Circulair ondernemen: ga met uw bedrijf aan de slag

Aan de slag met de uitkomsten

Waar liggen kansen voor uw bedrijf? Zet met uw bedrijf stappen om aan de slag te gaan met uw eigen circulaire businessmodel. Bekijk de thema's voor praktische tips en praktijkvoorbeelden. In de PDF vindt u het volledige overzicht.

Circulaire economie: totaaloverzicht

Kringlopen: sluit kringlopen in het productieproces

Maak langer gebruik van producten en minimaliseer afval. Kijk of u producten kunt renoveren of herstellen in plaats van direct af te schrijven, ook als het slechts om onderdelen gaat. Besteed continu aandacht aan onderhoud. Hergebruik producten, of onderdelen ervan.

Waardecreatie: creëer (extra) waarde binnen het gehele bedrijf

Verhoog de financiële en maatschappelijke waarde van uw (rest)producten en beperk afval. Ontwerp uw producten zo dat ze demontabel of recyclebaar zijn en minder grondstoffen en energie gebruiken. Kijk naar uw bedrijfspand: bouw CO2-neutraal, plaats zonnepanelen, of gebruik restwarmte. Besteed aandacht aan transport: rij op elektriciteit, biogas of waterstof en zet het vervoer efficiënt in. Hergebruik water en beperk verpakkingsmateriaal.

Strategie: circulaire principes vastleggen in een strategie

Stel doelen voor het verminderen of verwaarden van afval, beperken van uitstoot of het verbeteren van de samenwerking. Toets bij uw klant wat de behoefte is. Zoek strategische partners zoals de Rabobank of MVO Nederland om aan uw circulaire businesscase te werken. Betrek uw medewerkers door middel van trainingen of prestatiecontracten. Gebruik digitale ondersteuning om processen soepeler en zuiniger te laten verlopen.

Organisatie: circulaire strategie in de gehele organisatie en de keten

Zet samenwerkingsverbanden op om kansen en mogelijkheden in kaart te brengen. Evalueer steeds de rollen van alle relevante partijen in de keten. Maak de inspanningen binnen uw bedrijf inzichtelijk. Vertel uw verhaal: maak gebruik van keurmerken en laat uw werkwijze zien in uw marketinguitingen.

Verdienmodel: het creëren en toepassen van een circulair verdienmodel

Lever diensten in plaats van producten, of lever diensten die de levensduur van producten verlengen, zoals onderhoudscontracten. Bereken de behaalde restwaarde door als korting in de prijs. Verlaag uw kosten door efficiëntie, eco-design en alternatief energie- en grondstofgebruik.

Meer weten over circulair ondernemen?

Wilt u verder praten over dit onderwerp? Zoekt u bijvoorbeeld partners om uw product verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor circulair ondernemen? Neem dan gerust contact op met uw Rabobank.

Ga naar de Prestatie Indicator op circulairebusinessmodellen.nl

Contact

Rabobank