Zorgwekkende cijfers

Suzanne van Hoeve

Wake up, care sector!

Suzanne van Hoeve

Onlangs was ik op het jaarcongres van een organisatie van zorgondernemers (Actiz) in het theater van mijn woonplaats Amersfoort. Hier werden voor de zesde keer op rij de resultaten van het benchmarkonderzoek aan leden gepresenteerd. Na een gezamenlijke ‘haka’ te hebben uitgevoerd, een rituele dans die de Nieuw-Zeelandse Maori uitvoerde alvorens ten strijde te trekken, werden de resultaten door Robbert-Jan Poerstamper, partner public sector bij PricewaterhouseCoopers, gepresenteerd: “Slechts 38% van de organisaties is op dit moment financieel gezond in termen van solvabiliteit, liquiditeit en resultaat. Oftewel: maar liefst 62% van de instellingen is momenteel financieel ongezond. 18,6% van de organisaties leed in 2014 verlies. Het aandeel kleine organisaties met een negatief resultaat stijgt.” De cijfers liegen er dus niet om. Als bankier in de care sector word je daar niet rustig van. Maar aan de reacties van de aanwezigen kon ik weinig 'sense of urgency' aflezen.

Het verhaal ging verder: "Hoewel als positieve noot de samenwerking tussen cliënt, mantelwerker en zorgprofessional is verbeterd, is sprake van aanhoudende druk op tarieven. Bovendien hebben organisaties de laatste jaren hun investeringen al uitgesteld of geschrapt. Vergeleken met andere sectoren liggen de ICT-kosten in de VVT-sector aanzienlijk lager.” Kortom, een zeer zorgwekkend beeld! Maar in de zaal bleef het opvallend rustig … Hebben de mensen die verantwoordelijkheid dragen eigenlijk wel voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om het tij te keren?

Bundel die (innovatie)krachten

Ik ben ervan overtuigd dat de sector serieus werk moet maken van het vergroten van de innovatiekracht, daarbij gebruikmakend van technologische mogelijkheden. Maar staan zorgwerkers daar open voor en zijn zij bereid om hun werk ánders in te vullen? Over een paar jaar zijn er meer ouderen dan dat we met het huidige aantal medewerkers aankunnen. Daarom zijn die technische ontwikkelingen geen ‘nice to have’, maar ‘need to have’. Ze moeten de werklast verlichten en de productiviteit verhogen. Maar uiteindelijk ook bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen en hun kwaliteit van leven.

Dus care sector, ga de strijd aan en neem het lot in eigen hand! Laat je inspireren door de Maori en bundel die krachten. Want dat was toch de onderliggende boodschap van de haka? Of zat ik in een andere film?

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 29 oktober 2015

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank