Blog bouw

Leontien de Waal

Betaalbaar houden van de zorg

Leontien de Waal

De overheid promoot het uitgangspunt ‘langer zelfstandig thuis wonen’ om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Dit gaat in het bijzonder over de doelgroep senioren. Vanaf dit jaar is het voor burgers met een lichte zorgvraag (de lagere ZZP-klassen[1]) niet meer mogelijk om in een verzorgingstehuis te gaan wonen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat de senior ook langer thuis wil blijven wonen. Sterker nog, de gemiddeld  vitale 70-plusser denkt dat zijn tijd nog lang niet is gekomen en piekert  er niet over om nu alvast voorzorgsmaatregelen voor de toekomst te nemen. Het huidige kabinet daagt onder meer woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeentes uit om lokaal met elkaar aan de slag te gaan om deze ‘nieuwe’ ambitie te faciliteren.

Het begint met wonen

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het gaat in de eerste plaats om een mix van financiële, bouwkundige, procedurele, servicegerichte en logistieke uitdagingen. Pas veel later komt daar zorg bij. Dat vraagt om nieuw ondernemerschap in plaats van oplossingen die primair bedacht zijn door (zorg)instanties en gemeentes. Er wordt in de markt gesleuteld aan een groot aantal nieuwe concepten en vormen van dienstverlening, maar het is uitdagend om deze van de grond te krijgen. Als bank stellen we specifieke eisen aan business cases van deze nieuwe woon-zorgondernemers.

Techniek & bouwkunde versus eenzaamheid

Ondertussen wordt de senior aangespoord om met behulp van domotica en voorzieningen (bijvoorbeeld een traplift en een aangepaste badkamer) de zelfstandigheid een handje te helpen. Door gebruik te maken  van sensoren en slimme apps kunnen apparaten en voorwerpen in huis eenvoudiger worden gebruikt en kan er hulp op afstand worden ingeroepen. Dit draagt bij aan het fysieke welzijn van senioren, maar uiteindelijk zitten zij nog steeds alleen thuis. Waar zit de samenwerking tussen gemeente, zorgpartners, dienstverleners, bouwsector en burgers in het organiseren en betalen van gemeenschappelijke voorzieningen? Wat is de prijs van eenzaamheid, of juist: wat kost een ontmoeting?

Ultieme uitdaging tot co-creatie

Welke coalitie bedenkt een geïntegreerde oplossing die voorziet in een woonwens, een (latente) zorgwens en ook welzijn? Onderzoekers verwachten dat in 2040 achter elke vijfde voordeur een 75-plusser woont. Technologie en bouwkundige oplossingen zijn slechts een deel van de oplossing. Laat 'langer vitaal thuis wonen'  geen exclusief 'feestje' worden van de bouwsector of de zorgsector! Senioren willen geen gebouw en/of een verpleegkundige aan huis. Ze willen wellicht veilig, plezierig en zelfstandig wonen met gelijkgestemden, maar met toegang tot de 'normale' alledaagse samenleving.

In Utrecht stapt zorgorganisatie AxionContinu uit haar traditionele rol en heeft in verschillende wijken een sociaal netwerk voor ouderen opgezet. Bent u een bouwer, ontwikkelaar, installateur of dienstverlener die ook over de eigen 'schutting' heen kijkt en samenwerking zoekt?

[1]ZZP: zorgzwaartepakket: Het zorgzwaartepakket hoort bij een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt de behoefte aan zorg en mogelijk verblijf in een instelling zoals een verzorgings- of verpleeghuis.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 7 juli 2015

Reageer via Rabobank Bouw netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank