Financieren uit alternatieve bronnen

Samenwerking

Banken werken steeds meer samen met andere financiële partijen om financieringen te verschaffen. Dat is nodig doordat strengere wetten en regels de banken beperken in hun mogelijkheden, zoals de hogere kapitaaleisen voor commercieel vastgoed. Die regelgeving dwingt banken om hun financieringen van commercieel vastgoed te beperken of de prijs fors te verhogen.

Alternatieve financieringsmogelijkheden

Het gevolg is dat nieuwe partijen de markt betreden die zonder bancair toezicht risicodragend kapitaal verschaffen. Dat biedt banken meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om leningen te verkopen aan institutionele beleggers. Zo spelen banken een rol als financieel regisseur om vraag en aanbod van financieringen bij elkaar te brengen. Ook de Rabobank biedt deze oplossing. Wij brengen in kaart welke financieringsmogelijkheden, garanties en duurzame subsidies er zijn, naast de bancaire financiering. Vervolgens arrangeren we de gecombineerde financiering en toetsen we periodiek de soliditeit van de onderneming en de totale financieringsoplossing. We zijn verbonden aan diverse initiatieven voor crowdfunding, kennen de weg naar regionale investeringsfondsen en ontwikkelen samen met institutionele investeerders (co-)financieringsoplossingen.

De Rabobank en financiering

Financiële middelen zullen altijd nodig zijn om nieuwe initiatieven en groei mogelijk te maken. Kapitaal is in de markt ook voldoende voor handen. De rol van banken verschuift wel, waarbij banken – mede door veranderende wetgeving en eisen– minder ruimte hebben om alles via de eigen balans te financieren. Er ontstaan hierdoor nieuwe financieringsproducten en Europese banken treden steeds meer op als financieel regisseur. Zo heeft Rabobank (via dochter FGH Bank) in 2016 een portefeuille met € 650 miljoen aan leningen verkocht aan een institutionele belegger. Deze markt biedt in Europa nog veel potentieel. Dit zal wel leiden tot meer standaardisatie van (vastgoed)financieringen. Maar door sterke verbetering van datakwaliteit wordt het inzicht snel beter risico’s beheersbaar.

Rabo & Co

Hoewel dit vooral kansrijk is voor grotere leningen, zien we in de markt voor kleinere leningen ook nieuwe initiatieven. Mooi voorbeeld van zo'n innovatieve financieringsoplossing is Rabo & Co. Hierin participeren vermogende klanten van de Rabobank in aantrekkelijke leningen.
Met ondernemers lopen er pilots waarbij zij gedeeltelijk geld lenen van vermogende klanten van de bank. Voor ondernemers betekent dit een bredere toegang tot financiering en vermogende klanten krijgen er een nieuwe investeringsmogelijkheid bij.

Deze 'peer-to-peer lending' is een aanvulling op bestaande financieringsvormen zoals regulier bankkrediet. De vermogende klant betaalt Rabobank 1% van het geleende bedrag per jaar aan kosten. Hiermee heeft de klant geen zorgen over het kredietbeheer.

Samenkomen

De inzet van de pilots is het opzetten van een online Rabo & Co platform waarop ondernemers en Private Banking-klanten samenkomen. Ondernemers plaatsen hun financieringsaanvraag en Private-Banking klanten geven aan welke lening ze willen meefinancieren. Waar in de pilotfase momenteel per lening één vermogende klant participeert, kunnen dat er op termijn meer worden. Het minimale bedrag dat vermogende klanten moeten inleggen is € 100.000. Recent is de eerste cofinancieringsconstructie voor een bedrijfspand afgesloten met een rentevastperiode van tien jaar. De ondernemer heeft een bedrijfspand met aanpalende horecafaciliteiten gekocht dat hij eerder huurde. Onder vermogende particulieren ziet de Rabobank de behoefte om te beleggen in vastgoed toenemen. Een specifieke uitdaging bij vastgoed is om de tijdshorizon van ondernemers te matchen met die van particuliere beleggers.

Lees meer over Rabo&Co

Contact

Rabobank