Hoe blijft uw zorgaanbod toekomstbestendig?

Nieuwe zorg vraagt om integrale aanpak

Innovatie in de zorg is noodzaak. Niet alleen technische, maar juist ook sociale vernieuwing kan bijdragen aan een betere kwaliteit, toegankelijkheid én betaalbaarheid van de zorg. Maar hoe pakt u die innovatie als zorgondernemer aan?

Innovatie in de gezondheidszorg

1. Nieuwe visie omarmen

Het uitgangspunt is een nieuwe manier van denken en werken in de zorg. Het belang van de burgers en de maatschappij staat centraal. Als het doel is om mensen zo lang mogelijk gezond te houden, gaat niet alleen het behandelen maar ook het voorkómen van gezondheidsproblemen een hoofdrol spelen. Dat vraagt van u als zorgondernemer een andere manier van kijken – over de grenzen van uw eigen branche.

2. Krachten bundelen

In het verbeteren van de levensstijl van burgers kunnen zorgondernemingen veel effectiever zijn als zij samen optrekken. Zulke samenwerkingen duiken overal op, zowel tussen de eerste en tweede lijn als tussen verschillende disciplines. Fysiotherapeuten slaan de handen ineen met fitnessprakijken, diëtisten en de ggz. Ook vindt samenwerking plaats tussen voedingsleveranciers en zorgondernemers, gezonde voeding is bij preventie een groot aandachtspunt. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in zulke verbindingen? Zorg dan dat u deelneemt aan netwerken buiten de zorg, zodat u uw visie kunt verbreden en nieuwe partners kunt vinden. Verdiep u in andere sectoren, leg contacten en zoek naar mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak van gezondheidsvraagstukken.

Voorbeeld: lees over de krachtenbundeling bij Paramedisch Centrum ADFYS

Ontdek meer over de ontwikkelingen in andere sectoren

Bent u bijvoorbeeld al lid van het Rabobank Gezondheidszorg Netwerk LinkedIn-netwerk? Speciaal voor ondernemers in de gezondheidszorg op LinkedIn. Daar delen we informatie en ideeën. Meld u vandaag nog aan voor dit netwerk en profiteer van de kennis van de Rabobank en andere zorgondernemers.

Ga naar het netwerk voor zorgondernemers op LinkedIn

3. Ondernemerschap versterken

Branche-overschrijdende kennisdeling tussen uw bedrijf en andere partijen heeft het bijkomend voordeel dat het uw eigen ondernemerschap kan versterken. Onze ervaring is dat hier waardevolle zakelijke inspiratie en commerciële ideeën uit kunnen ontstaan, als aanvulling op uw eigen expertise als zorgondernemer. Om de strategie van uw bedrijf tegen het licht te houden kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de Rabobank. Wij zijn graag de slijpsteen voor uw ideeën en ambities.

4. Juiste financiering vinden

Strategie en ondernemerschap wegen voor ons minstens even zwaar als de jaarcijfers. Sociale innovatie is een teken dat een onderneming de juiste koers vaart en een toekomstbestendige strategie heeft. De financiering zelf hoeft dan niet bestemd te zijn voor een innovatie, maar kan ook gericht zijn op een overname of de verschaffing van werkkapitaal. Naast bancair kapitaal zijn er ook steeds meer mogelijkheden voor zorgondernemers om een borgstellingskrediet van de overheid te ontvangen. Kijk voor de mogelijkheden op www.rvo.nl, de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Overweeg ook eens de inzet van leasing. Bijvoorbeeld voor medische apparatuur, auto’s of de IT-apparatuur.

Wilt u een gesprek over uw strategie, ondernemerschap en financiering? Maak dan een afspraak met onze sectormanager.