Valutering

Deze informatie is bedoeld om u inzicht te geven in de valutering van uw betaalopdrachten

Wat is valutering?
Valutering is het toekennen van een rentedatum aan een af- of bijschrijving op uw rekening. Op basis van deze rentedatum wordt periodiek rente berekend.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van uw betaalopdracht is afhankelijk van de betaalvorm en het tijdstip van aanleveren. Online betaalopdrachten worden automatisch en daardoor sneller verwerkt. Zodra uw betaalopdracht is goedgekeurd voor verwerking, wordt het bedrag direct geboekt ten laste van uw rekening. Als u euro’s overmaakt en de begunstigde van uw betaalopdracht ook klant is van de Rabobank, wordt dit bedrag direct bijgeschreven. Klanten van de Rabobank ontvangen via online bankieren direct informatie over de bij- en afschrijvingen.

Betalingen naar andere banken
Als de begunstigde een rekening heeft bij een andere bank binnen het SEPA-gebied en u maakt euro’s over, wordt de betaalopdracht aangeboden bij Equens. Equens zorgt via De Nederlandsche Bank voor een snelle verrekening tussen de banken (verevening).

Lees meer over de verwerkingsduur van Wereldbetalingen

Geen valutering in uw nadeel: uw geld is uw geld 
De Rabobank hanteert geen valutering in uw nadeel voor betalingsverkeer. Wij houden uw geld niet tijdelijk vast om er zelf beter van te worden. Zodra wij een bedrag voor u binnen krijgen, boeken wij dit geld nog dezelfde dag over op uw rekening. En andersom. Zo profiteert u maximaal van het geld dat op uw rekening staat of wordt bijgeschreven.

Overboeken van en naar spaarrekeningen 
Overboekingen van en naar uw spaarrekening worden net als overboekingen tussen twee Rabo betaalrekeningen, altijd per direct en met valutadatum ‘vandaag' uitgevoerd. Reden hiervoor is dat u direct over uw spaargeld moet kunnen beschikken. Dit betekent dat u een aankoop kunt doen waarbij u gebruik maakt van uw kredietruimte op uw betaalrekening. Daarna kunt u via online bankieren het betreffende bedrag van de spaarrekening over kan boeken naar de betaalrekening. Een dergelijke aankoop leidt dan niet tot een debetrente omdat zowel de pinbetaling als bijboeking van de spaarrekening per direct en met valutadatum heden worden uitgevoerd. Ook deze opdrachten ziet u direct terug in online bankieren.