Wetgeving bij vestigen in het buitenland

Een dochteronderneming in Düsseldorf of een start-up in China? Een eigen vestiging in het buitenland is voor veel ondernemers een droom.

Regel eenvoudig al je zaken via één loket

Wil je je in een ander EU-land vestigen? De Dienstenwet maakt dit makkelijker. Elk EU-land heeft namelijk één centraal contactpunt: een online overheidsloket waar je snel en eenvoudig al je zaken regelt. Op de website van de Europese Commissie vind je een overzicht van de centrale contactpunten per EU-land.

Verdiep je in de lokale wet- en regelgeving

Stel, je gaat een bedrijf opstarten in Finland. Met welke wetgeving krijg je daar te maken? Wat zijn de belangrijkste rechtsvormen in het land? En hoe lang duurt het om je bedrijf te registreren? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan je meer vertellen over onder meer belastingtarieven, inhuur van personeel en het aanvragen van bouwvergunningen. Op de website van de RVO vindt u de investeringsregels per land. 

Bekijk het landenoverzicht op RVO.nl

Toon aan dat je sociale verzekeringspremies betaalt

Ga je als zelfstandige aan de slag in het buitenland? Dan moet je een A1-verklaring indienen. Hiermee toon je aan in welk land je sociale verzekeringspremies betaalt, zoals AOW, kinderbijslag en WW. Het formulier is geldig in alle landen van de EU, de EER (inclusief Zwitserland) én in landen waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten. Je kunt een A1-verklaring online aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je permanent in het buitenland gaat werken, dan ben je niet meer verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen. Ga je tijdelijk (maximaal vijf jaar) in het buitenland werken? Dan blijf je onder voorwaarden in Nederland verzekerd.

Controleer de geldigheid van je diploma’s

Voor sommige beroepen geldt dat je het vak alleen in een ander land mag uitoefenen als je diploma geldig is in dat land. Binnen de EU zijn afspraken gemaakt over de erkenning van diploma’s. Het Nationaal Contactpunt (NCP) van Nuffic kan je meer duidelijkheid geven over de geldigheid van je diploma. 

Ben je in het bezit van een erkend diploma? Dan kan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) je diploma vervolgens rechtsgeldig maken (legaliseren) in het buitenland.

Verantwoord ondernemen over de grens

Arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieu en duurzaam produceren. Wie internationaal zakendoet, moet ook nadenken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Nederlandse overheid vindt dit zo belangrijk dat ze gedragsregels heeft opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de OESO-richtlijnen en bieden ondernemers handvatten voor MVO-beleid.

Benieuwd naar je mogelijkheden?

Heb je plannen om een onderneming te starten in het buitenland? Wij brengen je graag in contact met lokale experts op het gebied van buitenlandse wet- en regelgeving, zoals advocaten, fiscalisten en accountants. Bespreek de mogelijkheden met je adviseur.

Maak een afspraak

Zelf regelen & Contact