Waarom een liquiditeitsbegroting belangrijk is

Als ondernemer weet u van aanpakken. Ideeën, plannen en deadlines vragen om uw aandacht, waardoor inzicht in uw geldzaken niet op de eerste plaats staat. Terwijl het juist rust geeft om uw financiën op orde te hebben. Iets dat u als ondernemer vast kunt gebruiken. Met een liquiditeitsbegroting krijgt u inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven en houdt u controle.

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een planning van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Een periode van een maand is het meest gangbaar, omdat er gedurende het jaar vaak een financieel patroon te herkennen is. Het is een manier om inzicht te krijgen in de verwachte geldbehoefte en beschikbaarheid aan middelen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om beroep te doen op reserves op een bankrekening, contanten en aandelen of aan het verhogen van het krediet.

Lees ons artikel: In drie stappen naar een betrouwbare liquiditeitsbegroting.

De voordelen van een liquiditeitsbegroting

  • Inzicht in inkomsten en uitgaven
  • Niet voor verrassingen komen te staan
  • Het kunnen betalen van rekeningen
  • Inzicht in besteedbaar budget

U heeft elke maand inzicht in uw inkomsten en uitgaven
Door de verwachte geldstroom per maand op te stellen, kunt u de financiële situatie aanscherpen. De bouwsector bijvoorbeeld hanteert lange betaaltermijnen. Hierdoor kan het zo zijn dat u inkomsten in een andere maand ontvangt dan dat u heeft gefactureerd. U ziet bijvoorbeeld in een maandelijkse begroting de inkomsten van januari in de ontvangsten van maart. 

Let op: afschrijvingen worden niet opgenomen in de liquiditeitsbegroting. Als u bijvoorbeeld voor een auto van €10.000, - een afschrijvingstermijn hebt van 5 jaar, dan staat elk jaar €2.000, - aan afschrijvingen op de winst- en verliesrekening. Dit zijn kosten, geen uitgaven.

U komt minder snel voor verrassingen te staan
Met een goed ingevulde liquiditeitsbegroting blijft u realistisch. Als u daarnaast ook uw administratie op orde houdt en elke maand de werkelijke cijfers vergelijkt met de begroting weet u hoe u er financieel voorstaat. 

Bedrijf X stelt elk najaar een begroting op voor het nieuwe jaar. Elke eerste week van een nieuwe maand kijkt hij naar zijn begroting van de afgelopen maand. Hij bestudeert waar de verschillen in cijfers en resultaten zitten, waarna hij de begroting direct aanpast. Hierdoor weet hij wat er elke maand gebeurt en blijft hij scherp.

U weet of u in staat bent om rekeningen in een bepaalde periode te betalen
Deze informatie is voor elke ondernemer essentieel om in te schatten of u aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Daarnaast geeft het een indicatie of er behoefte is aan extra middelen, bijvoorbeeld in de vorm van een krediet. Bij een kredietaanvraag kijkt de ondernemer samen met zijn adviseur naar de financiële toekomst, om vervolgens een realistisch verzoek in te dienen. Het ontvangen krediet moet genoeg zijn om financiële knelpunten het komende jaar voor te zijn. U verlaagt hierdoor de kans op aanmaningen, incassokosten en boetes.

U schat in hoeveel geld u vrij te besteden heeft
Vrij te besteden budget staat gelijk aan de groei van een onderneming. Wanneer u investeert in uw bedrijf, geeft u een positief signaal. Dit zorgt voor nieuwe energie, ideeën en ambities.

Tip: Als ondernemer moet u altijd zorgen voor een reserve. Ondernemen gaat samen met het lopen van risico’s, waardoor u regelmatig voor uitdagingen staat. De hoogte van de reserve verschilt per onderneming, maar wij adviseren rekening te houden met de mogelijkheid tot overbrugging van minstens een half jaar. Een betaaltermijn van dertig dagen is het meest voorkomend, maar in een aantal sectoren zijn het er zestig, negentig of zelfs honderd. Bereid u hierop voor en creëer extra financiële ruimte.

Een stukje realiteitszin

Met een liquiditeitsbegroting heeft u inzicht in uw inkomsten en uitgaven. U weet of uw financiën op orde zijn of dat u het volgend jaar wellicht anders aan moet pakken. Dat is de kracht van tussentijdse analyses: de verwachting aanpassen aan de werkelijke situatie en mee bewegen. Zo zorgt u ervoor dat alle posten op een juiste manier worden verwerkt. 

Contact

Rabobank