Blog gezondheidszorg

Geert van der Heijden

Wat verwacht de bank eigenlijk van u?

Geert van der Heijden

Als sectormanager gezondheidszorg heb ik veel contact met zorgondernemers in het land. Wanneer u als zorgondernemer de Rabobank om een financiering vraagt voor een grote investering, dan kan de lokale bank een beroep doen op interne specialisten, zoals ik. Vaak gaat het om grote én complexe financieringsvragen, waarbij de bank wordt gevraagd voor een lange periode te financieren. U levert dan als ondernemer bij de bank uw jaarrekeningen en uitgebreide spreadsheets aan met investerings- en financieringsplannen. Natuurlijk zijn dat belangrijke zaken, maar eigenlijk ben ik nog meer geïnteresseerd in uw strategie en de aansturing van uw zorgonderneming.

Cijfers geven vooral verleden weer

De jaarrekening zegt iets over de prestaties van uw onderneming in het verleden. Natuurlijk zijn goede resultaten en een sterke vermogenspositie prima uitgangspunten, maar zeker in de gezondheidszorg, die zich in een grote transitiefase bevindt, bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Strategie en aansturing meer toekomstgericht

Ik heb minstens net zo veel interesse in de strategie en toegevoegde waarde van uw onderneming in de zorg. Welke bijdrage levert uw onderneming om de zorg aan de burger te verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk te houden? Waarom zou de burger voor úw zorg kiezen en niet voor die van uw concurrent? Hoe speelt u in op de veranderingen in de zorg? 

De antwoorden op deze vragen zeggen me meer over uw toekomstbestendigheid dan alleen de cijfers uit het verleden. Belangrijk hierbij is dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat de strategie is vertaald naar een effectieve en efficiënte aansturing van uw organisatie, met bijvoorbeeld een duidelijk personeels- en vastgoedbeleid.

Natuurlijk zijn een heldere strategie en aansturing naast acceptabele cijfers geen garantie voor een financiering bij de bank, maar ze vergroten de kans wel aanzienlijk!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 14 juli 2015

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank