Rabo PensioenAdvies

Een goede pensioenregeling is als secundaire arbeidsvoorwaarde belangrijk, zowel voor je personeel als voor jezelf als DGA. Op deze pagina lees je hoe Rabo PensioenAdvies je verder kan helpen.

Hier kun je op rekenen als werkgever of DGA

  Vrijblijvend oriëntatiegesprek Persoonlijk contact Deskundig advies

Heb je vragen over Rabo PensioenAdvies? Bel naar 088-7271167

Het adviestraject van Rabo PensioenAdvies

Het adviestraject bij Rabo PensioenAdvies bestaat uit een viertal stappen:

1
Stap 1: vrijblijvend oriëntatiegesprek

Voordat je kiest voor pensioenadvies van Rabobank, wil je weten of jouw vragen en wensen beantwoord kunnen worden. Daarvoor kun je met één van onze adviseurs een vrijblijvend oriëntatiegesprek voeren.

2
Stap 2: adviestraject

Wij helpen je graag met een advies dat is toegespitst op je werknemers en/of je onderneming. Een advies dat ook rekening houdt met de toekomst. Om tot een goed advies te komen, inventariseren we je wensen en doelstellingen. In ons adviestraject vergelijken we producten van verschillende pensioenuitvoerders. Heb je al een pensioenregeling, dan bekijkt de adviseur of deze regeling, het product en de pensioenuitvoerder nog bij jouw situatie past. Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in jouw bedrijfssituatie. Je keuzes en onze adviezen vatten we samen in een adviesrapport.

3
Stap 3: pensioenregeling afsluiten

Wanneer je, na ons advies, een pensioenregeling wilt afsluiten, ontvang je een offerte. Teken je deze, dan verzorgen wij de aanvraag bij de pensioenuitvoerder.

4
Stap 4: alles is geregeld

Ook als de pensioenregeling tot stand is gekomen, staan we voor je klaar. We zorgen ervoor dat je pensioenregeling up-to-date blijft en we behartigen jouw belangen bij de pensioenuitvoerder. We houden je op de hoogte van relevante pensioenactualiteiten en je kunt natuurlijk altijd bij ons terecht met vragen.

5
Stap 5: periodiek advies

Pensioenuitvoerders kunnen wijzigen. Net als hun producten en voorwaarden. Ook jouw bedrijf en personeelsbestand is aan veranderingen onderhevig. Past de pensioenregeling nog wel bij jouw bedrijf? Heb je nog steeds dezelfde wensen en doelstellingen? Je ontvangt na iedere 5 jaar een nieuw advies inclusief volledige inventarisatie en productvergelijking. We kijken of je wensen en doelstellingen nog passen bij de mogelijkheden van verschillende pensioenuitvoerders. Zo zorgen we er samen voor dat jouw pensioenregeling bij de onderneming blijft passen.

Pensioenmogelijkheden voor je werknemers

Voor een goed pensioenadvies ben je bij Rabobank aan het juiste adres. In onze dienstverlening gaan we uit van jouw wensen als werkgever. Samen bespreken we de mogelijkheden om tot een goed pensioen voor jouw werknemers of jezelf te komen. Want een goede pensioenregeling is voor iedereen van belang. Zowel voor jou als werkgever, als voor je werknemers.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit de volgende drie pijlers:

  Eerste pijler pensioen
  Dit zijn uitkeringen die de overheid verstrekt in de situatie van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld een AOW-uitkering, die uitkeert vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd.
  Tweede pijler pensioen
  Pensioenen die worden opgebouwd in loondienst.
  Derde pijler pensioen
  Pensioenen die in de privésfeer worden opgebouwd. Bijvoorbeeld via een spaar- of beleggingsrekening.

Een werkgever is niet verplicht pensioen toe te zeggen, behalve als het bedrijf onder een bedrijfstak met een verplicht gestelde pensioenregeling valt. Bij veel bedrijfstakken geldt zo’n verplichte regeling. Bedrijven en sectoren die niet onder een verplichte regeling vallen kunnen een “eigen” pensioenregeling afsluiten. Rabo PensioenAdvies helpt je hier graag bij.

Pensioenmogelijkheden voor DGA's

Ook voor DGA’s zijn er diverse pensioenmogelijkheden. Zo kun je als DGA kiezen voor een pensioenverzekering, waarmee je vermogen voor later opbouwt. Ook kunnen risico's zoals overlijden worden afgedekt binnen een DGA-pensioenverzekering. We helpen je als DGA graag bij het vinden van een passende pensioenvoorziening.

Ben je IB-ondernemer of zzp’er? Dan zijn er ook opties om aanvullend pensioen te regelen voor later. Wil je daar meer over weten? Bekijk de pensioenmogelijkheden voor IB-ondernemers of zzp’ers .

Waaruit bestaat een pensioenregeling?

  Ouderdomspensioen
  Als werkgever leg je (samen met je werknemer) maandelijks pensioenpremie in. De ingelegde premie wordt belegd. De totaal geïnvesteerde premies en het behaalde rendement minus de beleggings/beheerkosten voor de beleggingen vormen samen het pensioenkapitaal. Met dit pensioenkapitaal 'koopt' de werknemer op zijn pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan.
  Partner- en wezenpensioen
  Het partner- en wezenpensioen is de pensioenuitkering bestemd voor de achterblijvende partner en kinderen, als een werknemer onverhoopt komt te overlijden.
  Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  Indien een werknemer arbeidsongeschikt raakt, kan deze verzekering ervoor zorgen dat de werknemer recht blijft houden op een (gedeeltelijke) voorzetting van de pensioenopbouw, zonder daar zelf extra premie voor te betalen. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van de arbeidsongeschiktheid.

Het pensioenakkoord: wat weten we nu?

Per 1 juli 2023 geldt de Wet Toekomst pensioenen. Deze nieuwe Wet en de bijkomende veranderingen zijn voor jou als werkgever misschien even spannend. En ook al hoef je pas vóór 2028 aan de Wet te voldoen, toch is het goed er nu al mee te beginnen. Lees daarom meer over het nieuwe Pensioenakkoord of neem contact met ons op.

Kosten van een pensioenregeling

Het eerste oriëntatiegesprek is vrijblijvend. Bevalt het oriëntatiegesprek en ontvang je graag advies? Voor het advies en eventueel het afsluiten van de pensioenregeling betaal je een eenmalig vast bedrag. Voor het onderhouden en advies tijdens de looptijd van je pensioenregeling betaal je een jaarlijks bedrag.

Sinds 1 januari 2023 is het minimumloon verhoogd. Hierdoor is de franchise voor het pensioen gestegen, waardoor een werknemer minder pensioen opbouwt. In onderstaande PDF lichten we dit toe.

Veelgestelde vragen over pensioen

phone

Hulp nodig?