Dit kost een goede pensioenregeling voor je medewerkers

Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat je als werkgever extra aantrekkelijk moet zijn voor medewerkers. Een goede pensioenopbouw helpt daarbij. Dit is een belangrijke voorziening voor medewerkers om op terug te vallen als ze met pensioen gaan. Maar hoeveel kost een pensioenregeling voor je medewerkers eigenlijk? Dat zetten we voor je op een rijtje.

Het pensioen is een voorziening voor als je stopt met werken. Deze voorziening wordt elke maand gevuld met een pensioenpremie, die door een werkgever en werknemer meestal samen worden ingelegd. Heeft de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd behaald, dan keert de pensioeninstelling elke maand een bedrag uit.

Waarom zou je als werkgever ervoor kiezen om een pensioenregeling aan te bieden? We geven een aantal redenen:

    Het versterkt je positie op de arbeidsmarkt Medewerkers blijven gemiddeld langer in dienst Bij overlijden blijven nabestaanden doorgaans verzorgd achter Werknemers profiteren van belastingvoordelen

Is een pensioenregeling verplicht?

Voor veel bedrijven is het hebben van een pensioenregeling verplicht vanuit de CAO. Werk jij in een branche waarbij een pensioenregeling niet verplicht is? Dan heb je de keuze om een pensioen aan te bieden aan medewerkers. Het voordeel is dat je de pensioenregeling dan helemaal zelf kunt inrichten. We adviseren om dit altijd samen met een pensioenadviseur te doen.

De overheid wil bedrijven die geen verplicht pensioen moeten regelen stimuleren om dit wel te gaan doen. Dit is onderdeel van de Wet Toekomst Pensioenen, die per 1 juli 2023 in werking treedt.

Lees in dit artikel alles over de nieuwe wet:

Rabobank

Wat kost een pensioenregeling voor werkgevers?

"De kosten die je als werkgever voor een pensioenregeling betaalt kunnen sterk variëren, afhankelijk van de keuzes die jij maakt bij het samenstellen van deze regeling", zegt John Pijfers, Risk Consultant bij Rabobank. "De kosten hangen onder andere af van de omvang van je bedrijf en het aantal werknemers dat je in dienst hebt. Ook het type pensioenregeling speelt een rol." De premie die maandelijks wordt ingelegd, is gebaseerd op het bruto jaarsalaris. Dit is echter alleen de inleg in het pensioen voor de oudedag zelf. Houd er rekening mee dat er ook nog andere kosten bij komen kijken. Deze zullen we later in dit artikel toelichten.

Advieskosten van een pensioenregeling

Vind je het opzetten van een pensioenregeling complex? Dat begrijpen we. “Pensioenregelingen zijn best ingewikkeld en als werkgever ken je waarschijnlijk niet alle wet- en regelgeving ", zegt John Pijfers. “We adviseren dus om altijd een pensioenadviseur in te schakelen.” Hij of zij kan de complexe materie aan je uitleggen en helpt je aan een pensioenregeling die past bij jouw bedrijf en personeelsbestand. Ook kan een pensioenadviseur een goede indicatie van de kosten geven.

Terugkerende kosten van een pensioenregeling

Allereerst zijn er kosten van de pensioenregeling zelf. Hierbij maken we onderscheid in:

    De premie: dit is de inleg die elke maand in het pensioen van de werknemer wordt gestopt, die daardoor in waarde toeneemt. De risicopremie: dit is een maandelijkse premie die de werkgever betaalt voor als iemand overlijdt vóór de pensioendatum of als iemand arbeidsongeschikt raakt. Administratiekosten: gemiddeld ligt dit bedrag op € 60 tot € 70 per jaar per werknemer die deelneemt aan de pensioenregeling

Naast de kosten van de pensioenregeling zelf, brengen pensioenadviseurs advies- en onderhoudskosten in rekening.

De hoogte van de spaarpremie wordt bepaald door de pensioengrondslag en het gekozen percentage van de pensioenregeling. De risicopremie ligt meestal op 1 tot 2 % van de pensioengrondslag.


In gesprek over een pensioenregeling?

Sluit je een pensioenregeling af via Rabobank? Dan vertelt de pensioenadviseur je precies welke mogelijkheden er zijn, luistert naar je wensen en vertaalt dit door naar een passend advies. Daarin worden ook de consequenties van de afzonderlijke keuzes weergegeven. Die zijn voor elke werkgever verschillend. De adviseur kan je een goed beeld geven van de financiële gevolgen die elke keuze met zich meebrengt.

Wat kost een pensioenregeling voor werknemers?

"De kosten die je als werkgever voor een pensioenregeling betaalt kunnen sterk variëren, afhankelijk van de keuzes die jij maakt bij het samenstellen van deze regeling", zegt John Pijfers, Risk Consultant. "De kosten hangen onder andere af van de omvang van je bedrijf en het aantal werknemers dat je in dienst hebt. Ook het type pensioenregeling speelt een rol."

De premie die maandelijks wordt ingelegd, is gebaseerd op het bruto jaarsalaris. Hieronder maken we een fictief rekensommetje van een gemiddelde pensioenregeling. In de nieuwe pensioenwet staat dat bedrijven tot 30% van de pensioengrondslag, het bedrag waarover je werknemer pensioen opbouwt, mogen reserveren voor het pensioen. Hoe ziet dit eruit in een fictieve rekensom?

    Een werknemer bouwt pensioen op over € 20.000 per jaar De werkgever kiest voor een pensioenregeling van 15% van dit bedrag. De pensioenpremie komt uit op € 3.000 per jaar

Veel werkgevers laten hun werknemer zelf ook meebetalen aan de pensioenpremie. Vaak is de verdeling als volgt: de werkgever betaalt twee derde, de werknemer een derde.

Kosten werkgever: € 2.000
Kosten werknemer: € 1.000

Dit is echter alleen de inleg in het pensioen. Houd er rekening mee dat er ook nog andere kosten bij komen kijken. Deze zullen we later in dit artikel toelichten.

Overige pensioenkosten voor werknemers

Naast de eigen bijdrage zijn er meer kosten waar de werknemer rekening mee moet houden. De ingelegde pensioenpremie wordt door de pensioeninstelling belegd. Deze pensioeninstelling rekent hier kosten voor, ongeveer tussen de 0,3 en 0,7% over de belegde waarde per jaar. Dit percentage wordt automatisch op het kapitaal van de werknemer ingehouden.

Werknemers kunnen bij het inrichten van hun pensioenregeling eigen keuzes maken, zoals het bijsparen binnen de fiscale ruimte. Dit is het verschil tussen de inleg vanuit de pensioenregeling via de werkgever en het bedrag dat je wettelijk maximaal aan pensioen mag opbouwen.

Pijfers: "Een werkgever stelt een bepaald bedrag beschikbaar. Een medewerker kan ervoor kiezen om zelf meer in te leggen door extra premie op het eigen salaris in te laten houden."

Daarnaast zijn er ook andere keuzes te maken binnen de pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan de dekking bij overlijden. Waarschijnlijk vindt je werknemer het belangrijk dat zijn of haar nabestaanden financieel goed achterblijven wanneer de werknemer overlijdt. Dan zijn er vaak mogelijkheden om een extra partnerpensioen af te sluiten. Dit heet een ANW-hiaat verzekering. De premie voor deze vrijwillige regeling betaalt de werknemer.

Persoonlijk advies van een pensioenadviseur

Wat een pensioenregeling exact kost voor jouw bedrijf hangt af van diverse factoren. Zoals van de specifieke keuzes die je maakt bij het opzetten van de regeling. Wil jij graag advies over een pensioenregeling voor jouw bedrijf? Onze pensioenadviseurs kijken graag met je naar de mogelijkheden. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan met Rabo Pensioenadvies

phone

Hulp nodig?