Verder op deze pagina:

  Duurzame energie opgewekt door de zon, oftewel zonne-energie, bestaat in Nederland vooral uit panelen die stroom opwekken. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Gebruik zonne-energie neemt verder toe

  Zonne-energie in Nederland groeit. Het opgesteld vermogen is in 2017 gegroeid met een recordomvang van 0,9 GWp naar 2,9 GWp. Dit komt vooral door prijsdaling van zonnepanelen en SDE-budget (Stimulering Duurzame Energieproductie). Bovendien maakt het salderingsbeleid het voor particulieren en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting financieel interessant.

  De overheid wil in het kader van Europese afspraken van ruim 6% duurzame energie in 2017 naar 14% duurzaam opgewekte energie in 2020, maar Nederland zal dat waarschijnlijk niet kunnen behalen.

  Grootverbruikers

  Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting is er de SDE-regeling. Het verschil tussen kostprijs en opbrengstprijs wordt bij levering aan het net vergoed.

  Kleinverbruikers

  Zonne-energie voor kleinverbruikers is door de mogelijkheid van saldering interessant, maar in de zomer van 2018 zal het kabinet met nieuwe regels komen die gelden vanaf 2023.

  Wereldwijd is er volgens UN environment en Bloomberg de afgelopen jaren jaarlijks 250 tot 300 miljard dollar geïnvesteerd in duurzame energie, waarvan meer dan 90% in zon en wind (50/50). Naar verwachting zal de opmars van zonne-energie doorzetten.

  Economie

  Door de steeds sterkere concurrentiepositie van zon binnen de SDE neemt het aantal grote projecten toe en worden steeds grotere zonneparken ontwikkeld, tot soms 100 hectare per park. Wereldwijd wordt inmiddels meer dan 50% van alle investeringen in duurzame energie besteed aan zonne-energie.

  Door aanpassing van de postcoderegeling groeit deze vorm eindelijk, maar is nog zeer beperkt in omvang.

  Prijsdaling

  Na jarenlange daling van de prijs van zonnepanelen wordt voor de komende jaren een redelijk stabiele tot licht dalende prijs verwacht. Verdere prijsdaling zal vooral moeten komen van technologische vooruitgang, resulterend in hogere stroomproductie per zonnepaneel.

  De Rabobank verwacht dat in 2100 wereldwijd meer dan 50% van de energievoorziening door zonne-energie wordt ingevuld. Nu is dit nog ca. 1%.

  "Bedrijven met een grootverbruikaansluiting kunnen met de SDE-subsidie in circa tien jaar hun investering terugverdienen."

  Duurzaamheid

  Pv-panelen 

  Duurzame energie opgewekt door de zon bestaat in Nederland vooral uit pv-panelen (photo voltaic). De groei bij zonnestroom is veel hoger dan bij zonnewarmte, omdat de terugverdientijd korter is en het matchen van vraag en aanbod met warm tapwater in tegenstelling tot elektriciteit in de praktijk lastig is.

  Zonne-energie maakt deel uit van het Nederlandse energiebeleid. De overheid moet binnen Europese afspraken van ruim 6% duurzame energie in 2017 naar 14% duurzaam opgewekte energie in 2020.

  Innovatie

  De komende jaren wordt door technologische vooruitgang een geringe verlaging van de kostprijs verwacht. Bij handhaving van de SDE-budgetten kan het aandeel zonneprojecten stijgen.

  Dunne-filmzonnepanelen

  Deze flexibele zonnepanelen kunnen op vele manieren worden toegepast. Bijvoorbeeld op dakpannen of ronde vormen. De sterke prijsdaling van traditionele panelen zorgt voor uitstel van een doorbraak van deze nieuwe vorm.

  Maatschappij

  In 2017 hadden circa 450.000 huishoudens en meer dan 5.000 bedrijven zonnepanelen. Voor bedrijven is intern salderen vooral interessant wanneer zij minder dan 50.000 kWh stroom verbruiken, omdat tot 50.000 kWh de (vermeden) energiebelasting relatief hoog is.

  Door salderen is de opbrengst voor zonnestroom gelijk aan de betaalde prijs voor de stroom die wordt vermeden. Bedrijven met een grootverbruikaansluiting kunnen met de SDE-subsidie in circa tien jaar hun investering terugverdienen.

  Elektriciteitsnet geen beperkende factor 

  Bij de meeste energieleveranciers mag bij een < 3*80A stroomaansluiting 'onbeperkt' worden gesaldeerd. Door de geringe omvang van zonne-energieprojecten is het elektriciteitsnet nog geen beperkende factor. Bij grotere projecten kan er tijdelijk te weinig capaciteit zijn op het net.

  Groene stroom 

  In Nederland is de vraag naar groene stroom groter dan het aanbod. Een groot gedeelte van de groene-stroomconsumptie wordt nu geïmporteerd als waterkracht uit Noorwegen. De stroomprijzen staan al jaren onder druk, door toenemende productiecapaciteit en stabiele vraag.

  Wet- en regelgeving

  Salderingsregels

  Salderingsregels voor kleinverbruikers zijn vooral bepalend voor de groeipotentie voor dit marktsegment. De overheid handhaaft de huidige salderingsregels tot 2023. Voor de zomer van 2018 worden de regels die gelden na 2022 bekendgemaakt.

  SDE-regeling 

  Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting bestaat de SDE-regeling. Het verschil tussen de kostprijs en de opbrengstprijs wordt bij levering aan het net vergoed. De SDE voor zon heeft een looptijd van vijftien jaar. In 2018 wordt het budget evenals in 2017 12 miljard euro. Naar verwachting zal het aandeel zonne-energie blijven toenemen.

  Er zijn investeringssubsidies op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. De provincies hebben geld vrijgemaakt voor zonnepanelen in combinatie met asbestsanering. 

  Laatste update: januari 2018