Blog Familiebedrijven, Ruud Huirne

Ruud Huirne

Passie als sturende kracht in het agrarisch familiebedrijf

"Als muren konden spreken", zeggen ze weleens. Daar moet ik aan denken bij Erve Hiddink in Exel, in de Achterhoek. Het bedrijf stamt uit 1593. Voor zover bekend is dit het oudste agrarisch familiebedrijf van Nederland. Wat heeft dit bedrijf een veranderingen meegemaakt in maatschappij en economie! Nuchter, hardwerkend en professioneel door alle tijden heen. Steeds met grote veranderingen, maar ook nieuwe kansen. En waarin de passie de kracht bleef van het agrarisch familiebedrijf.

Turbulente tijden voor agrarische bedrijven

2014 was het VN-jaar van het agrarisch familiebedrijf. Terecht dan ook dat het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) het familiebedrijf in het zonnetje zette, op een locatie van de Rabobank. Mooi ook dat koningin Máxima en staatssecretaris Dijksma daar acte de présence gaven. Door het succes van Erve Hiddink rijst natuurlijk de vraag voor welke uitdagingen al die 67.000 andere agrarische familiebedrijven in Nederland wel niet staan. Want ook nu verkeren we in een turbulente tijd, onder andere omdat de vraag naar voedsel mondiaal sterk stijgt.

Flexibiliteit en professionalisering gevraagd

Professionalisering zie ik als een belangrijke trend. Agrarische families zullen in toenemende mate ondernemersvaardigheden moeten combineren met de passie voor het vak en de manier van leven. In veel agrarische sectoren ervaren ondernemers dat het mooie perspectief voor de lange termijn gepaard gaat met onverwachte prijsfluctuaties. Dit vraagt van ondernemers meer flexibiliteit (om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden) en om, bijvoorbeeld, risico- en liquiditeitsmanagement.

Succesvol inspelen op ontwikkelingen

Ook de grotere bedrijfsomvang vraagt om een ondernemender insteek. Dat heeft te maken met de arbeid, met zelf doen of uitbesteden, maar ook met de financieringsstructuur. Er ontstaan nieuwe initiatieven met verschaffers van risicodragend vermogen, die niet per se meewerken in het bedrijf. Dat betekent vaak ook dat zij een vergoeding voor hun risico willen zien en minder geduldig zijn dan het eigen vermogen dat de ondernemer zelf inbrengt. Een als laatste punt: de maatschappelijke ontwikkelingen. Familiebedrijven worden groter en de omgeving waarin ze opereren stelt steeds hogere eisen aan de duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering. Van ondernemers vraagt dit een open houding en goede communicatievaardigheden.

Kunnen de huidige generaties ondernemers met succes op deze ontwikkelingen inspelen? Jazeker! Het opleidingsniveau stijgt en Nederland kent een sterke internationale oriëntatie en een sterk kennisnetwerk. De feestelijkheden van het VN-jaar liggen achter ons. Het was mooi. En nu aan de slag, mét passie!

Blog 18 december 2014