Metamorfose voor de vleeskuikenhouderij

Grote veranderingen voor vleeskuikenhouderij

De vleeskuikenhouderij staat aan de vooravond van een metamorfose. Naast de reguliere markt heeft het tussensegment nu nog een klein aandeel, maar de komende twee jaar komt daar met een forse vergroting verandering in. Na die switch zal van een tussensegment geen sprake meer zijn, maar enkel nog van een volwassen segment, met een duidelijke focus op de Nederlandse retail.

Verschillen tussen reguliere markt en tussensegment

De reguliere sector moet zijn pijlen vervolgens vooral op de export, groothandel en foodservice richten, want de afzetmogelijkheid in de Nederlandse retail wordt ingeperkt. Ook zorgt de sterkere focus op kostprijs voor een groeiende behoefte aan schaalvergroting. Het tussensegment profiteert intussen dankzij dalende logistieke kosten, maar de reguliere markt kampt met het tegenovergestelde effect, waardoor een betere ketenoptimalisatie vereist is.

Kans voor de hele sector

De voorziene snelle groei van het tussensegment heeft een aanzuigende werking. Vleeskuikenhouders hebben zelf al interesse, óf worden getriggerd door andere ketenpartijen. De ontwikkeling is in ieder geval een kans voor de hele sector. Enerzijds voor een beter draagvlak voor de vleeskuikenproductie, anderzijds voor het ontwikkelen van concepten voor de buitenlandse markt.

Thema-update Vleeskuikenhouderij

Ongeveer 30-40% van de vleeskuikenbedrijven staat voor een nieuw strategisch keuzemoment. Maar als de juiste keuze wordt gemaakt, heeft de Nederlandse sector de sleutel in handen naar een meer toekomstbestendige vleeskuikenhouderij. In de thema-update worden de verwachtingen geschetst die u handvatten geven om weloverwogen keuzes in uw bedrijfsvoering te maken.

Lees de thema-update Vleeskuikenhouderij

Contact

Rabobank