Verduurzamen van de vastgoedvoorraad

Energieprestatie

Van de Nederlandse CO2-voetafdruk komt zo’n 35% voor rekening van de gebouwde omgeving. Een verduurzaming van de vastgoedvoorraad zal dan ook flink bijdragen aan de duurzaamheidsopgave waar we wereldwijd voor staan. Het Parijse klimaatakkoord en het energieakkoord in Nederland zetten de toon voor de landelijke verduurzamingsagenda. Het overheidsbeleid mikt op een neutrale energieprestatie vanaf 2020 voor nieuwe woningen. Kantoren zijn vanaf 2023 verplicht om energielabel C of beter te dragen.

Verplichte invoering energielabel: gevolgen voor u

Investeringen

De Energieagenda van minister Kamp uit 2016 legt bovendien uit hoe Nederland in de komende jaren ontkoppeld zal worden van het gasnet. Die richting is duidelijk en onomkeerbaar. Investeringen in de energiebesparing van gebouwen bepalen de komende decennia de agenda. Niet-duurzame gebouwen raken steeds meer uit de gratie, ook als beleggingsobject.

De Rabobank en verduurzaming

De Rabobank voert een actief beleid om verduurzaming te stimuleren. Bijvoorbeeld door windparken te financieren (meer dan 90% van de windparken in Nederland zijn door de Rabobank gefinancierd), door speciale leningen aan te bieden voor koplopers in verduurzaming, en door bij reguliere financieringen de minder duurzame gebouwen hoger te beprijzen. De extra opslag hiervoor kan oplopen tot meer dan 50 basispunten. Samen met onze klanten zoeken we naar financieringsmogelijkheden voor duurzame maatregelen. Wij richten ons niet alleen op de koplopers in de markt, omdat we daarmee andere partijen uitsluiten. We behalen energiedoelstellingen alleen als 'de massa’ aan gebouwen verduurzaamt. En dat kan alleen door de maatregelen over een langere reeks van jaren te nemen.

Contact

Rabobank