Dit betekenen de nieuwe pensioenregels voor je bedrijf

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen, dat kan je nauwelijks zijn ontgaan. De basis blijft hetzelfde, maar onder de motorkap wordt er veel gewijzigd. Dat kan ook voor jou als werkgever gevolgen hebben. In dit artikel lees je wat er verandert en welke impact deze veranderingen hebben.

Maar liefst tien jaar hebben de overheid en sociale partners overlegd over de contouren van een nieuw, moderner Pensioenakkoord. En dat er nu echt iets gaat veranderen, vindt Leontine Treur een goede zaak. Ze is senior econoom bij RaboResearch.

"Onze arbeidsmarkt is sterk veranderd en de manier waarop we ons pensioenstelsel nu nog hebben ingericht, past daar niet meer bij. Veel mensen werken niet meer hun hele leven in dezelfde sector. Als je begint met werken, leg je via je pensioenregeling geld opzij voor een uitkering die een kleine 50 jaar later ingaat. Als je zo’n jonge medewerker vrij precies wilt toezeggen hoe hoog die uitkering later wordt, dan levert dit bij een lage rente een hoge premie op en is dus relatief duur."

Twijfel je over een pensioenregeling?

Bekijk dan onze pensioenpagina. Hier lees je meer over wat een pensioenregeling inhoudt. Wil je je graag verder oriënteren op de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Ga dan vrijblijvend met een pensioenadviseur in gesprek. Na dit gesprek kun je zelf kiezen of je verder met ons in zee gaat. Je zit dus nog nergens aan vast.

De nieuwe spelregels

Per 1 juli 2023 geldt de Wet toekomst pensioenen. Pensioenuitvoerders krijgen vervolgens 4½ jaar om over te stappen. Een paar veranderingen zijn overigens al uitgevoerd. Het hele pakket met wijzigingen is behoorlijk dik, we lichten er een paar aspecten uit.


 1. AOW-leeftijd
  In 2024 komt deze uit op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd nog maar acht maanden voor ieder jaar dat we langer leven. Niet één jaar zoals het geval was. De huidige 1-op-1-koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting wordt vervangen door een 2/3-koppeling.

 2. Vlakke premie
  De premiesystematiek wijzigt. In beide nieuwe premieregelingen - het solidaire en het flexibele contract - is er een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premie. Dat wil zeggen: voor elke deelnemer van de regeling geldt hetzelfde premiepercentage. Die premie kan bij een jonge deelnemer langer renderen, waardoor het zwaartepunt van de pensioenopbouw meer naar de eerste helft van de loopbaan verschuift. Verder wordt niet meer vanaf de eerste werkdag naar een vaste uitkeringshoogte gestreefd. Daarmee verdwijnen ook de dekkingsgraden van pensioenfondsen – de maatstaf die aangeeft in welke mate het pensioenfonds op koers ligt.

 3. 10% vrije opname
  Een medewerker die met pensioen gaat, mag in één keer tot 10% van het opgebouwde bedrag opnemen.

 4. Vervroegd uittreden
  Het kan zijn dat een medewerker vervroegd wil uittreden. Voor deze groep kunnen werkgevers fiscaal aantrekkelijke regelingen treffen. Dat is een tijdelijke maatregel die nu al geldt en zal blijven gelden tot en met 2025.

 5. De groep zzp'ers
  Zzp'ers zijn straks wettelijk verplicht om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Hoe dit eruit zal zien, is nog steeds onduidelijk. Ook wil de overheid het sparen voor de oudedagsvoorziening promoten.


In gesprek over pensioenen?
Je pensioenregeling nu en in de toekomst goed geregeld. Ga met een pensioenadviseur in gesprek. We denken graag met je mee.

Overgangsperiode Wet toekomst pensioenen

Weet jij al wanneer je moet voldoen aan het nieuwe Pensioenakkoord? Hieronder geven we een tijdslijn.

1
1 juli 2023 – 1 januari 2028

Dit is de periode waarin je als werkgever de tijd krijgt om te voldoen aan de nieuwe pensioenregels. Ben je klant bij Rabo PensioenAdvies? Wij kijken naar je pensioenregeling op het expiratiemoment en zorgen dat je pensioenregeling klaar is voor de toekomst. Wil je al eerder dan het expiratiemoment een nieuwe pensioenregeling, neem dan contact met ons op. Treedt een nieuwe medewerker in dienst tijdens de overgangsperiode? Dan kan deze aangemeld worden in je huidige contract.

2
1 januari 2024

De maximale toetredingsleeftijd voor de pensioenregeling wordt verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.

3
Vanaf 1 januari 2028

Je moet voldoen aan de nieuwe pensioenregels. Deelnemers van je oude contract mogen in dit contract blijven als jij ervoor kiest om dit contract te behouden naast je nieuwe contract. Treedt een nieuwe medewerker in dienst na 1 januari 2028? Dan moet deze in het nieuwe contract aangemeld worden.

Nieuw pensioenstelsel en jouw bedrijf

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor mij als werkgever? Het is logisch dat je je dit nu afvraagt. Wanneer je bedrijf meedoet aan een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, dan hoef je nog geen actie te ondernemen. De belangrijkste afspraken worden dan gemaakt door de cao-partijen binnen de sector. IT is een voorbeeld van een branche waarvoor geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds geldt.

"Stel dat je in zo'n sector net een bedrijf bent gestart. Je hebt nog geen pensioenregeling voor medewerkers afgesproken, maar denkt daar wel over na. "Dan kun je - als de wet wordt aangenomen - vanaf volgend jaar mee in de nieuwe regeling", zegt Treur. Werkgevers die al wél een eigen pensioenregeling hebben krijgen te maken met nieuwe spelregels. "Zij leggen nu voor jonge medewerkers minder premie in dan voor hun collega's die wat ouder zijn. Dat gaat veranderen: voor alle medewerkers van het bedrijf geldt straks hetzelfde premiepercentage, ook wel ‘vlakke premie’ genoemd. Mensen van 40 jaar en ouder gaan er gemiddeld iets op achteruit en van werkgevers wordt verwacht dat ze dit verschil compenseren."

Het overgangsrecht

Nu wordt het iets ingewikkelder. Want om welk bedrag gaat het eigenlijk en wanneer moet je dat betalen? Dit gaat om maatwerk. Treur raadt aan om hierover contact op te nemen met een pensioenadviseur. Maar stel dat je als werkgever nu al een premieregeling hebt. Of je beschikt over een uitkeringsovereenkomst die wordt uitgevoerd door een verzekeraar. Dan is er nóg een optie: de oude premiesystematiek met oplopende premiestaffels handhaven.

"Dit wordt het overgangsrecht genoemd. Het betekent dat de nieuwe vlakke premie alleen voor nieuwe deelnemers gaat gelden. Dat betekent weliswaar minder gedoe met compensatie, maar je hebt als werkgever dan wel te maken met twee pensioenregelingen op de werkvloer. Op die manier krijg je ook verschillen in de arbeidsvoorwaarden", zegt Treur.

Pensioenen vergelijken

Als de hervorming achter de rug is, wordt het voor iedereen in ieder geval veel eenvoudiger om pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. "Dat is nu nog heel lastig, omdat er sterk verschillende regelingen zijn", zegt Treur. "Als we straks alleen nog premieovereenkomsten hebben, kan je als werknemer de pensioenregelingen van bedrijven makkelijker tegen elkaar afzetten. Net zoals je dat nu ook doet met salaris, vakantiegeld, en winstuitkering bijvoorbeeld."

Dat biedt volgens haar ook kansen voor bedrijven. "Stel dat je een heel goede pensioenregeling hebt. Nu is dat nog moeilijk uit te leggen, mensen snappen het vaak niet. Straks kun je hier als werkgever echt mee pronken, bijvoorbeeld in vacatureteksten en op je website. Je wordt dan een aantrekkelijkere werkgever en dat is zeker in deze tijd van personeelsschaarste zeer welkom"

Regel het op tijd

Op 1 januari 2028 moet je je pensioenregeling uiterlijk hebben aangepast. Wacht er niet te lang mee en ga ermee aan de slag. Zo weten ook je medewerkers waar ze aan toe zijn. Je kunt in gesprek met één van onze adviseurs, we denken graag met je mee.

In gesprek over pensioenen?

Je pensioenregeling nu en in de toekomst goed geregeld. Ga met een pensioenadviseur in gesprek. We denken graag met je mee.