Subsidies om internationaal uit te breiden

Om internationale handel te bevorderen, biedt de Nederlandse overheid verschillende exportsubsidies en financieringsregelingen aan. De belangrijkste zetten we hier op een rij.

Starters International Business (SIB)

Deze exportsubsidie is speciaal voor starters die buitenlandse markten willen verkennen en hun kennis willen vergroten. Dit kan dankzij de Vouchers Collectieve Activiteiten SIB. Met deze voucher kunt u deelnemen aan een handelsmissie of collectieve beursinzending. U reist dan samen met andere Nederlandse bedrijven naar het buitenland, waar u contacten kunt leggen met potentiële afnemers.

Bekijk op RVO.nl of u in aanmerking komt voor de missievoucher

DHI-regeling

Wilt u een nieuwe technologie voor slim onderwijs demonstreren in Malawi? Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product? Of investeren in een fabriekje in Colombia waar telefoons gerepareerd worden? Dan is de DHI-regeling interessant voor u: een subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies.

Ontdek voor welke landen de DHI-regeling beschikbaar is op RVO.nl

Exportkredietverzekering

Als u goederen of diensten exporteert, loopt u het risico dat de buitenlandse afnemer niet betaalt. U kunt u hiertegen beschermen met een exportkredietverzekering. Hiermee dekt u het risico af dat uw klant niet betaalt. Het gaat dan om kortlopende verzekeringen met een termijn van dertig dagen tot twee jaar. Zo is er de Transactie Garant Service voor wereldwijde debiteurenrisico’s tot € 250.000.

Meer lezen over Transactie Garant Service

In het geval van grote transacties, lange looptijden en politieke risico’s biedt de Rijksoverheid een exportkredietverzekering. Deze wordt vooral ingezet bij de export van kapitaalgoederen of bij kapitaalintensieve diensten naar landen buiten de Europese Unie (EU).

Meer lezen over de exportkredietverzekering van de staat op Rijksoverheid.nl

Develop2Build (D2B)

Om een infrastructureel project op te starten in een ontwikkelingsland of opkomende markt kunt u een beroep doen op het Government-to-Government programma Develop2Build. Via deze regeling kunt u financiering krijgen voor studies om uw project tenderklaar te krijgen. Denk aan het aanleggen van goede wegen, waardoor boeren hun oogst naar een lokale markt kunnen brengen. Of aan het ontwikkelen van een veilige drinkwatervoorziening.

Lees meer over Develop2Build op RVO.nl

Dutch Good Growth Fund

U kunt een beroep doen op het Dutch Good Growth Fund (DGGF) als u kapitaalgoederen, zoals machines, naar ontwikkelingslanden of opkomende markten exporteert óf als u er een dienst uitvoert, bijvoorbeeld als aannemer. Deze exportsubsidie kan een uitkomst bieden als er voor uw export geen reguliere exportkredietverzekering of financiering mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw exportland buiten de dekking van de EKV valt.

Bekijk op welke landen het DGGF zich richt

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Als u wilt exporteren naar een buitenlandse markt maar moeite heeft de financiering rond te krijgen, kunt u een beroep doen op het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF). Deze exportsubsidie lijkt op het Dutch Good Growth Fund. Het grootste verschil is de landenfocus: DGGF richt zich op ontwikkelingslanden en opkomende markten, DTIF op alle overige landen, met uitzondering van sanctielanden.

INTERREG 2014 – 2020

U wilt internationaal innoveren en bijdragen aan duurzaamheid in Europa. Bijvoorbeeld door samen met partners uit andere Europese landen duurzame energie mogelijk te maken in afgelegen gebieden. Of door samen een project te starten om de zwaartransportsector te verduurzamen. De regeling INTERREG 2014 – 2020 is dan iets voor u. Deze financiering maakt internationale samenwerking in duurzame projecten mogelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, onderzoek, duurzame energie, transport en klimaatadaptatie.

Meer weten?

Zoekt u andere subsidies of financieringsmogelijkheden? Gebruik dan de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin kunt u onder meer per land zien welke subsidies er beschikbaar zijn.

Naar de subsidiewijzer op RVO.nl

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht. Bent u klant bij de Rabobank en heeft u een internationale financieringsbehoefte? Maak dan een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Rabobank