Hoezo groei?

Michel van Schaik

Michel van schaik

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet haar begroting voor 2017. Er zijn geen ingrijpende bezuinigingen aangekondigd voor de zorg. Maar dat betekent niet dat u achterover kunt leunen als het gaat om uw strategie en bedrijfsvoering. Integendeel. Meer dan ooit is van belang dat u kunt aantonen dat u toegevoegde waarde levert voor uw patiënten en cliënten.

Inzetten op omzetbehoud is een doodlopende weg. Ik begrijp best dat een strategie die in eerste instantie leidt tot krimp ongemakkelijk aanvoelt. Krimp is dan ook geen doel op zich. Door keuzes te maken en meer focus aan te brengen in uw dienstenpakket kan uw instelling zich meer en meer gaan onderscheiden: excelleren! Dat zal uiteindelijk weer (nieuwe) klanten trekken. Snoeien om opnieuw te bloeien dus.

Enquête

Uit de enquête van de vereniging HEAD (beroepsvereniging voor financieel managers in de zorg) blijkt dat meer dan twee derde van de zorginstellingen verwacht dat de omzet in 2017 komend jaar gelijk blijft of zal stijgen. Als belangrijkste redenen wordt verwezen naar verbeterde economische vooruitzichten en het uitblijven van een bezuiniging van 500 miljoen euro in de verpleeghuiszorg.

Geschrokken

Ik schrik van zo’n bericht. Niet omdat ik de sector geen groei toewens. Maar omdat het doet vermoeden dat veel zorginstellingen nog steeds denken in termen van hoeveel geld er kan worden uitgegeven. Dit denken past bij een planeconomie. Maar meer dan tien jaar na de invoering van prestatiebekostiging verwacht ik dat verantwoordelijke bestuurders tegenwoordig denken in termen van waardecreatie vanuit het perspectief van de burger en patiënt. Dat groeien in omzet geen doel op zich meer is. Integendeel, ik denk dat écht klantgericht denken en werken betekent dat veel zorginstellingen in omzet kunnen krimpen. Zeker als wordt ingezet op (digitale) innovatie.

Visie en leiderschap

Gelukkig zijn er steeds meer bestuurders die dat begrijpen en er ook naar durven handelen. Drie van hen komen op deze themapagina aan het woord. Zij tonen visie en leiderschap, ieder in hun eigen domein. Zij durven zich kwetsbaar en dienstbaar op te stellen en zoeken de verbinding met hun belangrijkste stakeholders. Niet het instellingsbelang (omzetmaximalisatie), maar het klantbelang (waardecreatie) staat voorop. Uiteindelijk is het laatste de beste waarborg voor de continuïteit van een zorgaanbieder en dus cruciaal voor ons als langetermijnfinancier. Waardecreatie

Als waardecreatie voor de burger en patiënt écht centraal staat, biedt dat de mogelijkheid om meerjarenafspraken te maken met zorginkopers. De grote zorgverzekeraars zijn daartoe ook bereid, zoals blijkt uit deze interviews . Van zorgkantoren en gemeenten mag hetzelfde worden verwacht.

Standaard

Als bank zien wij langetermijncontracten inmiddels als een ‘standaard’ financieringsvoorwaarde. Een zorginstelling die geen meerjarencontracten kan overleggen heeft iets uit te leggen. Voor mij is echter niet het macrokader het belangrijkste referentiepunt, maar uw lange termijn strategie en de executie daarvan. Denk niet één, maar meerdere jaren vooruit!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 20 september 2016

Lees meer over ‘groei door krimp’

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank