Megatrends en gamechangers

Megatrends: maatschappij en politiek

De impact van technologische innovaties op de samenleving is groot, en de vastgoedmarkt is daar geen uitzondering op. Gebouwen en hun omgeving raken steeds meer met elkaar verbonden: smart cities, smart buildings, smart desks. Maatschappelijke en politieke trends helpen een handje mee om de wereld snel te veranderen; van de energietransitie tot aan vergrijzing en verstedelijking. We bespreken hieronder de belangrijkste megatrends en technologische gamechangers.

Verstedelijking

De wereldbevolking groeit en wereldwijd ontstaan de komende decennia steeds grotere stedelijke gebieden en megacities. Investeringen gaan veelal naar deze gebieden, met grote afzetmarkten en groeikansen. Het concept TristateCity laat zien dat Nederland ook kan functioneren als een grote, groene wereldstad. De kansen die hieruit voortvloeien moeten we dan wel verzilveren.

(De)globalisering

De globalisering heeft een andere wending gekregen met de Brexit en de verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten. Er is nog altijd veel samenwerking over landsgrenzen heen. Maar er dreigt ook een nieuwe vorm van protectionisme. Die zal vooral gevolgen hebben voor onze internationale afzetmarkten. Daarom is het nog harder nodig om binnen continentaal Europa de samenwerking te verstevigen.

Energie

Het klimaatverdrag van Parijs betekent een rigoureuze verandering in ons denken over energie. Deze energietransitie leidt tot een enorme investeringsgolf in energiezuinige gebouwen, als gevolg van nieuwe en aangekondigde wetgeving. In 2050 moet dit leiden tot een energie neutrale vastgoedvoorraad. De introductie van een verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 is daarin de eerste stap.

Grondstoffen

Grondstoffen worden steeds schaarser, waardoor hergebruik van materialen aan belang wint. Juist voor bouw en vastgoed ontstaan zo uitstekende mogelijkheden voor circulaire businessmodellen. Goed voorbeeld is het kantoorgebouw van de Rabobank in Eindhoven. Dat wordt gesloopt en herontwikkeld, waarbij ca. 95% van het oude materiaal opnieuw gebruikt wordt. Het zal in de toekomst ook belangrijker worden om te weten uit welke materialen een gebouw bestaat en hoe deze weer kunnen worden hergebruikt.

Vergrijzing

Delen van Europa, ook in Nederland, kampen met vergrijzing en/of ontvolking. In combinatie met verstedelijking leidt dat tot groeiende verschillen in de kansrijkheid van vastgoedinvesteringen. Niet dat er in vergrijzende regio’s per definitie geen kansen zijn, maar in de vastgoedsegmentatie zal wél een verschuiving optreden. De kansen liggen dan in het herkennen van de nieuwe vastgoedvraag – en het daarop inspelen via transformatie. Maar ook in het besef dat in sommige gevallen afnemend perspectief is en dat hierdoor de levensvatbaarheid van sommige vastgoedfuncties wordt uitgehold of zelfs geheel verdwijnt.

Gamechangers: technologie

IoT en big data

Organisaties verzamelen en verwerken data op steeds grotere schaal. In combinatie met Internet of Things (IoT) (de koppeling van apparaten en gebouwen) biedt dat de komende jaren een scala aan nieuwe mogelijkheden. Ook voor de bouw- en vastgoedsector. Een bekend voorbeeld hiervan in Nederland is The Edge in Amsterdam.

Lees meer over de visie van de Rabobank op deze megatrends

Blockchain

Blockchain wordt ook wel de ‘next big thing’ genoemd. Gegevens worden vastgelegd in een virtueel grootboek. Processen en transacties kunnen hierdoor veel sneller, veiliger en betrouwbaarder plaatsvinden. Ook voor de vastgoedsector zijn er toepassingen. Denk aan pay-per-use oplossingen, het vastleggen van huurcontracten en eigendommen of het vastleggen van alle gebouwgegevens in een digitaal gebouwpaspoort.

Bekijk de video over pay-per-use

API

In een steeds verder digitaliserende wereld is de veiligheid van data-uitwisseling cruciaal. De softwareoplossing daarvoor heet een Application Programming Interface (API). In feite is een API een soort legoblokje dat ervoor zorgt dat een bepaald deel van de data-uitwisseling tussen computerprogramma’s goed en veilig verloopt. In API’s wordt nu volop geïnvesteerd.

Robotica en 3D-productie

Robots en productie-innovaties zorgen ervoor dat zowel de aanpak en locatie van productieprocessen verandert. Voor de vastgoedmarkt betekent dit: andere eisen voor gebouwen, verschuivende locatievoorkeuren en vernieuwde bouwprocessen.

Virtual reality (VR), augmented reality (AR) en artificial intelligence (AI)

De impact van virtual en augmented reality op de vastgoedsector kan enorm zijn. De fysieke en de kunstmatige omgeving zullen elkaar steeds meer overlappen. Daardoor hoeven we niet meer per se fysiek op een bepaalde plek te zijn, of bieden locaties ons juist verrassende, nieuwe mogelijkheden.