Over schildpadden, het klimaatstatement en duurzame bouw

Pieter Zwart

Pieter Zwart

Een aantal jaren geleden keek ik op het strand van Tortuguero in Costa Rica naar lederschildpadden die eieren legden. Zo'n schildpad kan net zoveel wegen als een kleine auto, wel negenhonderd kilo. Het is de grootste en zwaarste schildpad ter wereld en een van de grootste nog levende reptielen op aarde. Zo'n groot beest uit de zee te zien komen is imposant. Het graven van het nest, het leggen van de eieren en het daarna toedekken met zand doet je realiseren dat je hier te maken hebt met een beest dat stamt uit de tijd van de dinosauriërs.

Een te warm nest

Wat er daarna gebeurt is hoogst opmerkelijk, maar ook onthutsend. Zodra de schildpad het ruime sop heeft gekozen, graven vrijwilligers de pas gelegde eieren weer op. Ze leggen deze voorzichtig in een dieper gat en dekken ze zorgvuldig toe met zand. Ze doen dit omdat de nesttemperatuur bepaalt of uit het ei een mannetje of een vrouwtje komt.

De laatste eeuw zijn de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer sterk toegenomen door menselijke activiteiten. Dit heeft nu al invloed op de gemiddelde temperatuur. Die is in de afgelopen honderd jaar wereldwijd met circa 0,6 °C gestegen. Dat is te veel voor de lederschildpad en het is bovendien te snel gegaan, hij heeft zich nog niet kunnen aanpassen. Als vrijwilligers niet ingrijpen en de eieren dieper begraven voor de juiste nesttemperatuur, kruipen er alleen nog maar vrouwelijke schildpadden uit het nest. Op korte termijn een feest voor de mannetjes, maar desastreus voor het voortbestaan van de soort.

Het klimaatstatement

Daarom ben ik persoonlijk erg blij dat de Rabobank mede het initiatief heeft genomen voor het klimaatstatement. Om de natuur haar evenwicht te laten hervinden, moedigen wij onze klanten aan om onder meer hun CO2-uitstoot te verlagen. Wij willen hen daarbij ondersteunen met producten en diensten.

Duurzame bouw

Een grote slag kan worden gemaakt met het verduurzamen van de woningvoorraad en commercieel vastgoed. In Nederland is gebouwde omgeving verantwoordelijk voor circa 42% van het totale energieverbruik en voor een derde van de totale broeikasgasuitstoot. Vanuit het vastgoedexpertisecentrum zie ik de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving als onze grootste uitdaging voor de komende jaren. Met onze klanten treden we in dialoog om de verduurzaming gestalte te geven. Dit zou kunnen door het financieren van extra investeringen voor een energielabelsprong, maar ook door te onderzoeken of we duurzame financieringen kunnen clusteren en tegen een attractievere rente kunnen aanbieden.

Momentum

De klimaatverandering brengt vele uitdagingen mee. Dat zal zeker naar voren komen tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties eind november in Parijs. Met het klimaatstatement zetten we een eerste stap. Nu is er de collectieve uitdaging om er een duurzame en praktische invulling aan te geven. Het momentum is daar.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 19 november 2015

Lees eerdere blogs over de sector Duurzame energie

Lees meer over het Klimaatstatement op Rabobank.com

Contact

Rabobank