte regeling. Bedrijven en sectoren die niet onder een verplichte regeling vallen kunnen een “eigen” pensioenregeling afsluiten. Rabo PensioenAdvies helpt je hier graag bij.

DGA pensioenverzekering

Wil je als DGA ook voor jezelf voorzieningen treffen voor je oude dag? Bij Rabo PensioenAdvies adviseren wij ook over de mogelijkheden van een DGA pensioenverzekering.

Het adviestraject van Rabo PensioenAdvies

Het adviestraject bij Rabo PensioenAdvies bestaat uit een viertal stappen:

1
Stap 1: vrijblijvend oriëntatiegesprek

Voordat je kiest voor pensioenadvies van de Rabobank, wil je weten of jouw vragen en wensen beantwoord kunnen worden. Daarvoor kun je met één van onze adviseurs een vrijblijvend oriëntatiegesprek voeren.

2
Stap 2: adviestraject

Wij helpen je graag met een advies dat is toegespitst op je werknemers en/of je onderneming. Een advies dat ook rekening houdt met de toekomst. Om tot een goed advies te komen, inventariseren we je wensen en doelstellingen. In ons adviestraject vergelijken we producten van verschillende pensioenuitvoerders. Heb je al een pensioenregeling, dan bekijkt de adviseur of deze regeling, het product en de pensioenuitvoerder nog bij jouw situatie past. Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in jouw bedrijfssituatie. Je keuzes en onze adviezen vatten we samen in een adviesrapport.

3
Stap 3: pensioenregeling afsluiten

Wanneer je, na ons advies, een pensioenregeling wilt afsluiten, ontvang je een offerte. Teken je deze, dan verzorgen wij de aanvraag bij de pensioenuitvoerder.

4
Stap 4: alles is geregeld

Ook als de pensioenregeling tot stand is gekomen, staan we voor je klaar. We zorgen ervoor dat je pensioenregeling up-to-date blijft en we behartigen jouw belangen bij de pensioenuitvoerder. We houden je op de hoogte van relevante pensioenactualiteiten en je kunt natuurlijk altijd bij ons terecht met vragen.

5
Stap 5: periodiek advies

Pensioenuitvoerders kunnen wijzigen. Net als hun producten en voorwaarden. Ook jouw bedrijf en personeelsbestand is aan veranderingen onderhevig. Past de pensioenregeling nog wel bij jouw bedrijf? Heb je nog steeds dezelfde wensen en doelstellingen? Je ontvangt na iedere 5 jaar een nieuw advies inclusief volledige inventarisatie en productvergelijking. We kijken of je wensen en doelstellingen nog passen bij de mogelijkheden van verschillende pensioenuitvoerders. Zo zorgen we er samen voor dat jouw pensioenregeling bij de onderneming blijft passen.

Welke pensioenregelingen zijn er?

Er bestaan verschillende pensioensystemen. We lichten de belangrijkste pensioensystemen kort toe.

Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst)
Dit is de meest voorkomende overeenkomst. Met een beschikbare premieregeling zeg je jouw werknemers een pensioenpremie toe. De ingelegde premie wordt in deze regeling belegd. Hierdoor is de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering niet zeker. De pensioenuitkering wordt bepaald door het totaal aan geïnvesteerde premies en het behaalde rendement. Een beschikbare premieregeling kan aantrekkelijk zijn als de beheersbaarheid van de pensioenlasten belangrijk is. De kosten zijn vooraf goed in te schatten. De meeste nieuwe pensioenregelingen zijn beschikbare premieregelingen.
Salarisdiensttijdregeling (uitkeringsovereenkomst)
Met een salarisdiensttijdregeling zeg je jouw werknemer een vaste pensioenuitkering toe. De werknemer weet precies hoe hoog de pensioenuitkering zal zijn die hij/zij of zijn/haar nabestaanden zullen ontvangen. Elk jaar dat de werknemer in dienst is, bouwt hij een deel van deze pensioenuitkering op. De totale kosten (premies en overige kosten) zijn vooraf niet te bepalen, omdat deze afhankelijk zijn van twee variabelen: rentestand en levensverwachting. Vanwege deze lastige kostenbeheersing en mogelijke bijbetalingsverplichting neemt dit type regelingen in Nederland sterk af. Salarisdiensttijdregelingen zijn in twee soorten onder te verdelen: de middelloon- en eindloonregeling.

Middelloonregeling: het jaarlijks toegekende pensioen wordt in deze regeling afgeleid van het in dat jaar verdiende salaris. Jaarlijks wordt een bepaald percentage van dit salaris aan pensioenuitkering opgebouwd. Het verschil met eindloon is dat een salarisverhoging niet terugwerkt naar het verleden. Verhogingen of verlagingen hebben alleen gevolgen voor de jaren erna.

Eindloonregeling: het op te bouwen pensioen is gebaseerd op het laatstverdiende salaris. Bij elke salarisstijging wordt het in het verleden opgebouwde pensioen aan het nieuwe salaris aangepast. Dit heet in pensioentaal backservice.

Pensioen voor ZZP'ers en IB-ondernemers

Ben je een zzp’er of IB-ondernemer? Ook dan is het slim om na te denken over je eigen pensioen, zodat ook jij straks net zo lekker kunt leven als nu. Bekijk de pensioenmogelijkheden voor IB-ondernemers en zzp’ers.

Gevolgen van de hogere franchise in 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt het minimumloon verhoogd. Hiermee stijgt de franchise voor het pensioen, waardoor een werknemer in 2023 minder pensioen opbouwt. In onderstaande PDF lichten we dit toe.

Kosten van Rabo PensioenAdvies

Het eerste oriëntatiegesprek is vrijblijvend. Bevalt het oriëntatiegesprek en ontvang je graag advies? Voor het advies en eventueel het afsluiten van de pensioenregeling betaal je een eenmalig vast bedrag. Voor het onderhouden en advies tijdens de looptijd van je pensioenregeling betaal je een jaarlijks bedrag.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer