Wetgeving bij vestigen in het buitenland

Een dochteronderneming in Düsseldorf of een hightech start-up in China. Een eigen bedrijf beginnen in het buitenland is voor veel ondernemers een droom. De belangrijkste regelgeving en partijen die u kunnen helpen op een rij.

Regel eenvoudig al uw zaken via één loket

Wilt u zich in een ander EU-land vestigen? De Dienstenwet maakt dit makkelijk voor u. Elk EU-land heeft namelijk één centraal contactpunt: een online overheidsloket waar u snel en eenvoudig al uw zaken regelt. Ook kunt u hier informatie krijgen over belastingen, socialezekerheidsprocedures, het legaliseren van diploma’s en het aanvragen van vergunningen. Op de website van de Europese Commissie vindt u een overzicht van de centrale contactpunten per EU-land.

In principe geldt de Dienstenwet voor alle dienstverlenende ondernemers in EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Er is echter een aantal branches dat niet onder deze wet valt.

Een bedrijf starten in de EU wordt nóg eenvoudiger
Europese overheden werken aan nieuwe regelgeving voor het vestigen van een besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het buitenland. De regelgeving in de EU-landen wordt op elkaar afgestemd en er komt één Europese inschrijvingsprocedure. Zo kunt u straks nog makkelijker een bedrijf oprichten in een EU-land. Het is nog niet bekend wanneer deze regeling ingaat.

Verdiep u in de lokale wet- en regelgeving

Stel, u gaat een bedrijf opstarten in Finland. Met welke wetgeving krijgt u daar te maken? Wat zijn de belangrijkste rechtsvormen in het land? En hoe lang duurt het om uw bedrijf te registreren? Op Rabo Wereldwijd vindt u uitgebreide informatie over wet- en regelgeving in 120 landen.

Ga naar Rabo Wereldwijd en kies een land

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u meer vertellen over onder meer belastingtarieven, inhuur van personeel en het aanvragen van bouwvergunningen. Op de website van de RVO vindt u de investeringsregels per land.

Bekijk het landenoverzicht op RVO.nl

Bekijk ook de rapporten van Economist Intelligence Unit (EIU), met informatie over de wetten en regels voor investeren en zakendoen in ongeveer vijftig landen. Via de RVO krijgt u gratis toegang tot deze rapporten.

Toon aan dat u sociale verzekeringspremies betaalt

Gaat u als zelfstandige aan de slag in het buitenland? Dan moet u een A1-verklaring indienen. Hiermee toont u aan in welk land u sociale verzekeringspremies betaalt, zoals AOW, kinderbijslag en WW. Het formulier is geldig in alle landen van de EU, de EER (inclusief Zwitserland) én in landen waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten. U kunt een A1-verklaring online aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als u permanent in het buitenland gaat werken, dan ben u niet meer verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen. Gaat u tijdelijk (maximaal vijf jaar) in het buitenland werken? Dan blijft u onder voorwaarden in Nederland verzekerd.

Controleer de geldigheid van uw diploma’s

Voor sommige beroepen geldt dat u het vak alleen in een ander land mag uitoefenen als uw diploma geldig is in dat land. Binnen de EU zijn afspraken gemaakt over de erkenning van diploma’s. Het Nationaal Contactpunt (NCP) van Nuffic kan u meer duidelijkheid geven over de geldigheid van uw diploma.

Bent u in het bezit van een erkend diploma? Dan kan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uw diploma vervolgens rechtsgeldig maken (legaliseren) in het buitenland.

Verantwoord ondernemen over de grens

Arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieu en duurzaam produceren. Wie internationaal zakendoet, moet ook nadenken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Nederlandse overheid vindt dit zo belangrijk dat ze gedragsregels heeft opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de OESO-richtlijnen en bieden ondernemers handvatten voor MVO-beleid.

Internationaal zakendoen met de Rabobank

Waar ook ter wereld u wilt ondernemen, wij bieden u ondersteuning. In 120 landen wereldwijd kunt u gebruikmaken van onze kennis, oplossingen en netwerken.

Heeft u plannen om een onderneming te starten in het buitenland? Wij brengen u graag in contact met lokale experts op het gebied van buitenlandse wet- en regelgeving, zoals advocaten, fiscalisten en accountants. Bespreek de mogelijkheden met uw adviseur.

Contact

Rabobank