Smeerolie voor een warmtebron

Patrick Zwaan

Patrick Zwaan

Afgelopen jaar is er door veel partijen energie gestoken in geothermie. Nu zult u zich wellicht afvragen waarom er dan nog steeds geen explosieve groei van het aantal projecten te zien is. En terecht, want de ontwikkeling gaat langzaam. Dit in tegenstelling tot de snelheid waarmee het warme water bij de bestaande bronnen uit de diepe aardlagen wordt gepompt!

Gunstig sentiment

Ondanks dat er het afgelopen jaar maar twee nieuwe projecten van start zijn gegaan, zie ik de toekomst positief tegemoet. Het sentiment voor geothermie is gunstig. De politieke belangstelling is groot en onze minister van Economische Zaken, Henk Kamp, zei onlangs nog dat hij erop blijft vertrouwen dat Nederland het doel van 16% duurzame energie in 2023 gaat halen. Dit doel is volgens Kamp ,,binnen bereik''. Hiervoor moeten alle middelen ingezet worden, waarbij ook geothermie geldt als een belangrijke duurzame energiebron.

Met enige regelmaat spreek ik dan ook met diverse instanties en personen die op zoek zijn naar oplossing voor de versnelling van geothermie in Nederland. Een eenvoudige oplossing ligt er niet, maar gelukkig ziet iedereen de potentie van geothermie.

Waarborgfonds

Een concrete oplossing voor de verbetering van het toekomstperspectief van geothermie is het vormen van een waarborgfonds of garantiefonds voor de exploitatiefase. Op dit moment kunnen alleen risico’s afgedekt worden middels de RNES Aardwarmte (Regeling Nationale EZ subsidies). Deze garantieregeling voorziet in een financiële compensatie als de bron minder vermogen levert dan was verwacht.

Tijdens de exploitatiefase zijn er echter geen instrumenten die voorzien in een afdekking van het risico dat de bron tijdelijk stil komt te liggen. Dit risico blijkt in de praktijk reëel en zorgt voor grote financiële druk op een project. Naast de kosten voor een alternatieve warmtebron vervalt ook direct de subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) doordat er geen duurzame energie wordt opgewekt. Door een financiële oplossing voor dit risico te bieden, kan de aantrekkelijkheid voor de investering in een dergelijk project voor een aantal partijen wellicht worden vergroot.

Gesmeerde geothermie

Een waarborgfonds kan in dit geval zorgen voor een snelle financiële oplossing, zodat het project op korte termijn weer operationeel te krijgen is. Een soort smeerolie eigenlijk voor een geothermiebron!

Ontdek meer over het project 'Aardwarmte Vierpolders' op Rabobank.com

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 10 december 2015

Lees eerdere blogs over de sector Duurzame energie

Contact

Rabobank