G-rekening

Regel de betaling van loonbelasting met een g-rekening

  • geblokkeerde rekening voor betalingen aan de Belastingdienst
  • speciaal voor uitzendbureaus en detacheerders
  • online inzien via Rabo Internetbankieren

G-rekening van de Rabobank

Heeft u een uitzendbureau of detacheert u personeel op de Nederlandse markt? Dan mag degene die uw personeel inhuurt (de inlener) de verschuldigde loonbelasting storten op uw g-rekening. De inlener is daarmee niet meer aansprakelijk voor de betaling van de loonbelasting. U betaalt de loonbelasting via uw g-rekening aan de Belastingdienst.

Kenmerken

De g-rekening is een geblokkeerde zakelijke rekening waarmee u betalingen aan de Belastingdienst doet. U mag de g-rekening alleen gebruiken voor het betalen van BTW en/of loonbelasting. U mag de g-rekening niet gebruiken voor het betalen van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vakantierechten of pensioenpremies.

U bepaalt samen met de inlener of u een g-rekening gebruikt. Maak hierover samen afspraken.

Betalingen doen met de g-rekening

Het overboeken van bedragen kan alleen via een (spoed-)opdracht in Rabo Internetbankieren of via een overschrijvingsformulier. Alle andere overboekingen (zoals een periodieke overboeking en acceptgiro’s) worden afgekeurd.

U herkent een g-rekening aan het bankrekeningnummer. Deze is altijd 9-cijferig en begint met 99.

Van aanvragen naar gebruiken

G-rekening openen

Wilt u een g-rekening openen? Volg dan de volgende stappen:

  • Sluit een overeenkomst g-rekening af met de Belastingdienst. Dit kunt u regelen via de belastingtelefoon (0800-0543) of via de website van de Belastingdienst.

Ga naar de website van de belastingdienst

  • Open een g-rekening bij de Rabobank. U heeft hiervoor een zakelijke rekening nodig van de Rabobank en een door u en de Belastingdienst ondertekende g-rekening overeenkomst. De g-rekening is een overeenkomst tussen u, de belastingdienst en de Rabobank. Maak een afspraak met uw Rabobank.

Maak een afspraak

De g-rekening mag op naam staan van:

  • een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld een eigenaar van een eenmanszaak of vennoot van een V.O.F.
  • een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een BV of stichting. 

De g-rekening mag niet op naam staan van:

  • een ZZP'er. Uitzondering hierop zijn ondernemers in de confectiebranche.

Kosten

De g-rekening kost bij de Rabobank € 6,00 per maand. Daarnaast betaalt u voor de g-rekening de gebruikelijke tarieven voor het zakelijk betalingsverkeer.

Creditrente 0%
Debetrente Vraag uw Rabobankadviseur naar de actuele rente

Bekijk de tarieven zakelijk betalingsverkeer

Voorwaarden

Wilt u een g-rekening openen? Lees dan vooraf de voorwaarden van het product. Deze kunt u hieronder downloaden. Op de g-rekening zijn dezelfde bank- en productvoorwaarden van toepassing als op de zakelijke rekening.

Algemene voorwaarden rekening-courant van de Rabobank

General terms and conditions current accounts of Rabobank

Contact

Rabobank