Van start-up naar samen

Leontien de Waal

Leontien de Waal

We kunnen er niet omheen. Start-ups zijn 'hot' en netwerken voor startende ondernemers schieten als paddestoelen uit de grond. Young Startup, Startup Fest Europe, The Start-Up Network, Rockstart, Startup Bootcamp, Lean Startup Machine … Zelfs de bouw- en vastgoedsector heeft in Holland ConTech zijn eigen netwerk om start-ups te faciliteren. Reikhalzend wordt er naar de creatieve en innovatieve ideeën van start-ups gekeken die de sector definitief gaan ontwrichten, of in goed Nederlands: 'disrupten'. Ik word heel enthousiast van de initiatieven van de 'start-uppers' in de bouw die durven te innoveren en daarbij vaak de rol van technologie op een slimmere manier uitnutten.

Kruisbestuiving

Uit onderzoek blijkt dat de bouw een traditioneel weinig innovatieve bedrijfstak is, terwijl innovatieve organisaties een betere rentabiliteit realiseren. Het gaat erom dat bedrijven flexibeler en wendbaarder worden en beter in staat zijn om goed samen te werken. Dat recht is echt niet alleen voorbehouden aan innovatieve start-ups met zelfsturende teams, gevestigd in een hip pop-up-bedrijfspand. Ik geloof veel meer in een inspirerende kruisbestuiving en samenwerking tussen start-ups en de 'gevestigde orde'. Ongeveer de helft van alle start-ups gaat binnen drie jaar failliet en een samenwerking met een 'grown-up' kan juist helpen om meer focus aan te brengen en toe te werken naar een opschaling van een idee.

Multidisciplinaire samenwerking

De bouwsector boekt betere successen als er meer en beter wordt samengewerkt door de hele keten heen, dus niet alleen met start-ups. Op initiatief van Achmea Corporate Relations heeft de Rabobank een bijdrage geleverd aan een toekomstverkenning in de bouw- en vastgoedsector. Mede op basis van interviews met kennispartners en relaties hebben we de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. De titel 'Bouw & Vastgoed, samen bouwen aan fundament voor de toekomst', verraadt het al: een sector met een steeds complexere bouwopdracht vraagt om gedegen multidisciplinaire samenwerking.

Lees het rapport

Door kennis te bundelen, versterken de Rabobank en Achmea de visie op actuele ontwikkelingen en fundamentele veranderingen in de sector. Ook aan de kant van financiële dienstverleners is het immers belangrijk dat we nadenken over hoe we onze toekomstige rol als businesspartner het beste kunnen invullen. Wij denken dat een holistischer en meer gemeenschappelijke kijk op de sector waarin onze klanten opereren, uiteindelijk in het voordeel werkt van diezelfde klant.

Deel uw ideeën met ons!

Geïnspireerd door de interviews zien we dat een uitdagende en interessante toekomst voor de bouw- en vastgoedsector is weggelegd. Wellicht bent u bezig om in het licht van de veranderingen in de sector uw bedrijfsmodel aan te passen. We dagen u van harte uit om uw ideeën en ambities te delen met de Rabobank en Achmea. We denken graag met u mee in het faciliteren van uw nieuwe strategie en in het vinden van geschikte partners of start-ups waarmee u kunt versnellen.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 27 mei 2016

Reageer via Rabobank Bouw netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Bouw

Contact

Rabobank