Chinese renminbi

Met de vreemde valuta rekening voor renminbi kunt u betalingen ontvangen en verrichten in de Chinese muntsoort CNY (Chinese Yuan). Hierdoor vermindert u de valutarisico’s voor uw Chinese handelspartners.

Valutarisico’s

Renminbi is een inmiddels vrij verhandelbare muntsoort. Het is echter niet uit te sluiten dat de Chinese overheid de koersontwikkeling begeleidt bij bijzondere gebeurtenissen of om reden van binnenlands of buitenlands beleid. Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid renminbi die u aanhoudt in overeenstemming blijft met uw handelsstromen binnen uw onderneming.

Betaalinstructie

Bij het overmaken van renminbi naar een Chinese bankrekening (exclusief Hongkong) gelden enkele aanvullende voorwaarden. Gebruik de betaalinstructie voor het correct afhandelen van transacties.

Betaalinstructie in renminbi CNY via Rabo Internetbankieren

Betaalinstructie in renminbi CNY via Rabo Cash Management

Voorwaarden

Op de vreemde valuta rekening voor renminbi zijn bijzondere voorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden de algemene voorwaarden rekening-courant krediet van de Rabobank. Bij het overmaken van renminbi naar een Chinese bankrekening (exclusief Hongkong) gelden enkele aanvullende voorwaarden. Gebruik hiervoor de betaalinstructie.

Bijlage bij overeenkomst renminbi

Contact

Rabobank