Incassoblokkade instellen

Stel een blokkadelijst of goedkeuringslijst in en voorkom dat een bedrijf ongewenst incasso's afschrijft van uw rekening.

  • Gebruik de blokkadelijst wanneer u een machtiging voor incasso heeft stopgezet, maar het bedrijf of de instelling toch blijft incasseren.
  • Het bedrijf kan na de blokkade geen enkele incasso meer bij u afschrijven.
  • U kunt ook een beperking op incasso’s per land instellen.
  • Met de blokkadelijst bepaalt u welk bedrijf niet van uw rekening kan afschrijven via incasso. Met de goedkeuringslijst bepaalt u welk bedrijf wél via incasso kan afschrijven.
  • Als u een goedkeuringslijst instelt, kan alleen worden geïncasseerd door bedrijven die u vooraf heeft goedgekeurd op uw lijst.

Contact

Rabobank