Goederen de grens over? Let op de voorwaarden

Als u internationaal zaken doet en er zijn goederen mee gemoeid, dan kunt u de algemene voorwaarden maar beter tot achter de laatste puntkomma gelezen hebben.

Bij het gebruik van algemene voorwaarden gaat het nogal eens mis, signaleert jurist Bart Wiersma. Hij is eigenaar van Confirmo en gespecialiseerd in algemene voorwaarden en internationaal zakendoen. Wanneer u in gesprek bent over een deal waarbij goederen de grens over gaan, is het volgens hem van het grootste belang dat u zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over de algemene voorwaarden. 

Voeg de algemene voorwaarden al in een vroeg stadium toe

"Ik adviseer bedrijven om in een zo vroeg mogelijk stadium, bijvoorbeeld bij het overhandigen van de offerte, de algemene voorwaarden aan de wederpartij ter hand te stellen. Zet daar bovendien expliciet bij dat je de voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaart. Doe je dat niet, dan kan dat je bij een juridisch geschil opbreken."

Wat staat er?

Dat u de algemene voorwaarden – hoe dik het pak papier ook mag zijn – maar beter van A tot Z kunt lezen voordat u een krabbel zet, mag geen verrassing heten. Toch ziet Wiersma het ook hier weleens misgaan. "Zorg dat je precies begrijpt wat er staat. En ja, dat klinkt heel logisch, maar het komt voor dat bedrijven niet goed weten waarmee ze nu eigenlijk akkoord gaan. Dat gebeurt relatief vaker als de tekst in een andere taal is opgesteld. Stel vooral vragen als je een bepaling niet begrijpt en schakel eventueel de hulp in van een jurist."

Begrijpelijke taal

De taal waarin de algemene voorwaarden zijn opgesteld is van groot belang. Communiceert u bijvoorbeeld in het Spaans, omdat de wederpartij in Spanje of Latijns-Amerika is gevestigd, stuur dan geen algemene voorwaarden in het Nederlands of Engels, maar in het Spaans. Daar kan een rechter namelijk over vallen als het tot een zaak komt. 

"Dan denk je bijvoorbeeld de aansprakelijkheid goed te hebben geregeld, maar dat kan door zo’n fout dan ineens helemaal anders liggen. Je bent namelijk verplicht de voorwaarden aan te bieden in een voor de wederpartij begrijpelijke taal."

Hoe wijst u voorwaarden af?

Bij het opleggen van voorwaarden geldt ook in het internationale goederenverkeer vaak het recht van de sterkste. Met andere woorden: de grootste partij bepaalt. Maar natuurlijk hoeft u de voorwaarden niet klakkeloos te accepteren. Want stel, de leveringsvoorwaarden bevallen u niet en voor wat betreft de betalingstermijn wilt u ook nog wel even een robbertje vechten aan de onderhandelingstafel. "Dan is het wel zaak dat je de algemene voorwaarden die aan je zijn voorgelegd expliciet van de hand wijst", zo benadrukt Wiersma. 

Bent u het niet eens met de voorwaarden? Wijs deze expliciet af.

"Doe je dat niet, dan sta je niet sterk als het op een juridische zaak aankomt. Vaak denken partijen dat ze kunnen reageren met het sturen van hun eigen algemene voorwaarden en dat die dan automatisch op de overeenkomst van toepassing zijn. Maar zo werkt het dus niet. Je moet eerst de algemene voorwaarden waar je het niet mee eens bent afwijzen."

Stuur aan op een Nederlandse rechter

Waar veel bedrijven zonder veel internationale ervaring nog weleens overheen lezen, is het forumkeuzebeding. Dat is de keuze in welk land een eventuele juridische procedure moet worden afgehandeld.

"Zodat je geen buitenlandse advocaat in de arm hoeft te nemen en je documenten moet vertalen bij juridische geschillen."

De incoterms

Vast onderdeel van de algemene voorwaarden bij internationaal goederenverkeer zijn de incoterms. Dat is een internationale standaard over de rechten en plichten die gelden voor beide partijen. De meeste handelsovereenkomsten zijn tegenwoordig opgesteld aan de hand van de zogeheten Incoterms 2010-regels. 

Het woord incoterms staat voor International Commercial Terms. Vrij vertaald betekent dat: leveringsvoorwaarden. Ze regelen de rechten en plichten die partijen hebben bij het internationale transport van goederen. Denk dan aan wie op welk moment het risico draagt, wie het transport regelt en welke partij verantwoordelijk is voor de verzekering.

Kiezen uit elf verschillende incoterms

Sinds 1 januari 2011 zijn er elf verschillende incoterms. Maar let wel: er is er niet automatisch één van toepassing op de deal die u op het punt staat te sluiten. "Je moet er dus wel bewust één kiezen en deze in een bepaling van de koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden opnemen", zegt Wiersma. "Het enige dat je aanpast is de plaatsnaam en het land waar de goederen moeten worden afgeleverd."

Lokale kennis en netwerken

Als internationaal actieve ondernemer wilt u de juiste keuzes maken bij het betreden van een nieuwe markt. Onze experts bieden u advies en helpen u aan de juiste introducties in meer dan 120 landen.

Op Rabo Wereldwijd vindt u uitgebreide landeninformatie, bijvoorbeeld over juridische zaken. Ook leest u er meer over onze aanwezigheid en dienstverlening ter plaatse.

Contact

Rabobank