Volmacht geven

U kunt een volmacht verlenen aan iemand binnen of buiten uw organisatie. Zij kunnen dan namens uw bedrijf handelen of transacties doen.

  • Via Rabo Internetbankieren Professional geeft u iemand binnen uw organisatie rechten voor het online inzien van uw rekeningen en het doen van transacties. Kijk in Rabo Internetbankieren Professional bij Betalen & Sparen, ‘Zelf regelen’, onderdeel 'Autorisaties'
  • Neem contact op met uw Rabobank om een volmacht te geven aan iemand binnen uw organisatie voor andere bancaire handelingen, zoals geld opnemen met een bankpas, of handelingen in verband met documentair betalingsverkeer.
  • Neem contact op met uw Rabobank om een volmacht te verlenen aan een partij buiten uw organisatie.

Contact

Rabobank