Grensverleggende zorg

Grensverleggend voorbeeld voor Amerikaanse zorgreus - Bas Bloem

ParkinsonNet vierde onlangs haar tienjarig bestaan. Hoewel dit concept in Nederland spaarzaam is toegepast bij andere chronische ziekten, is het Amerikaanse zorgbedrijf Kaiser Permanente inmiddels twee Parkinson-netwerken in de Verenigde Staten gestart.

"Na tien jaar is ParkinsonNet nog steeds innovatief”, stelt Bas Bloem. “ParkinsonNet probeert de zorg zo te organiseren dat deze het pad van de patiënt volgt. We zoeken samenwerking tussen al die professionals die op allerlei plaatsen in de zorg werken en die als primaire belangstelling de ziekte van Parkinson hebben. Daardoor werken we samen met de eerste, tweede en derde lijn en recent ook met de thuiszorg. Daarnaast is ParkinsonNet een specialistisch netwerk dat de zorg kanaliseert naar enkele experts die grote aantallen patiënten behandelen. Experts die daardoor weer alle variaties van de ziekte in hun vingers krijgen. De patiënt is bij ParkinsonNet partner in het zorgproces. Alle richtlijnen vertalen we in lekentaal, via ParkinsonTV.nl bespreken we allerlei onderwerpen die patiënten belangrijk vinden. Het netwerk biedt bovendien mogelijkheden voor uitkomstenfinanciering. Daarom zijn we dit jaar samen met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Parkinson Vereniging een landelijk kwaliteitsregistratiesysteem gestart, dat op termijn inzichtelijk moet maken wat de uitkomsten en de kosten van de zorg zijn."

Amerikaanse zorgreus

Inmiddels is aangetoond dat het ParkinsonNet-concept tot betere kwaliteit van zorg en betere gezondheidsuitkomsten bij patiënten leidt. Het aantal gebroken heupen bij mensen met Parkinson is met 50% afgenomen, bij elkaar een jaarlijkse kostenbesparing van 15 tot 20 miljoen euro. Het beste bewijs dat het concept van ParkinsonNet klopt, is het feit dat het Amerikaanse zorgbedrijf Kaiser Permanente het in de Verenigde Staten toepast, vindt Bloem.

“Kaiser Permanente is een Amerikaanse zorgreus die in Europa op zoek was naar concepten waarmee je tegen lagere kosten betere zorg kunt realiseren. Inmiddels heeft Kaiser in Californië volgens het Nederlandse concept twee netwerken voor Parkinson opgestart. Daarna wil het Amerikaanse bedrijf het naar de rest van Californië opschalen én het model doorvertalen naar andere chronische ziektes. Kaiser is behalve een zorgbedrijf een zorgverzekeraar, iets wat in Nederland helemaal niet mag. We krijgen nu de kans om in die unieke keuken te kijken en daarmee ons Nederlandse concept te verbeteren.”

Topdiabetoloog

Hoe komt het dat het concept in Nederland nog niet wordt toepast voor andere chronische ziektes? “Aan belangstelling geen gebrek, veel collega-artsen willen bijvoorbeeld een DiabetesNet, ReumaNet of LagerugpijnNet. Men realiseert zich vaak niet hoe lastig het opbouwen van een netwerk is. Sommigen zeggen er nog net niet bij: bel me maar als het af is. Als je een DiabetesNet wil, moet dé topdiabetoloog zelf het voortouw nemen en er substantieel energie insteken. Daarnaast is er altijd een begininvestering nodig. De ontwikkeling van ParkinsonNet kostte 2 miljoen euro. Met veel creativiteit hebben we steeds allerlei kleine subsidietjes bij elkaar geschraapt. Zorgverzekeraars Nederland hebben ons de afgelopen jaren ondersteund. Maar nog altijd zoeken we naar een passende oplossing om ParkinsonNet structureel te financieren vanuit de kostenbeheersing die wij uit de zorg realiseren. Maar wie gaat nu zeggen: ik lap die eerste 2 miljoen voor het DiabetesNet?”

Bas Bloem

Bas Bloem is hoogleraar Neurologie aan het Radboudumc in Nijmegen en is, samen met Dr. Marten Munneke, de oprichter van het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) en ParkinsonNet. Daarnaast is  Bloem onder meer bestuurslid bij ZonMw en past-president van de International Society for Postural and Gait Research.

Contact

Rabobank