Cash Pooling

Saldi van meerdere rekeningen optimaal benutten

  • Verbeter de inzet van uw liquiditeiten
  • Concentreer automatisch saldi op uw hoofdrekening en/of zuiver negatieve saldi aan vanaf uw hoofdrekening bij Rabobank
  • Verklein uw financieringsbehoefte

Als bedrijf met meerdere vestigingen of dochterondernemingen in binnen- en/of buitenland heeft u vaak meerdere rekeningen. Dan is het belangrijk om uw geldstromen goed te managen, zodat u uw liquiditeiten optimaal kunt inzetten en uw financieringsbehoefte verkleint. Met Cash Pooling beheert u automatisch uw saldi van uw rekeningen bij Rabobank en rekeningen bij andere banken. Uw adviseur vertelt u er graag meer over.

Kenmerken

Cash Concentration in 1 minuut

Cash Concentration

Bij Cash Concentration worden saldi op meerdere rekeningen automatisch geconcentreerd op één hoofdrekening en/of aangezuiverd vanaf de hoofdrekening. Zodat u minder debetrente betaalt en meer uit uw creditgelden kunt halen. U bepaalt ook welk bedrag er op de rekening(en) moet blijven staan.

Cash Concentration kent twee vormen:

Target Balancing
Bij Target Balancing wordt het (boek)saldo op de subrekeningen teruggebracht tot een vooraf bepaald bedrag, het Target. U bepaalt zelf hoe vaak dit gebeurt: dagelijks, wekelijks of maandelijks. U kunt ook zelf een ondergrens bepalen voor het over te boeken bedrag, zodat u niet hele kleine bedragen overboekt. Target Balancing is mogelijk met rekeningen in binnen- en buitenland en met rekeningen van Rabobank en rekeningen van andere banken. Uw hoofdrekening moet wel een Nederlandse Rabobank rekening zijn.

Bij Target Balancing is er dagelijks voldoende saldo aanwezig op de subrekening. Uw lokale vestiging houdt zo voldoende autonomie en verantwoordelijkheid. En u verbetert tegelijkertijd toch de inzet van uw liquiditeiten.

Zero Balancing
Bij Zero Balancing wordt aan het einde van elke dag het volledige saldo valutair neutraal van uw subrekeningen automatisch overgeboekt naar uw hoofdrekening. Zero Balancing is alleen mogelijk met Rabobank rekeningen binnen Nederland.

Bij Zero Balancing heeft u lagere rentekosten, hogere renteopbrengsten en meer overzicht over uw liquiditeiten.

Saldocompensatie

Bij Saldocompensatie worden de liquiditeiten niet fysiek verplaatst, maar fictief gesaldeerd. Het geld blijft op de subrekeningen staan, maar voor de fiattering van betalingen worden ze beschouwd als één geheel. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw adviseur van de Rabobank.

Aandachtspunten

Cash Pooling kan fiscale en juridische gevolgen hebben. Laat u hierover informeren door uw fiscalist en/of jurist.

Indien bij Cash Concentration rekeningen onder verschillende juridische entiteiten vallen, dan is het nodig om een Intercompany Loan Administration op te zetten. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Kosten

De kosten voor Cash Pooling bestaan uit een eenmalige start fee en maandelijkse kosten per rekening.

Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Brochure Cash Pooling

Contact

Rabobank