Fosfaat: de wringende schoen?

Marijn Dekkers

Marijn Dekkers

Op dit moment zijn twee onderwerpen prominent aanwezig in de gesprekken die mijn collega’s en ik voeren met melkveehouders: liquiditeit en fosfaat. Beide onderwerpen geven onzekerheid, maar toch worden we samen geacht aannames te doen over het mogelijke vervolg.

Liquiditeit

Voor de liquiditeit geldt dat het uitermate vervelend is om met de aanhoudend lagere prijs geconfronteerd te worden, ondanks dat een hogere volatiliteit die al jaren voorspeld is. Het dagelijks er alles aan doen om uw bedrijf technisch goed te laten draaien en dan beseffen dat de inkomsten het af laten weten, is erg frustrerend. Tijd voor een scenarioanalyse dus. Dit kunt u het beste doen met een liquiditeitsprognose waarin duidelijk wordt hoeveel impact een lagere melkprijs op uw bedrijf heeft. Houd daarbij ook rekening met de (in veel regio’s) verwachte lagere opbrengst van de maisoogst, als gevolg van de vele neerslag. De eerste mais wordt inmiddels ondergefreesd en vervangen door (Italiaans raai)gras. Een van de onderdelen om in een scenario rekening mee te houden.

Fosfaat

Dan de aanhoudende onzekerheid over de fosfaatwetgeving. De referentiedatum is bekend, maar het duurt lang voordat duidelijk is wat de precieze invulling wordt. Té lang. Daarom moeten ook hier scenarioanalyses gedaan worden bij bedrijfsplannen. Vaak betekent ‘t dat de bouw van een nieuwe stal op dit moment onbereikbaar is. Naast het feit dat fosfaatrechten (welk bedrag je er ook aan toekent) zorgen voor een kostprijsverhoging die grote uitbreidingen onhaalbaar maken, betekent elke box meer een extra latente vraag op de fosfaatmarkt waarvan we nu nog niet weten hoe die eruitziet.

Afwachten

Ondanks de verwachting dat de komende tijd ook een groep melkveehouders zal stoppen, is er geen totaalplaatje van vraag en aanbod en is elke nieuwe ligbox op dit moment een vergroting van de mismatch in te produceren fosfaat en wenselijke productie van fosfaat. Hiermee is de huidige situatie zeer onzeker en ontbreekt de basis om op dit moment grote stappen te zetten. Vaak zit er niet veel anders op dan afwachten.

En hoewel we nooit zijn uitgegaan van ‘gratis’ melken, ziet de wereld er nu wel anders uit dan afgelopen jaren is ingeschat. Om weer een nieuw referentiekader te hebben is duidelijkheid omtrent de nieuwe wetgeving zeer gewenst. Om helderheid over bedrijfsontwikkeling te krijgen wringt de schoen bij het fosfaatdossier. Dit zal na de invoering ook zo zijn, maar dan is wel duidelijk wat de kaders zijn.

Ons advies in deze tijden van onzekerheid? Zorg voor een goed inzicht in uw eigen situatie op het gebied van liquiditeit en maak pas op de plaats als het gaat om uitbreidingen.

Blog, 28 juli 2016

Contact

Rabobank