Energiebesparing voor bedrijven: plichten & maatregelen

Ondernemers met een energiebesparingsplicht moeten eens in de vier jaar een rapport indienen. Dit kan via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. De rapportages dien je uiterlijk 1 december 2023 in via Mijn RVO. Voor grote ondernemingen, zonder kmo-status, kan het uitvoeren van een Europese Energie efficiëntie (EDD)-audit verplicht We vertellen graag wat de energiebesparingsplicht inhoudt en welke maatregelen jij als ondernemer kan nemen.

Wanneer is de energiebesparingsplicht van toepassing?

De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen met een gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar. De energiebesparende maatregelen die genomen moeten worden hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Naast de energiebesparingsplicht kan het ook zijn dat een bedrijf vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) een EED-auditplicht heeft. Grote ondernemingen, zonder kmo-status, die voldoen aan één van onderstaande punten dienen een EED-audit uit te voeren:

    250 fte of meer, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. Een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Lees meer over de energiebesparingsplicht op rvo.nl

Hoe werkt de informatieplicht?

Heb je als ondernemer een energiebesparingsplicht? Dan rapporteer je eens in de vier jaar welke energiebesparende maatregelen er zijn uitgevoerd, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor deze rapportage wordt de ‘Erkende Maatregelenlijst energiebesparing’ (EML) van het RVO als uitgangspunt gebruikt.

Via het stappenplan van het RVO is te zien aan welke rapportageverplichting een ondernemer zich moet houden.

Energiebesparende maatregelen voor ondernemers

Als ondernemer zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen voor de energiebesparingsplicht. Sommige maatregelen kun je zelf uitvoeren, bij andere moet er hulp ingeschakeld worden. Meer weten over energiebesparende maatregelen?

Energielabel verplichting utiliteitsgebouwen en kantoren

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De energielabelklasse wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m2 jr). Hierbij is label G het slechtste en label A+++++ het beste. Let op: een energielabel is 10 jaar geldig.

Kantoren moeten minimaal energielabel C hebben. Het primaire fossiel energiegebruik mag niet hoger dan 225 kWh per m2 per jaar zijn. Voldoet een kantoor niet aan de eisen, dan riskeert de eigenaar een boete. Na meerdere waarschuwingen kan de gemeente zelfs het pand sluiten. Het is dus belangrijk om aan deze eis te voldoen. De eerdergenoemde maatregelen kunnen bijdragen aan de energielabel C-verplichting.

De energielabel C-verplichting geldt niet voor de volgende uitzonderingen:

    Kantoren met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2; Rijksmonumenten; Kantoren die onteigend zijn en worden gesloopt; Tijdelijke kantoren met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar; Gebouwen waar geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen; De energiebesparende maatregelen een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wij denken graag mee over energiezuinige maatregelen en een bijpassende financiering.


Financieren van energiebesparing

Er zijn verschillende manieren om jouw duurzaamheidsinvestering te financieren. Benieuwd welke het beste bij jou past?

Veelgestelde vragen

Benieuwd hoe wij je bedrijf kunnen helpen?

Meer interessante artikelen over energiebesparing

phone

Hulp nodig?