Risico’s managen bij export

Gaat u internationaal zakendoen? Vergeet in al uw enthousiasme niet om de belangrijkste risico’s af te dekken. Denk bijvoorbeeld aan het transport, maar ook aan onverwachte valutaschommelingen of aan buitenlandse afnemers die de rekening niet betalen.

Of de meeste ondernemers zich van dit soort risico’s voldoende bewust zijn? Op het gezicht van Bart Jan Koopman, directeur van werkgeversorganisatie EvoFenedex, gaan de mondhoeken na deze vraag meteen omhoog. "Nee", zegt hij met een glimlach. "Maar daar zijn het ook ondernemers voor. Het ligt vaak aan de schaal van het bedrijf en de ervaring met internationaal zakendoen in hoeverre dat bewustzijn er is. Maar ik ken weinig bedrijven die op dit terrein nooit leergeld hebben betaald."

Transportrisico’s

"Waar je bijvoorbeeld aan moet denken, is het traject dat goederen moeten afleggen om op de plaats van bestemming te komen", zegt Koopman. "Dan kunnen er onverwachte dingen gebeuren die leiden tot schade."

Verzekeren dus, die goederen. En daarvoor is er de goederentransportverzekering. Hierbij heeft u de keuze uit een all-risk-dekking – alle schade van buitenaf wordt meeverzekerd – of de evenementendekking, waarbij specifieke risico’s zijn opgenomen in de polis. Dan gaat het onder meer om stranden, een aanrijding, brand, een aanvaring of zinken.

Wijze van vervoer

"Bij transport over langere afstanden kijken wij vooral naar het aantal overladingen en de diversiteit aan modaliteit, op welke manieren een lading wordt vervoerd." Dat zegt Ronald van Vliet, transportverzekeringsdeskundige van Interpolis. "Bij een transport van Nederland naar India heb je waarschijnlijk te maken met vervoer over de weg, door de lucht, een stukje over zee en het laatste deel door het binnenland van India zelf. Dat zorgt voor extra risico’s."

"Wij stellen daarom altijd: hoe waardevoller de lading, hoe meer je op zoek moet gaan naar direct transport van A naar B. Ondernemers weten niet altijd dat je over deze voorwaarden kunt onderhandelen met de logistiek dienstverlener. Ga er niet automatisch van uit dat die voor jou de beste keuze maakt."

Vervolgschade

Naast eventuele materiele schade bestaat er ook nog zoiets als vervolgschade. Een machine die tijdens het transport beschadigd raakt waardoor een fabriek een poosje niet kan draaien. "Dat is een risico waar veel bedrijven niet bij stilstaan. In de praktijk kan je dit echter veel geld kosten", aldus Van Vliet.

Internationaal transportrisico verzekeren? Uw eigen verzekeringsspecialist geeft u graag een advies op maat.

Valutaschommelingen

"Een ander risico dat ondernemers nog wel eens vergeten, heeft te maken met valutaschommelingen. Dan stuur je een factuur, maar tegen de tijd dat de klant betaalt is de koers van de munt veranderd. Dat kan nadelig uitpakken", aldus Koopman van EvoFenedex.

Als ondernemer kunt u zich hier niet tegen verzekeren, maar wel tegen indekken. Neem in zo’n geval bijvoorbeeld een valutaclausule in de offerte op, waarin staat dat de verkoopprijs wordt aangepast aan de gemiddelde koers die geldt tijdens een periode die u met elkaar afspreekt. Andere optie? Open een vreemde valuta rekening. Zo kunt u zelf bepalen op welk moment u het geld inwisselt tegen euro’s.

Lees meer over de vreemde valuta rekening

Debiteurenrisico

Afnemers die een factuur niet willen of kunnen voldoen. Volgens Koopman gaat het in de praktijk vooral daar regelmatig mis. "De meest voor de hand liggende oplossing is de klant vooruit te laten betalen. Dat wordt nog wel eens vergeten. Als dat geen optie blijkt, dan is het slim om een exportkredietverzekering af te sluiten." Zo is er de Transactie Garant Service voor debiteurenrisico’s tot € 250.000.

Het verkleinen van debiteurenrisico’s kan ook op andere manieren. U kunt ook kiezen voor trade-oplossingen, zoals een Letter of Credit, bankgarantie of documentair incasso.

Lees meer over de Transactie Garant Service

Lees meer over Trade Services

Later betalen

Voordeel dat u als leverancier heeft van dit soort oplossingen? U kunt uw afnemers uitgestelde betaling aanbieden. Het risico dat er uiteindelijk geen geld wordt overgemaakt, is met zo’n kredietverzekering of trade-oplossing namelijk afgedekt. Zo heeft u een streepje voor op leveranciers die het geld al meteen op hun rekening willen zien en is de kans groter dat u de order binnenhaalt.

Hogere betalingsrisico’s

Er zijn ook exportrisico’s die niet door een particuliere verzekeraar kunnen worden gedekt. Het bedrag is te groot, de looptijd te lang of de situatie in het land van afname te onzeker. Daarvoor is er Atradius Dutch State Business , dat namens de Nederlandse overheid langlopende exportkredietverzekeringen aanbiedt voor kapitaalgoederen of diensten.

Hiermee kunt u die categorie hogere betalingsrisico’s op buitenlandse afnemers of leningnemers grotendeels wegnemen. Dat is aantrekkelijk voor exporteurs en banken, want zij kunnen hiermee lange exportkredieten verstrekken aan buitenlandse afnemers. Zo ontvangen deze partijen altijd de volledige contractprijs en dat uiterlijk bij levering. De afnemers van Nederlandse export kunnen op hun beurt weer op krediet terugbetalen.

Politieke risico’s

Het kan ook zijn dat u een dochteronderneming heeft in een land dat niet als bijster stabiel te boek staat. In zo’n geval kan het lonen een investeringsverzekering af te sluiten. Ook dat verloopt via Atradius Dutch State Business. "Dan moet het wel om een flinke investering gaan, van vele miljoenen euro’s", vertelt Koopman. "Als je bijvoorbeeld een nieuwe energiecentrale gaat optuigen in Afrika, dan is zo’n investeringsverzekering wel aan te raden. Je dekt je hiermee in tegen onheil dat je in Nederland niet snel zou verwachten."

Koopman doelt daarmee op de politieke risico’s in onstabiele landen. Die kunnen bijvoorbeeld leiden tot burgeroorlog, onteigening van grond en transferbelemmeringen, zoals het overmaken van dividend. Die risico’s zijn met zo’n investeringsverzekering grotendeels afgedekt.

Contractbreukrisico

Extra optie is het meeverzekeren van het contractbreukrisico. Dan gaat het bijvoorbeeld om overheden die een contract niet kunnen of willen nakomen, zoals het leveren van elektriciteit tegen een afgesproken prijs. Zo’n investeringsverzekering is er voor de meeste opkomende markten en ontwikkelingslanden, al zijn er wel uitzonderingen. Die gelden bijvoorbeeld bij economische sancties of voor landen waar de veiligheidssituatie als ‘te gevaarlijk’ is bestempeld.

Meer lezen: Algemene Voorwaarden en incoterms als goederen de grens over gaan

Contact

Rabobank