Werkkapitaal managen

Uw cashmanagement efficiënt geregeld

Als ondernemer wilt u over voldoende liquide middelen beschikken. Om aan uw kortetermijnverplichtingen te voldoen, maar ook om toekomstige stabiliteit of groei te realiseren. Het aanhouden of aantrekken van veel liquide middelen als werkkapitaal is duur. Door efficiënt om te gaan met betaalstromen en voorraden hoeft u minder werkkapitaal aan te houden. En dat betaalt zich terug.

Hieronder ziet u hoe we u van dienst kunnen zijn bij het optimaliseren van uw werkkapitaal. Natuurlijk kunt u voor advies ook terecht bij uw accountmanager.

U wilt helder inzicht in uw geldstromen

Een goede rekeningstructuur vormt de basis voor efficiënt cashmanagement. Wilt u meer controle over uw ontvangsten en betalingen? Houd dan het overzicht over uw rekeningen. Ongeacht hoe uw organisatie is ingericht of wat uw toekomstplannen zijn, wij hebben oplossingen voor uw cashmanagement. Met ons cashmanagementsysteem heeft u:

  • snel inzicht in actuele saldi en transacties op uw Rabobankrekeningen
  • controle over uw uitgaande betaalstromen en inkomende incasso’s
  • de mogelijkheid om uw rekeningen bij andere (buitenlandse) banken op te nemen voor inzicht en/of het doen van transacties
  • de mogelijkheid om uw rekeningen te laten opnemen in cashpools

Uw accountmanager kent uw bedrijf, en geeft u graag advies op maat. Doet u zaken in het buitenland? Wij helpen u ook met de opzet of optimalisatie van uw internationaal cashmanagement.

Bekijken hoe u uw internationale geldstromen kunt managen

Uw bedrijf heeft een liquiditeitsoverschot

Een goed liquiditeitenbeheer is van belang voor uw onderneming. Heeft u tijdelijk meer geld op uw rekening staan dan nodig is? Kies dan voor een van onze zakelijke spaarproducten.

Tijdelijk overschot
U wilt uw geld tijdelijk wegzetten en het ieder moment weer kunnen opnemen. Kies dan voor een spaarrekening met een variabele rente: de Rabo BedrijfsSpaarRekening of de Rabo BedrijfsBonusRekening.

Overschot reserveren voor de toekomst
Als u extra financiële ruimte heeft, kunt u ervoor kiezen om uw overschot te reserveren. Zo kunt u op de lange termijn van dit geld profiteren. Dit kan met Rabo DoelSparen. U spaart met een vaste looptijd en vaste rente per inleg. Zo kunt u investeren in uw bedrijf, uw personeel en uzelf.

Meer lezen over Rabo DoelSparen

Heeft u een liquiditeitsoverschot van € 10.000 of meer gedurende een lange periode? Dan kunt u ook kiezen voor een Rabo Deposito met vaste looptijd en rente.

Meer lezen over Rabo Deposito

Uw bedrijf heeft een liquiditeitstekort

U wilt schommelingen in de kapitaalbehoefte van uw organisatie kunnen opvangen én overbruggen. De Rabobank biedt verschillende vormen van financiering om u te helpen met het optimaliseren van uw werkkapitaal.

Rekening courant krediet
Met een rekening courant krediet kunt u naar eigen behoefte flexibel rood staan op uw rekening, binnen de afgesproken kredietruimte. Dit kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als uw afnemers niet op tijd betalen, of als u een grote factuur vooraf moet betalen.

Meer lezen over een rekening courant krediet

Factoring
Met factoring wordt het bedrag dat u nog van debiteuren verwacht aan u voorgefinancierd. Voorfinanciering op basis van uw voorraden is hierbij ook een optie.

Meer lezen over factoring

Contact

Rabobank