De vierde dinsdag in september

Transitie in de zorg biedt kansen

Door de voorgestelde belastingverlaging van € 5 miljard neemt de koopkracht van veel burgers toe. Zij hebben meer geld voor het betalen van de zorgpremie, het eigen risico en uitgestelde behandelingen. Tijdens de crisis waren sommige patiënten nog terughoudend met een bezoek aan tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist. Nu zijn ze dat steeds minder.

Meer geld voor innovatie

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) stelt met een durfkapitaalregeling extra geld beschikbaar voor innovatie. Daarmee wordt het voor investeerders makkelijker om geld uit te lenen aan ondernemers, zoals uzelf. Dit geld kunt u bijvoorbeeld inzetten voor innovatie of een praktijkovername: belangrijke zaken voor de continuïteit van uw ondernemerschap. De durfkapitaalregeling is een goed initiatief, al is het nog onduidelijk of de regeling en het innovatiebudget daadwerkelijk beschikbaar zijn voor zorgondernemers, zoals mensen met medisch vrije beroepen. De beroepsorganisaties zouden zich hiervoor hard kunnen maken. Als Rabobank steunen wij hen hierbij.

Impuls voor huisartsen in krimpregio’s

Huisartsen in krimpregio’s krijgen hun praktijk moeilijk verkocht. Zij krijgen daarom via de zorgverzekeraars extra mogelijkheden om hun praktijk uit te breiden met nieuwe activiteiten. Zo worden hun ondernemingen aantrekkelijker voor potentiële kopers. 

Meer invloed van burgers

Burgers krijgen zelf meer (financiële) verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Zij vinden makkelijker informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders en hebben ook via social media steeds meer invloed op het beleid van zorgverzekeraars – en dus op het zorgsysteem. U kunt hierop inspelen door te investeren in online technologie, bijvoorbeeld met e-consults en chat.

Meer zekerheid voor uw praktijk

De verleiding is groot om in tijden van transitie van het zorgsysteem even op adem te willen komen en de huidige koers te vervolgen. Met die houding bent u geneigd om u alleen te richten op uw zorgtaken. Vergeet daarbij niet te kijken naar de ontwikkeling van uw praktijk op de lange termijn. Hoe ziet uw praktijk er over vijf jaar uit? Wat betekent dat voor uw financiën? Is uw praktijk voldoende voorbereid op de veranderende omgeving? Als u die vragen beantwoordt, creëert u meer zekerheid voor de toekomst van uw ondernemerschap. Als u besluit te investeren in uw praktijk, bijvoorbeeld door innovatie, dan zijn wij er voor u. Bijvoorbeeld met kennisoverdracht, netwerken en ondersteuning in uw financiering.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze onderwerpen, neem dan contact op met een van onze sectormanagers.