Veranderingen Rabo Internetbankieren

De Rabobank verbetert Rabo Internetbankieren (Professional) continu. Bekijk wat er voor u verandert.

Wat is er voor u veranderd?

Dagafschrift voor spaarrekeningen

Binnenkort kunt u ook een dagafschrift downloaden van uw spaarrekening. Voor rekeningafschriften was dit al eerder mogelijk. Daarnaast komen er kleine wijzigingen in de lay-out van de pdf van zowel het rekeningafschrift als het dagafschrift. De inhoudelijke informatie blijft ongewijzigd. U kunt rekening- en dagafschriften downloaden via Betalen & Sparen – Downloaden transacties.

Downloaden transacties is vernieuwd.

Downloaden transacties heeft een ander uiterlijk. De volgorde van de opties voor het maken van een download is logischer gemaakt. Inhoudelijk is er niets veranderd: u beschikt over dezelfde downloadformaten. Ook de specificaties van de downloadformaten zijn niet veranderd.

De link naar de helpinformatie heeft een andere plaats gekregen. U vindt deze nu onderaan de pagina van Downloaden transacties. De helpinformatie geeft antwoorden op de meest gestelde vragen. Er staan ook directe links naar demo’s en productinformatie.

Eurobestanden

Euro-bestanden is vernieuwd. De goedgekeurde batches, in gedeeltelijk afgekeurde bestanden, kunnen voortaan alsnog worden verzonden. Ook is het makkelijker geworden om de details van een batch in te zien. We hebben nog meer voor u veranderd:

Euro-bestanden

 • Nieuwe look & feel
 • Tekentermijn voor zetten eerste handtekening is 14 kalenderdagen (was 90 kalenderdagen)
 • Tekentermijn voor zetten tweede handtekening is 7 kalenderdagen (was 3 kalenderdagen)
 • Mogelijkheid importeren grotere bestanden
 • Introductie status ‘Gedeeltelijk afgekeurd’
 • Introductie SHA 256 als extra controlegetal
 • Raadplegen batch
 • Verbeterde foutafhandeling

Te verzenden opdrachten

 • Tekentermijn van losse opdrachten in Rabo Internetbankieren Professional is 14 kalenderdagen (was 30 kalenderdagen)
 • Tekentermijn van losse opdrachten in Rabo Internetbankieren is 14 kalenderdagen (was 1 kalenderdag)

Zetten 2e handtekening / Vrijgeven opdrachten

 • Duidelijker onderscheid tussen batches en losse opdrachten
 • Tekentermijn is 7 kalenderdagen (was 3 kalenderdagen)

Bekijk de leaflet Euro-bestanden

Bekijk de demo Euro-bestanden

Betaal Adresboek

De adresboeken van zowel de Rabo Bankieren App als Rabo Internetbankieren worden samengevoegd.

Tussen 18 september en 13 oktober worden de adresboeken van uw Bankieren App en RIB samengevoegd. Hierbij zullen dubbele adressen worden verwijderd. Dit betekent dat het adresboek in de Bankieren App en het adresboek in Rabo Internetbankieren voortaan hetzelfde zijn. Heeft u Rabo Internetbankieren Professional? Het adresboek van de Rabo Bankieren App wordt op een later moment gelijk aan het adresboek van Rabo Internetbankieren Professional.

Kopieren gebruiker toegevoegd in Autorisaties

Op basis van de feedback die we hebben ontvangen, is de module Autorisaties aangepast. In het‘Gebruikers’ overzicht kunnen nu generieke autorisaties, rekeningen, rekeningautorisaties en productautorisaties gekopieerd worden naar één of meerdere andere gebruikers. Deze keuze is alleen zichtbaar voor een Eigenaar, BeheerderPlus en een Beheerder die tekenlimieten mag wijzigen.

Daarnaast is het download autorisatie-overzicht uitgebreid met de mogelijkheid om een overzicht op basis van rekeninggroepen te downloaden.

Wat gaat er voor u veranderen?

Zoeken in batches

In Rabo Internetbankieren Professional komt een zoek mogelijkheid naar batches in geïmporteerde Euro-bestanden. Zo wordt het mogelijk om snel en eenvoudig een specifieke batch te vinden en te raadplegen. Een gebruiker kan alleen zoeken in de batches voor de rekeningen waarvoor hij/zij geautoriseerd is.

Logboek autorisaties

In Rabo Internetbankieren Professional kan een Eigenaar, BeheerderPlus en Beheerder een overzicht opvragen van de toegekende autorisaties en tekenrechten en de historische wijzigingen. Er kan dan voor een specifieke periode een overzicht aangemaakt worden voor:

 • de algemene gegevens van de overeenkomst en
 • de rekening autorisaties per gebruiker.

Overzicht van alle veranderingen

November 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Downloaden transacties is vernieuwd

Downloaden transacties heeft een ander uiterlijk. De volgorde van de opties voor het maken van een download is logischer gemaakt. Inhoudelijk is er niets veranderd: u beschikt over dezelfde downloadformaten. Ook de specificaties van de downloadformaten zijn niet veranderd.

De link naar de helpinformatie heeft een andere plaats gekregen. U vindt deze nu onderaan de pagina van Downloaden transacties. De helpinformatie geeft antwoorden op de meest gestelde vragen. Er staan ook directe links naar demo’s en productinformatie.

September 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Eurobestanden

Euro-bestanden is vernieuwd. Voortaan kunnen de goedgekeurde batches in gedeelte afgekeurd bestanden wel worden verzonden. Ook is het makkelijker geworden om de details van een batch in te zien. We hebben nog meer voor u verandert:

Euro-bestanden

 • Nieuwe look & feel
 • Tekentermijn voor zetten eerste handtekening is 14 kalenderdagen (was 90 kalenderdagen)
 • Tekentermijn voor zetten tweede handtekening is 7 kalenderdagen (was 3 kalenderdagen)
 • Mogelijkheid importeren grotere bestanden
 • Introductie status ‘Gedeeltelijk afgekeurd’
 • Introductie SHA 256 als extra controlegetal
 • Raadplegen batch
 • Verbeterde foutafhandeling

Te verzenden opdrachten

 • Tekentermijn van losse opdrachten in Rabo Internetbankieren Professional is 14 kalenderdagen (was 30 kalenderdagen)
 • Tekentermijn van losse opdrachten in Rabo Internetbankieren is 14 kalenderdagen (was 1 kalenderdag)

Zetten 2e handtekening / Vrijgeven opdrachten

 • Duidelijker onderscheid tussen batches en losse opdrachten
 • Tekentermijn is 7 kalenderdagen (was 3 kalenderdagen)

Bekijk de leaflet Euro-bestanden

Inzicht in uw saldo bij iDEAL betalingen

Bij een betaling via iDEAL wordt voortaan uw actuele saldo en de actuele bestedingsruimte op uw rekening getoond. U heeft dan direct inzichtelijk of het saldo op de rekening toereikend is om de betaling uit te voeren.

Heeft u Rabo Internetbankieren Professional? Dan ziet u alleen de saldo informatie en de bestedingsruimte voor de rekening(en) waarvoor u geautoriseerd bent voor inzage in de saldo informatie. Heeft u geen autorisaties voor inzage in de saldo informatie op een rekening maar heeft u wel de autorisaties om een betaling uit te voeren? Dan kunt u de betaling verrichten zonder dat de saldo informatie wordt getoond, mits het saldo op de rekening toereikend is.

Betaal Adresboek

De adresboeken van zowel de Rabo Bankieren App als Rabo Internetbankieren worden samengevoegd.

Tussen 18 september en 13 oktober worden de adresboeken van uw Bankieren App en RIB samengevoegd. Hierbij zullen dubbele adressen worden verwijderd. Dit betekent dat het adresboek in de Bankieren App en het adresboek in Rabo Internetbankieren voortaan hetzelfde zijn. Heeft u Rabo Internetbankieren Professional? Het adresboek van de Rabo Bankieren App wordt op een later moment gelijk aan het adresboek van Rabo Internetbankieren Professional.

Kopieren gebruiker toegevoegd in Autorisaties

Naar aanleiding van de feedback die we hebben ontvangen, is de module Autorisaties aangepast. Er kunnen nu generieke autorisaties, rekeningen, rekeningautorisaties en productautorisaties gekopieerd worden naar één of meerdere andere gebruikers. Deze keuze is alleen zichtbaar voor gebruikers die recht hebben om gebruikers te kopiëren zoals een Eigenaar, BeheerderPlus en een Beheerder die tekenlimieten mag wijzigen.

Daarnaast is het download autorisatie-overzicht uitgebreid met de mogelijkheid om een overzicht op basis van rekeninggroepen te downloaden.

De IBAN-Naam Check

Om uw online betalingen makkelijker en nog veiliger te maken, hebben wij de IBAN-Naam Check ingevoerd. Deze geeft een melding als de naam van de begunstigde die u bij een betaling intoetst anders is dan de naam die bij de bank bekend is. De IBAN-Naam Check helpt fraude en vergissingen bij online betalingen te beperken. Als u geld wilt overmaken en de naam die u invult bij een IBAN is anders dan de naam die bij de bank bekend is, dan krijgt u een melding op uw scherm. U kunt dan (nogmaals) controleren of u naar het juiste rekeningnummer betaalt. De IBAN-Naam Check werkt alleen bij Nederlandse betaal- en spaarrekeningnummers in euro’s.

Bedrijfsnaam op uw facturen
Als uw klant daar uw bedrijfsnaam en IBAN intoetst, vindt er een check plaats. De naam wordt vergeleken met de naam zoals die bij ons bekend is en met de handelsnamen die u geregistreerd heeft bij de Kamer van Koophandel. Wijkt de naam af, dan tonen wij de naam die bij het IBAN hoort. Uw klant kan de betaling dan alsnog ongewijzigd uitvoeren of afbreken. Om onnodige navraag te voorkomen, is het belangrijk dat de naam op uw facturen overeenkomt met uw geregistreerde handelsnamen of met de tenaamstelling bij ons.

Lees meer over de IBAN-Naam Check

Augustus 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Aanpassingen in pagina’s Nieuwe opdracht en Euro-incasso

Wanneer u per 28 augustus een nieuwe opdracht heeft aangemaakt en kiest voor ‘Opslaan, nieuwe opdracht’ dan is de laatst gekozen ‘Van rekening’ voor u geselecteerd. Ook wordt na een aangemaakte Euro-incasso de laatst gekozen Euro-incassocontract geselecteerd nadat u heeft gekozen voor ‘Opslaan & nog een incasso’. Voor beide pagina’s het veld ‘Transactiereferentie’ toegevoegd. In dit veld kunt u een unieke referentie aan de opdracht toekennen. De referentie mag alfanumeriek zijn en is maximaal 35 posities. Deze referentie wordt getoond aan de begunstigde/geïncasseerde op zijn rekeningafschrift. U mag het veld ook leeg laten. Naast wijzigingen in de indeling van de velden op de pagina Euro-incasso, heeft u nu ook de mogelijkheid om de businesscode van het IncassantID te wijzigen. Deze code kunt u gebruiken om te zien door welk bedrijfsonderdeel de incasso is aangemaakt. Deze code is voor uw eigen administratie. De ruimte voor een businesscode wordt standaard gevuld met ZZZ.

Aanpassingen in pagina Te verzenden opdrachten

De pagina ‘Te verzenden opdrachten’ heeft sinds 28 augustus een nieuw uiterlijk en is gebruikersvriendelijker:

 • Het scherm om te kunnen Ondertekenen wordt voortaan in een pop-up getoond.
 • Er is extra informatie toegevoegd, zoals een teller op het aantal geselecteerde opdrachten en de omschrijving per opdracht.
 • Wanneer u bij een opdracht op het plus-teken klikt, ziet u wie de opdracht als laatste gewijzigd heeft en wanneer en de ingevulde transactiereferentie.

Voormelden stortingen voor meerdere rekeningen

Vanaf nu kunnen de gebruikers in uw overeenkomst stortingen voormelden voor meerdere rekeningen in uw overeenkomst. Voorheen kon het bedrag alleen op één rekening worden bijgeschreven. U kunt voor uw gebruikers de afstortovereenkomsten, die zij mogen gebruiken, selecteren bij het onderdeel Autorisaties – Productautorisaties. Een gebruiker mag een afstorting voor een rekening voormelden als ook de betreffende rekening bij Rekeningautorisaties gekoppeld is.

Juli 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Importeren en verwerken Euro-bestanden

Om onze dienstverlening te verbeteren en uit te breiden worden er binnen Rabo Internetbankieren Professional veel wijzigingen gedaan. Eén daarvan is het importeren en verwerken van betaal- en incassobestanden. Hierdoor is er een strengere controle nodig op de geldigheid en juistheid van de bestanden. Het bestand dat geïmporteerd wordt, moet voldoen aan de specificaties zoals vermeld op www.rabobank.nl/seb, onderdeel ‘Initiatieformaten’. Deze specificaties zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

Kijk wat dit voor u betekent en hoe u zich hierop voorbereidt

Nieuwe rol in Autorisaties

Sinds begin juli is een nieuwe rol binnen Autorisaties van Rabo Internetbankieren Professional (RIB PRO) geïntroduceerd. Het betreft hier de rol van BeheerderPlus. Een BeheerderPlus heeft binnen de overeenkomst Rabo Internetbankieren Professional dezelfde rechten als de Eigenaar, met uitzondering van het afsluiten van nieuwe overeenkomsten en het wijzigen of beëindigen van bestaande overeenkomsten. Een BeheerderPlus heeft volledige toegang tot alle autorisaties over de (externe) rekeningen en producten in de overeenkomst. Hij kan een gebruiker (Functionaris) toevoegen en beheerrechten (Beheerder) toekennen. Ook mag hij voor een gebruiker een Rabo OnlineKey aanvragen en opheffen. Een BeheerderPlus kan alleen door de bank opgevoerd, gewijzigd en verwijderd worden.

Bekijk de Leaflet RIB Pro Autorisaties, limieten en opties

Vier-ogen principe in Autorisaties

Met Rabo Internetbankieren Professional kunt u de autorisaties van de gebruikers in uw overeenkomst beheren zonder tussenkomst van de bank. Om eventuele risico’s op fraude hierbij te verminderen, bestaat er een mogelijkheid om vier-ogen principe toe te passen bij het instellen en wijzigen van generieke en rekeningautorisaties bij gebruikers. Met het vier-ogen principe moeten wijzigingen die zijn gedaan door de een Eigenaar, BeheerderPlus of Beheerder, goedgekeurd worden door een andere Eigenaar, BeheerderPlus of Beheerder.

Het vier-ogen principe is van toepassing op:

 • Wijzigingen op generieke autorisaties
 • Wijzigingen op rekeningautorisaties
 • Toevoegen en verwijderen van rekeningen
 • Generieke autorisaties en rekeningautorisaties wanneer een gebruiker gekopieerd wordt

Uw bank kan op uw verzoek het vier-ogen principe voor het beheren van autorisaties aanzetten.

Bekijk de Leaflet RIB Pro vier-ogen principe bij het wijzigen van autorisaties