Inkomstenbelasting: hoe werkt dat?

Iedere Nederlander betaalt inkomstenbelasting. De aangifte van ondernemers is nét iets ingewikkelder dan die van niet-ondernemers. Dat zit hem in de extra aftrekposten. Welke dat zijn en waar je als ondernemer verder mee te maken krijgt, lees je hieronder.

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Na je inschrijving bij de Kamer van Koophandel, beoordeelt de Belastingdienst of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Graadmeters zijn onder meer of je ondernemersrisico loopt, meerdere opdrachtgevers per jaar hebt en financiële reserves bezit.

Eenmanszaak of bv?

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting moet je belasting betalen over je inkomsten. Afhankelijk van je bedrijfsvorm is dit inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 • Natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, commanditaire vennootschap of vof) betalen inkomstenbelasting.
 • Rechtspersonen (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of vereniging) betalen vennootschapsbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting doe je een keer per jaar - vóór 1 mei - via mijnbelastingdienst.nl.

Bereken je nettowinst

Als ondernemer betaal je inkomstenbelasting over de nettowinst. Dit is je omzet min alle inkoopkosten, onkosten, afschrijvingen en aftrekposten. De nettowinst leid je af uit de winst- en verliesrekening. In je aangifte vermeld je dit bedrag bij de post 'winst uit onderneming' (box 1).

Daarnaast vul je de inkomsten en aftrekposten in die je als privépersoon hebt:

 • Box 1: Inkomen uit werk en woning
  Behalve de 'winst uit onderneming' omvat deze inkomstengroep ook uit ‘loon uit dienstbetrekking', 'resultaat uit overige werkzaamheden' en het ‘inkomen uit de eigen woning’.
 • Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang
  Inkomen uit aandelen (dividend) of uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie.
 • Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen
  Het spaargeld, de waarde van je aandelen en een tweede woning.

Benut de aftrekposten voor ondernemers

Als ondernemer mag je de zakelijke kosten aftrekken die je maakt om je bedrijf te runnen. Bijvoorbeeld je bedrijfsruimte, je zakelijke rekening, zakelijke telefoon- en reiskosten, kantoorartikelen, pc's en machines. Ook opstartkosten zijn aftrekbaar. Sommige kosten moet je over een aantal jaren afschrijven.

Denk ook aan deze posten:

 • Zelfstandigenaftrek
  De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat je mag aftrekken van je winst. In je online aangifte wordt deze aftrek automatisch verrekend als je er recht op hebt.
 • Startersaftrek
  Als startende ondernemer kun je een bovenop de zelfstandigenaftrek een extra bedrag in mindering brengen. Check in de online aangifte of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  Investeringen tot een bepaald bedrag kun je aftrekken van de winst. De voorwaarden vind je op de site van de Belastingdienst.
 • Mkb-winstvrijstelling
  De mkb-vrijstelling is een percentage dat je van de winst mag aftrekken. Dankzij deze vrijstelling hoef je minder belasting te betalen.
 • Oudedagsreserve
  Als ondernemer mag je elk jaar een deel van je winst toevoegen aan de oudedagsvoorziening. Dit levert je voor de korte termijn uitstel op van belastingbetaling over dat deel van de winst.

Voor het privégedeelte van je aangifte gelden de volgende aftrekposten: hypotheekrenteaftrek, persoonsgebonden aftrek, openbaar vervoerkosten woon-werkverkeer en lijfrentepremies.

Winst of verlies?

Is je netto bedrijfsresultaat positief? Dan betaal je inkomstenbelasting over deze winst.

Is het bedrag onder de streep (omzet min onkosten en aftrekposten) negatief, dan is er sprake van 'verlies uit onderneming' (box 1). Bekijk in dat geval eerst of je dit bedrag kunt verrekenen met een positief saldo in box 1 in de drie voorgaande jaren. Lukt dat niet, dan kun het verlies verrekenen in de komende negen jaren.

Voorlopige aanslag

Wil je voorkomen dat je in één keer de aanslag moet betalen of verwacht je dat je geld terugkrijgt? Vraag dan een voorlopige aanslag aan. Dan betaal je alvast belasting of krijg je al een bedrag terug.

Eenmaal aangevraagd, ontvang je de voorlopige aanslag daarna automatisch. Controleer wel elk jaar de bedragen. Kloppen ze niet, dan kun je de voorlopige aanslag wijzigen.

Definitieve aanslag

Nadat je aangifte hebt gedaan, controleert de Belastingdienst je aangifte. Meestal ontvang je binnen drie maanden een definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Als je meer belasting verschuldigd bent dan je in voorlopige aanslagen al hebt betaald, lees je in de definitieve aanslag welk bedrag je aan de Belastingdienst moet overmaken. Op het aanslagbiljet staat of je kunt betalen in termijnen. Betaal je in één keer, dan krijg je vaak korting.

Als je geld terugkrijgt, stort de Belastingdienst dit bedrag binnen een week na de definitieve aanslag op je rekening.

"Wie elke maand geld opzijzet of vooruitbetaalt via een voorlopige aanslag, hoeft niet te schrikken als het aanslagbiljet in de bus valt."