Mannen lopen over dak met zonnepanelen

Duurzame energie

De ontwikkelingen in de sector duurzame energie gaan ontzettend snel. Innovatie, digitalisering en wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen? En wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving? In welk deel van de sector je ook actief bent, wij praten je bij.

Trends en ontwikkelingen

In Nederland gaan we de komende jaren enkele verschuivingen zien in de groei van duurzame energie. Zonne-energie komt in een stroomversnelling door de steeds lagere kostprijs. In 2017 zijn 3 miljoen panelen geplaatst met een capaciteit van 850 megawatt. Windenergie blijft veruit de grootste duurzame energiebron. Voor windenergie zal vooral vergunningverlening bepalend zijn of de absolute groei de komende jaren hoger zal blijven dan de groei van zonne-energie.

Aardwarmte is inmiddels ingehaald door zonne-energie maar blijft de komende jaren gestaag groeien.Biogas gaat na jaren van stabilisatie licht groeien en de beschikbaarheid en prijs van biomassa gaat vooral bepalen hoeveel groei er in Nederland nog mogelijk is.Nieuwe technieken zoals vergassing staan aan de deur te kloppen en zullen de komende jaren in de praktijk moeten aantonen dat ze bedrijfszeker zijn en bedrijfseconomisch kunnen concurreren.

Zonne-energie

Zonne-energie kan voor kleinverbruikers financieel interessant zijn voor opwekking voor eigen gebruik. Voor grootschalige projecten kan SDE bijdragen om rendabel stroom te leveren aan het net. De terugverdientijd is afhankelijk van fiscale capaciteit, ligging van het dak, investeringsniveau en het stroomtarief van de ondernemer.

Zonnepanelen combineren met asbestverwijdering

Er staan in Nederland nog diverse gebouwen met asbest. Wil je de plaatsing van zonnepanelen combineren met asbestverwijdering? Bij verschillende provincies zijn er subsidieprogramma's.

"Bijna de helft van de groene stroom wordt opgewekt met wind."

Biogas

Biogas ontstaat doordat bacteriën in een zuurstofarme omgeving organisch materiaal  omzetten in methaangas en CO2. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen over de houdbaarheidsdatum, GFT-afval, mest of bermgras (laagwaardige reststromen). Biogas kan worden gebruikt voor het opwekken van energie in de vorm van elektriciteit, warmte, injectie in het gasleidingnet en transportbrandstof.  

De Nederlandse biogassector wordt duurzamer doordat steeds meer laagwaardige reststromen worden gebruikt. De groei stagneert door beschikbaarheid en prijsvorming van biomassa reststromen.

Windenergie

Windenergie is in Nederland een belangrijke vorm van duurzame energie. Bijna de helft van de groene stroom wordt opgewekt met wind. Door de lage kostprijs op windrijke locaties is er nog veel potentieel. Vergunningverlening en het subsidiebeleid zijn bepalende factoren voor de groei van deze sector. Ondanks de lage kostprijs van windenergie op land is de SDE-subsidie noodzakelijk voor een rendabele bedrijfsvoering.

Geothermie

Aardwarmte wordt ook wel geothermische energie of diepe geothermie genoemd. Dit is energie die van meer dan vijfhonderd meter diep wordt onttrokken aan de aardkorst.

De overheid bestempelt de glastuinbouw als topsector voor geothermie. Energiekosten lopen daar steeds verder op en geothermie biedt kansen om te verduurzamen. Het is daarnaast rendabel en biedt perspectief.

Sectorspecialist duurzame energie

Onze sectorspecialist is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in duurzame energie. Hij houdt je op de hoogte over ontwikkelingen per branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie. Heb je een vraag of wil je graag met hem in gesprek? Je kunt hem bereiken via onderstaande gegevens.

Ivan Das

Ivan Das

  • Director
  • Project Finance
06 10 27 04 71 LinkedIn
Hans van den Boom

Hans van den Boom

  • Director
  • Project Finance
030 21 30 841 LinkedIn