Stortingen

Via de menu-optie 'Stortingen' kunt u sealbagstortingen voormelden, voorgemelde stortingen raadplegen/intrekken en de gegevens van uw afstortovereenkomst raadplegen. De volgende schermen hebben betrekking op 'Stortingen': Stortingsoverzicht, Nieuwe melding, Storting raadplegen, Storting verwijderen en Afstortovereenkomst.

Wanneer u voor 'Stortingen' heeft gekozen, krijgt u een overzicht van de stortingen die u heeft voorgemeld via Rabo Internetbankieren en de status daarvan.

Via de pagina 'Melden storting' kunt u een nieuwe voormelding van uw storting opgeven.

Als u in het scherm 'Stortingsoverzicht' op een Sealbag ID heeft geklikt, komt u in het scherm 'Storting raadplegen' waar u de detailinformatie ziet van de betreffende sealbagstorting.

Als u in het scherm 'Stortingsoverzicht' bij een openstaande storting op 'Wis' heeft geklikt, komt u in het scherm 'Wissen melding storting'. Hier ziet u de detailinformatie van de betreffende storting en kunt u de storting verwijderen.

In het scherm 'Afstortovereenkomst' heeft u inzage in uw afstortovereenkomst. In de overeenkomst wordt vastgesteld wat het maximum bedrag is dat per afstorting, onder gewoon voorbehoud, kan worden bijgeschreven, en wat het maximum is aan openstaande voorboekingen.