Veranderingen Rabo Internetbankieren

De Rabobank verbetert Rabo Internetbankieren (Professional) continu. Bekijk wat er voor u verandert.

Wat is er voor u veranderd?

Raadplegen volmachten

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u de volmachten raadplegen van de organisatie waarmee is ingelogd. Dit betreft zowel de verleende als de ontvangen volmachten. Voorbeelden zijn volmachten voor betaalpassen of om over te boeken van een rekening. Het overzicht is alleen zichtbaar voor de Eigenaar/wettelijk vertegenwoordiger. Dit is een eerste stap in het aanvragen, wijzigen en intrekken van volmachten door gebruikers en een automatische verwerking.

Autorisatie-overzicht huidige autorisaties in Excel en Engelstalig beschikbaar

Wanneer u binnen Rabo Internetbankieren Professional de huidige autorisaties van de gebruikers downloadt, kunt u naast een overzicht in PDF nu ook kiezen voor een overzicht in Excel. Vooral wanneer u veel gebruikers en/of veel rekeningen heeft, is het dan makkelijker om te zoeken, te filteren en bepaalde controles te doen. Ook is er nu een Engelstalige versie van het overzicht beschikbaar.

Wat gaat er voor u veranderen?

Adresgegevens van betalers niet meer beschikbaar

Gebruikt u adresgegevens van betalers om uw boekhouding bij te werken? Vanaf 1 januari 2019 verstrekken wij geen adresgegevens van betalers meer via onze downloadformaten. Dit is een afspraak van alle Nederlandse banken. Deze maatregel kan gevolgen hebben voor de administratieve afhandeling van uw binnenkomende betalingen.

Wat betekent dit voor u?

 • Vanaf 1 januari 2019 ontvangt u geen adresgegevens van de betaler meer bij betalingen op uw rekening. Dit geldt voor de downloadformaten CAMT.052, CAMT.053, SWIFT MT940 Structured en SWIFT MT942 Structured.
 • Controleer of uw boekhoudprogramma uw ontvangen betalingen correct verwerkt, ook zonder adresgegevens van uw klanten. Neem voor meer informatie contact op met uw softwareleverancier.
 • Denk na over alternatieve betaalmethoden, bijvoorbeeld een automatische incasso, iDEAL (eventueel met QR code) of een betaalverzoek. Zo bepaalt u zelf het betalingskenmerk bij de betalingen en vergroot u de kans dat u deze geautomatiseerd in uw boekhouding kunt verwerken.
 • Let op: sommige banken stoppen al eerder met het doorgeven van adresgegevens. ABN AMRO stopt namelijk al begin december met het verstrekken van deze gegevens. Wij kunnen deze dan ook niet meer aan u verstrekken.

Lees meer over geld ontvangen en onze betaalmethoden

Betaalverzoeken sturen in Rabo Internetbankieren (Professional)

Vanaf het eerste kwartaal van 2019 kunt u via Rabo Internetbankieren en Rabo Internetbankieren Professional ook betaalverzoeken sturen. Eerst komt dit beschikbaar voor gebruikers met autorisatie voor 'Aanmaken betalingen' en '1e Handtekening'. Later kunt u ook gebruikers apart autoriseren voor Rabo Betaalverzoek. Zo kunt u personeelsleden zonder betaalautorisatie betaalverzoeken laten versturen voor uw bedrijf. Vervolgens wordt het mogelijk om bestanden met betaalverzoeken te importeren, zodat u meerdere betaalverzoeken in één keer kunt versturen.

Logboek opdrachtbestanden

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u binnenkort zoeken in de loggegevens van geïmporteerde opdrachtbestanden. Hiermee kunt u achterhalen welke handelingen wanneer door wie zijn uitgevoerd bij het importeren en verwerken van de opdrachtbestanden en batches. Het zoekresultaat is het ‘Logboek opdrachtbestanden’ en kunt u downloaden in PDF. Het logboek opdrachtbestanden biedt het overzicht van wijzigingen over een door u geselecteerde periode en eventueel andere toegekende zoekcriteria. Deze is geschikt voor uw eigen administratie. U vindt deze nieuwe mogelijkheid via Betalen & Sparen – Opdrachtbestanden - keuze ‘Zoeken’.

Bekijk de leaflet Opdrachtbestanden

Uw rekeninginformatie iedere dag beschikbaar

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd dat we in het 4e kwartaal 2018 digitale rekeningafschriften en bestandsformaten op kalenderdag zouden aanbieden. Deze wijziging zal echter op woensdag 13 maart 2019 plaatsvinden. Vanaf dat moment heeft u iedere dag inzicht in uw betalingsverkeer van de vorige kalenderdag. Op www.rabobank.nl vindt u meer informatie over wat er gaat veranderen en wat dit voor u betekent.

Wijziging verantwoordingsformaten CAMT.053 en CAMT.052

Op 14 januari 2019 wijzigen we de CAMT.053 en CAMT.052 verantwoordingsformaten. Met deze wijziging voldoen we aan de internationale richtlijnen van de SWIFT Common Global Implementation (CGI). De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Behoud van de originele related party en related agent tags bij teruggedraaide transacties
 • Uitbreiding van balans type PRCD
 • Wijziging van balans type OPBD
 • Nieuwe tags Transaction Amount en Proprietary Amount
 • Wijziging van de Creditor Scheme Identification

Wij raden u aan te controleren of uw boekhoudpakket of ERP-systeem de betreffende wijzigingen kan verwerken.

Lees meer informatie over de formaten CAMT.053 en CAMT.052

Wijziging verantwoordingsformaten MT940 Structured en MT942 Structured

Op 14 januari 2019 breiden wij de MT940 Structured en MT942 Structured uit met nieuwe informatie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Nieuw sub veld met unieke Rabobank referentie in veld 61
 • Aanpassing van de transactiesoortcodes
 • Nieuwe codewoorden in veld 86

Wij raden u aan te controleren of uw boekhoudpakket of ERP-systeem de betreffende wijzigingen kan verwerken.

Lees meer informatie over de formaten MT940 Structured en MT942

BTL91 uitfaseren

Per 1 mei 2019 kunt u BTL91 niet meer gebruiken. Voor betaalopdrachten kunt u gebruik maken van het formaat formaat Generic Payment File. Stap daarom nu al over op het nieuwe formaat.

Lees verder wat de verschillen zijn tussen BTL91 en Generic Payment File

Overzicht van alle veranderingen

November 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Raadplegen volmachten

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u de volmachten raadplegen van de organisatie waarmee is ingelogd. Dit betreft zowel de verleende als de ontvangen volmachten. Voorbeelden zijn volmachten voor betaalpassen of om over te boeken van een rekening. Het overzicht is alleen zichtbaar voor de Eigenaar/wettelijk vertegenwoordiger. Dit is een eerste stap in aanvragen, wijzigen en intrekken van volmachten door gebruikers en een automatische verwerking..

Oktober 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Autorisatie-overzicht huidige autorisaties in Excel en Engelstalig beschikbaar

Wanneer u binnen Rabo Internetbankieren Professional de huidige autorisaties van de gebruikers downloadt, kunt u naast een overzicht in PDF nu ook kiezen voor een overzicht in Excel. Vooral wanneer u veel gebruikers en/of veel rekeningen heeft, is het dan makkelijker om te zoeken, te filteren en bepaalde controles te doen. Ook is er nu een Engelstalige versie van het overzicht beschikbaar.

Termijn tweede handtekening voor losse opdrachten verruimd

In Rabo Internetbankieren Professional is de tijd die u heeft om een tweede handtekening te zetten voor losse opdrachten verruimd van drie naar zeven kalenderdagen. Voor het zetten van een tweede handtekening voor batches had u al zeven kalenderdagen de tijd. Na zeven dagen worden opdrachten of batches die niet zijn voorzien van een tweede handtekening automatisch afgekeurd.

Logboek opdrachtbestanden

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u vanaf nu zoeken in de loggegevens van geïmporteerde opdrachtbestanden. Hiermee kunt u achterhalen welke handelingen wanneer door wie zijn uitgevoerd bij het importeren en verwerken van de opdrachtbestanden en batches. Het zoekresultaat is het ‘Logboek opdrachtbestanden’ en kunt u downloaden in PDF. Het logboek opdrachtbestanden biedt het overzicht van wijzigingen over een door u geselecteerde periode en eventueel andere toegekende zoekcriteria. Deze is geschikt voor uw eigen administratie. U vindt deze nieuwe mogelijkheid via Betalen & Sparen – Opdrachtbestanden - keuze ‘Zoeken’.

Bekijk de leaflet Opdrachtbestanden

September 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Raadplegen controlegetal te ondertekenen batches

In Rabo Internetbankieren Professional is op de pagina Zetten 2e handtekening iets gewijzigd voor de te ondertekenen batches. Vanaf nu ziet u hier de laatste 8 karakters van het controlegetal SHA-2 van het oorspronkelijke opdrachtbestand. Hiermee is een veel gehoorde klantwens vervuld.

Kopiëren rekeningautorisaties en limieten

Sinds januari is het mogelijk om ingestelde rekeningautorisaties en limieten van een rekening te kopiëren naar een of meerdere andere rekeningen. Hierdoor kunt u in één keer de instellingen regelen voor meerdere (nieuwe) rekeningen tegelijk. Naar aanleiding van feedback is de optie om te kopiëren nu makkelijker te vinden. In de rekeningautorisaties van een gebruiker ziet u nu achter de rekeningnummers de optie ‘Autorisaties en limieten kopiëren naar andere rekening(en)’.

Augustus 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

BIC correspondentbank in betalen adresboek

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u in het adresboek nu ook een eventuele correspondentbank (BIC correspondentbank) opnemen. Zo hoeft u de voorkeursrouting voor overboekingen naar dezelfde begunstigde niet iedere keer opnieuw in te vullen als specifieke instructie. U vult een BIC correspondent alleen in als de begunstigde hier expliciet afspraken met u over heeft gemaakt. Aan het gebruik van specifieke instructies zijn extra kosten verbonden.

Het opgeven van een voorkeursrouting leidt niet altijd tot een efficiëntere en goedkopere verwerking dan wanneer de betaling via ons netwerk verwerkt wordt. Betalingen zonder voorkeursrouting worden vaak sneller verwerkt omdat we afspraken hebben met vaste correspondentbanken. Daarbij worden er geen onnodige kosten ingehouden.

Makkelijk transacties zoeken

Het is nu nog makkelijker om transacties te vinden. De zoekmogelijkheid is namelijk uitgebreid met een aantal nieuwe mogelijkheden:

 • U kunt zoeken in de transacties van al uw rekeningen.
 • U kunt de intradag transacties zoeken van al uw rekeningen via ‘Transacties vandaag’.
 • De zoekvelden zijn uitgebreid met Kenmerk machtiging, Betalingskenmerk, Transactiereferentie, Kenmerk batch en Reden afkeuring.
 • U kunt de zoekresultaten exporteren naar een CSV bestand. Het zoekresultaat bevat maximaal 10.000 transacties.

U vindt de uitgebreide zoekfunctie via Betalen & Sparen – Rekeningoverzicht – Selecteer een rekening – Zoek een transactie.

Juli 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Berekening van uw bestedingsruimte is veranderd

In uw rekening- en transactieoverzicht is de berekening van de bestedingsruimte veranderd. Naast het actueel saldo en eventuele kredieten op uw rekening bestaat de bestedingsruimte nu ook uit de volgende onderdelen:

 • Reserveringen zoals iDEAL betalingen, pinnen in het buitenland en tanken bij een onbemand tankstation.
 • Inperkingen zoals bankgaranties of beslaglegging.
 • Verruimingen zoals extra krediet.
 • Saldo compensatie

Dit betekent dat u een beter inzicht krijgt in wat u te besteden heeft. Het saldo kan hiermee mogelijk hoger of lager uitkomen dan dat u in eerste instantie verwacht.

U ziet de bestedingsruimte door een mouse over wanneer de cursor op het saldo staat.

Verwijderen opdracht uit batch

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u nu een betaal- of incasso opdracht uit een geïmporteerde batch verwijderen. U kunt een ‘batch openbreken’ zolang:

 • Er nog geen eerste en tweede handtekening is gezet.
 • De geïmporteerde batch nog niet is verwerkt.

In de details van de verwijderde opdracht kunt u zien door wie en wanneer de opdracht verwijderd is. U verwijdert een opdracht via Betalen & Sparen – Opdrachtbestanden – Raadplegen bestand – Raadplegen batch.

Een gebruiker heeft de autorisatie ‘Openbreken batch’ nodig om opdrachten uit een batch te verwijderen. De gebruiker kan hiermee batches openbreken voor rekeningen waarvoor hij geautoriseerd is. Het instellen van de autorisatie ‘Openbreken batch’ gaat via Betalen & Sparen – Zelf regelen - Autorisaties – Gebruikers – Gebruikersoverzicht - Generieke autorisaties, keuze ‘Openbreken batch’.

Juni 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Betaalopdrachten in andere muntsoort

Als u een betaling in een vreemde muntsoort doet, ziet u bij de te verzenden opdrachten de betreffende muntsoort nu als eerste bij de opdracht. Het indicatieve bedrag in Euro’s staat eronder. Het totaal van de geselecteerde opdrachten geeft ook aan uit welke muntsoort het totaalbedrag is opgebouwd. Op de Rabo Scanner staat de muntsoort waarin de opdracht wordt uitgevoerd als het totaal van de opdrachten bij het ondertekenen uit 1 muntsoort bestaat. Het bedrag op de Rabo Scanner staat in Euro’s als het totaal van opdrachten meerdere muntsoorten heeft.

Valutair saldo in Saldo-overzicht

In maart zijn in Rabo Internetbankieren Professional onze einde dag downloadformaten uitgebreid met een valutair saldo. Het valutair saldo is nu ook beschikbaar via Saldo-overzicht.

Selecteren en printen Te verzenden opdrachten

In Rabo Internetbankieren kunt u een overzicht in PDF-formaat downloaden van de te verzenden opdrachten voordat u deze ondertekent. In dit overzicht staan per opdracht de details inclusief de omschrijving. U kunt nu naast een overzicht van alle opdrachten, ook een overzicht maken van een aangegeven selectie van te verzenden opdrachten.

Mei 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Downloaden dagafschriften zonder lege pagina’s

Als er geen transacties zijn voor een boekdag, wordt er toch een dagafschrift gemaakt. Wilt u geen lege dagafschriften in uw download? U kunt dit nu zelf instellen. De volgnummers van uw dagafschriften zijn dan mogelijk niet meer aansluitend. Deze nieuwe mogelijkheid is per gebruiker in te stellen en geldt voor alle rekeningen. In Rabo Internetbankieren Professional stelt u de mogelijkheid in via Betalen & Sparen - Zelf regelen – Internet en mobielbankieren - Instellen afschriften zonder lege pagina's.

April 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Transactie informatie bij een iDEAL betaling

Na een betaling via iDEAL krijgt u nu extra informatie teruggekoppeld zoals het volledige rekeningnummer en pasnummer van de pas waarmee betaald is. Deze informatie ziet u terug in de omschrijving van de iDEAL-betaling in uw Transactieoverzicht en in uw Rekeningafschrift, Dagafschrift en overige download.formaten. Dit is van toepassing in internetbankieren en in de App. Hiermee kunt u makkelijker zien wie de iDEAL betaling heeft gedaan. Dit was een veel gehoorde wens die we hiermee hebben vervuld.

Inzicht in uw saldoverloop

Het Saldoverloop geeft u een actueel overzicht in alle zakelijke betaalrekeningen van uw onderneming. U krijgt hiermee meer financieel inzicht en overzicht voor een periode van de laatste 31 dagen en 1,2 of 5 jaar terug. Het saldoverloop geeft inzicht in:

 • Het saldo op de rekening aan het einde van de betreffende dag of maand.
 • Het totaal aan inkomende en uitgaande betalingen per dag of per maand.
 • De kredietlimiet als u deze heeft.

In het saldoverloop worden alleen de rekeningen getoond op naam van de onderneming waarmee u bent ingelogd. Eventuele particuliere rekeningen of rekeningen van andere ondernemingen, die ook in uw Rekeningoverzicht opgenomen zijn, worden dus niet getoond.

Het saldoverloop is vooralsnog alleen beschikbaar in Rabo Internetbankieren voor zakelijke klanten. Op een later moment zal dit ook beschikbaar komen in de App en in Rabo Internetbankieren Professional. U vindt deze nieuwe mogelijkheid via het menu van Betalen & Sparen – Rekeningoverzicht – menu keuze Saldoverloop.

Bekijk uw saldoverloop

Transacties comprimeren in uw rekening- en dagafschriften

Met Transacties comprimeren kunt u bijgeschreven transacties van hetzelfde product samenvoegen tot één boeking bij het downloaden van uw Rekening- en Dagafschrift. Uw rekening- en dagafschrift wordt overzichtelijker als u veel geboekte transacties van de volgende producten ontvangt:

 • iDEAL-betalingen
 • acceptgirobetalingen
 • teruggeboekte Euro-incasso’s

U activeert de mogelijkheid via Betalen & Sparen - Zelf regelen – Internet en mobielbankieren - Transacties comprimeren. Op de pagina ‘Downloaden transacties’ geeft u vervolgens aan welke transacties u wenst te comprimeren bij het opvragen van een Rekening- of Dagafschrift.

Binnenkort kunt u ook transacties comprimeren in het Transactieoverzicht.

Maart 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Valutair Saldo in einde dag downloadformaten

In Rabo Internetbankieren Professional zijn onze einde dag downloadformaten uitgebreid met een valutair saldo. Wij leveren deze optionele velden in de bestandsformaten MT940 Structured en CAMT053. U krijgt inzicht in het valutair saldo per boekdatum en valutair saldo in de toekomst. Wij raden u aan te controleren of uw boekhoudpakket de betreffende velden kan verwerken.

Lees meer over de gewijzigde bestandsformaten

BTL91 via Opdrachtbestanden

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u nu de BTL91 bestanden via zowel ‘Opdrachtbestanden’ als ‘Overige betaalbestanden’ aanbieden. Als u voorheen de BTL91 aanbood via ‘Overige betaalbestanden’ en nu aanbied via ‘Opdrachtbestanden’ dan merkt u de volgende verschillen:

 • Het zetten van een tweede handtekening is niet meer per losse post maar per batch.
 • Na het importeren heeft u inzage in de posten per batch.
 • U kunt een PAIN.002 bestand downloaden voor de afgekeurde posten in een BTL91 bestand.

Binnenkort vervalt de mogelijkheid tot inlezen via ‘Overige betaalbestanden’ . De menu-optie blijft nog tijdelijk beschikbaar voor het raadplegen van eerder geïmporteerde bestanden. Per 1 mei 2019 kunt u BTL91 niet meer gebruiken. Voor betaalopdrachten raden wij u aan om gebruik te maken van het formaat PAIN001.001.03.

Februari 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Nieuw importformaat

Er is een nieuw formaat om uw betalingen te importeren: Generic Payment File. Het Generic Payment File is een bestandsformaat dat geschikt is voor meerdere typen betalingen. Met dit bestandsformaat kunt u de Eurobetalingen, Spoedbetalingen en Wereldbetalingen in één bestandsformaat aanleveren. Het betaalinitiatieformaat is pain.001.001.03 (het huidige betaalinitiatieformaat voor Euro-betalingen). Het Generic Payment File is een goede vervanging van het formaat BTL 91. Het formaat BTL91 vervalt per 1-5-2019. De voordelen van Generic Payment file zijn:

 • Er kunnen meerdere batches met meerdere typen betaalopdrachten in één bestand
 • Afkeuringen ontvangt u in PAIN.002-formaat via uw verbinding met de Rabobank

Lees meer informatie over Generic Pain

Euro-bestanden heet nu Opdrachtbestanden

In Rabo Internetbankieren Professional is de naam ‘Euro-bestanden’ veranderd naar ‘Opdrachtbestanden’. Voortaan importeert u uw betaal bestanden dus via Betalen & Sparen, menu-optie ‘Opdrachtbestanden’.

Januari 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Rekeningautorisaties en limieten kopiëren

U kunt bij een gebruiker de ingestelde rekeningautorisaties en limieten van een rekening kopiëren naar een of meerdere andere rekeningen. Hierdoor kunt u in één keer de instellingen regelen voor meerdere (nieuwe) rekeningen tegelijk. Als u hierbij een nog niet gekoppelde rekening aanvinkt, wordt de rekening na het kopiëren en opslaan toegevoegd aan de rekeningen van de gebruiker met de gekozen autorisaties en limieten. U kunt hierbij kiezen om alle aan de gebruiker ‘gekoppelde rekeningen’ of alle ‘niet gekoppelde rekeningen’ te selecteren.

Het kopiëren van de rekeningautorisaties en limieten is mogelijk voor actieve betaalrekeningen in euro’s. De rekeningautorisaties en limieten kunt u naar alle type rekeningen kopiëren dus ook bijvoorbeeld naar een rekening in vreemde valuta.

U kopieert de rekeningautorisaties en limieten via Autorisaties – Gebruikers en autorisaties – selecteer de gebruiker – tabblad ‘Rekeningautorisaties’. Op het tabblad ‘Rekeningautorisaties’ kiest u achter de te kopiëren rekening de button met de drie puntjes.

Dagafschrift voor spaarrekeningen

U kunt nu ook een dagafschrift downloaden van uw spaarrekening. Voor rekeningafschriften was dit al eerder mogelijk. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen in de lay-out van de pdf van zowel het rekeningafschrift als het dagafschrift. De inhoudelijke informatie is ongewijzigd. U kunt rekening- en dagafschriften downloaden via Betalen & Sparen – Downloaden transacties.

Zetten tweede handtekening

In Rabo Internetbankieren Professional is de pagina ‘Zetten tweede handtekening’ vernieuwd. De pagina heeft een ander uiterlijk en de indeling is overzichtelijker gemaakt. Daarnaast is de tenaamstelling van de rekening of alias toegevoegd.

Nieuw downloadformaat CSV

In ‘Downloaden transacties’ is een nieuw downloadformaat beschikbaar: CSV (.csv). Dit downloadformaat is een vervanging voor het ‘Tekstbestand kommagescheiden (.txt)’ dat per 1-9-2018 vervalt. Met het downloadformaat CSV kunt u afschriften downloaden:
- vanaf de laatste download
- voor een specifieke datum
- voor een specifieke maand
- sinds de laatst afgesloten boekdag
- vanaf de laatste downloaden binnen de huidige boekdag. Het downloadformaat is geschikt om te converteren naar Excel. U vindt het nieuwe downloadformaat bij Betalen & Sparen – Downloaden transacties.

Wilt u weten of uw boekhoudpakket het nieuwe downloadformaat ondersteunt? Neem dan contact op met uw boekhoudpakket leverancier.

Kijk hier voor meer informatie over CSV

Rekeningautorisaties en limieten kopiëren

U kunt bij een gebruiker de ingestelde rekeningautorisaties en limieten van een rekening kopiëren naar een of meerdere andere rekeningen. Hierdoor kunt u in één keer de instellingen regelen voor meerdere (nieuwe) rekeningen tegelijk. Als u hierbij een nog niet gekoppelde rekening aanvinkt, wordt de rekening na het kopiëren en opslaan toegevoegd aan de rekeningen van de gebruiker met de gekozen autorisaties en limieten. U kunt hierbij kiezen om alle aan de gebruiker ‘gekoppelde rekeningen’ of alle ‘niet gekoppelde rekeningen’ te selecteren.

Het kopiëren van de rekeningautorisaties en limieten is mogelijk voor actieve betaalrekeningen in euro’s. De rekeningautorisaties en limieten kunt u naar alle type rekeningen kopiëren dus ook bijvoorbeeld naar een rekening in vreemde valuta.

U kopieert de rekeningautorisaties en limieten via Autorisaties – Gebruikers en autorisaties – selecteer de gebruiker – tabblad ‘Rekeningautorisaties’. Op het tabblad ‘Rekeningautorisaties’ kiest u achter de te kopiëren rekening de button met de drie puntjes.