Blust onze overheid de zon?

Hans van den Boom

Het optimisme over zonne-energie neemt hand over hand toe. Iedereen kent wel iemand met zonnepanelen of heeft ze zelf. Het VPRO-programma Tegenlicht liet recent zien dat er gebieden in de wereld zijn waar zonne-energie goedkoper is dan ter plekke geproduceerde stroom uit fossiele brandstoffen. De structurele verlaging van de kostprijs maakt zonne-energie ieder jaar concurrerender ten opzichte van andere energievormen. In China worden nu zoveel panelen geplaatst dat zij Duitsland al eerder dan verwacht van de troon stoot. 

Ik geloof er heilig in dat de zon aan het eind van deze eeuw onze grootste energiebron is. En toch daalt het aantal nieuw geplaatste zonnepanelen bij kleinverbruikers in Nederland, blust onze overheid de zon?

Populair bij kleinverbruikers

Particulieren en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting zorgden vanaf 2010 in Nederland voor spectaculaire groei. Gestimuleerd door een terugverdientijd van minder dan tien jaar werd laag renderend (spaar)geld omgezet in zonnestroom met hoge rendementen, van meer dan 10% per jaar.

Meer risico leidt tot halvering

Afgelopen jaar kwam in Nederland bij de kleinverbruikers de terugval. Het aantal nieuwe installaties is gehalveerd. In mijn kennissenkring krijg ik steeds vaker vragen over het aanpassen van regelingen voor zonne-energie door de overheid. Ook sommige verkopers van zonnepanelen zijn eerlijk en wijzen op de risico’s.

  • Het voordeel over de eerste 10.000 kWh is met ruim 2 cent/kWh verlaagd door de recente verlaging van de energiebelasting.
  • De salderingsregels worden door Economische Zaken in 2017 geëvalueerd en waarschijnlijk aangepast. Salderen is het verrekenen van de teruglevering van elektriciteit met het netverbruik tegen hetzelfde tarief door eigenaren van zonnepanelen.

Ook grootverbruik minder enthousiast

Met de Stimulering Duurzame Energie (SDE) subsidie voor grootverbruikaansluitingen wordt de terugval in Nederland deels gecompenseerd, maar de echte groei is eruit. De recente stevige verlaging van het SDE tarief met circa 10% voor 2016 tempert ook het enthousiasme bij investeerders. Het risico bij zonne-energie mag dan laag zijn, maar voor niets gaat alleen de zon op.

Blust de overheid nu die zon door onzekerheid en snel dalende tarieven? Gedeeltelijk is dit inderdaad zo. Wil de overheid meer investeringen in zonnepanelen, dan zal zij duidelijk moeten zijn over de salderingsregels.

Blussen van de zon

Bij mijn eigen zonnepanelen is de terugverdientijd door de verlaging van de energiebelasting met een half jaar verlengd. Natuurlijk had ik ze ook met dit extra half jaar terugverdientijd aangeschaft. Maar door de onzekerheid over de toekomstige salderingsregels is de terugverdientijd voor een beginnende kleinverbruiker niet eens meer uit te rekenen. Weloverwogen kiezen voor duurzaam wordt zo wel heel moeilijk.

Laten we stoppen met het blussen van de zon. Dat lukt toch niet en het moment waarop we onze duurzame energiedoelstellingen bereiken, raakt alleen maar verder achterop.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn. 

Blog, 21 april 2016

Lees eerdere blogs over de sector Duurzame energie

Contact

Rabobank