Betalingsverkeer

Zakenlui investeren in windenergie in Spanje

Is uw bedrijf centraal of juist decentraal (met zelfstandige buitenlandse dochters) georganiseerd? In welke levensfase bevindt uw bedrijf zich? Dit zijn allemaal zaken die grote invloed hebben op uw cashmanagementwensen.

De Rabobank heeft een uitgebreid cashmanagementaanbod ontwikkeld. Neem contact op met uw accountmanager om uw situatie door te spreken. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing die het best past bij uw manier van ondernemen en aansluit op uw toekomstplannen. Als dat nodig mocht zijn, schakelt uw accountmanager een specialist in om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

 • Binnen- of buitenlandse rekening gebruiken

  • Er is de afgelopen jaren heel wat gebeurd om het betalingsverkeer binnen de eurozone te harmoniseren en goedkoper te maken. Sinds 1 november 2009 is wettelijk vastgelegd dat betalingen in euro's naar een euroland niet duurder mogen zijn dan een binnenlandse betaling. Ook mogen deze betalingen niet meer gevaluteerd worden. Dit kan grote invloed hebben op de keuzes die u maakt voor het organiseren van uw internationale cashmanagement.

   Het wordt minder interessant om een rekening te openen om kostenvoordeel te realiseren. Het wordt wél interessanter om binnen uw organisatie te onderzoeken of het cashmanagement meer gecentraliseerd kan worden bij de Rabobank. In sommige gevallen kunt u het best zo snel mogelijk uw buitenlandse rekeningen sluiten en overstappen op de standaard Europese producten, zoals de Eurobetaling en het Euro-incasso. Deze producten zijn ontwikkeld voor een Single Euro Payments Area (SEPA) en worden binnen nu en enkele jaren door alle Europese banken gevoerd.

   Gebruik van de Europese producten is interessant als u:

   • in euro's handelt
   • geen vestigingen en/of medewerkers in het buitenland heeft
   • geen specifieke lokale betaalproducten wilt gebruiken
   • tegen zo laag mogelijke kosten betalingen wilt ontvangen of initiëren

 • Profiteer van een groot aantal partnerbanken

  • De Rabobank werkt samen met veel partnerbanken in een groot aantal landen. Dat is heel gemakkelijk als u bijvoorbeeld een bankkantoor vlak bij uw buitenlandse vestiging zoekt. Uw buitenlandse rekeningen kunt u gewoon openen en aansturen vanuit één elektronisch Raboportaal.

 • Inzicht in uw buitenlandse rekeningen

  • Wanneer u in meerdere landen rekeningen aanhoudt, kan het soms behoorlijk onduidelijk zijn wat u nog te besteden heeft. Met uw telebankierenpakket van de Rabobank heeft u snel en gemakkelijk een compleet overzicht van uw rekeningen. Zo kunnen de saldi op uw buitenlandse rekening(en) aan u gerapporteerd worden, evenals de transacties die op de rekening(en) hebben plaatsgevonden.

 • Lokale betaal- en incassoproducten gebruiken

  • Rabo Corporate Connect is een geïntegreerde oplossing voor liquiditeiten- en risicomanagement. Hiermee heeft u online inzicht in uw buitenlandse rekeningen, maar u kunt ook betalen en binnen- en buitenlandse ontvangsten collecteren op uw rekeningen in het buitenland. Dit kan interessant zijn als u een vestiging en/of medewerkers in het buitenland heeft.

   Wilt u sneller betalingen ontvangen door machtigingen te gaan incasseren of ontvangen cheques snel en goedkoop laten bijschrijven? Dan kan een buitenlandse rekening voordelen bieden. U heeft dan de beschikking over de lokale betaalproducten in dat land. U kunt hiervoor een lokaal telebankierenpakket gebruiken of uw Rabobank Cash Management module binnen Rabo Corporate Connect.

 • Vreemde valutarekeningen

 • Efficiënt afhandelen van uw cashmanagement

  • In Rabo Corporate Connect kunt u uw cashmanagement efficiënt afhandelen. Hiermee kunt u al uw rekeningen in binnen- en buitenland monitoren en beheren. Dit houdt in dat u uw inkomende- en uitgaande geldstromen actief kunt beïnvloeden. Als u uw betaal- of incasso opdrachten op tijd inleest en verstuurt, dan kunnen die nog dezelfde dag uitgevoerd worden.

   Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met uw autorisatiestructuur. Opdrachten die worden aangemaakt, kunnen naar wens zowel in binnen- als buitenland worden goedgekeurd.

   In elk land gelden andere tijdgrenzen voor het uiterste verwerkingstijdstip van lokale betalingen. Zodra u rekeningen in het buitenland opent, krijgt u hierover informatie van ons. Bij tijdige aanlevering worden uw opdrachten nog dezelfde dag uitgevoerd.

 • Cashpoolmogelijkheden

  • U kunt diverse technieken toepassen om een optimaal beheer van uw rekeningen te bereiken en zo min mogelijk kosten te maken. De twee meest gebruikte mogelijkheden zijn afromen en aanzuiveren of zero balancing.

   U bepaalt zelf wanneer u uw saldi afroomt naar Nederland of wanneer u uw saldo aanzuivert om de geplande uitgaande betalingen te kunnen doen.

   Bij zero balancing wordt aan het einde van elke dag het gehele saldo van uw buitenlandse rekening automatisch overgeboekt naar uw rekening in Nederland. Hierdoor blijft een nulsaldo achter op de buitenlandse rekening en kunt u in Nederland meteen over de saldi beschikken.

 • Tijdelijke overschotten wegzetten

  • Heeft u door snel en efficiënt afromen tijdelijk een bedrag over? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden om dit bedrag tijdelijk tegen een hogere vergoeding op een euro of vreemde valutadeposito weg te zetten. Of misschien kunt u uw valuta tijdelijk omruilen (swappen), zodat u niet meer of in ieder geval minder debet staat op uw vreemde valuta of EUR-rekening.

   Met Rabo Corporate Connect kunt u rechtstreeks online met onze Dealingroom transacties afsluiten, zoals valutaswaps en valutadeposito's.

   Ook voor euro's geldt dat u uw tijdelijke overschot lucratiever kunt wegzetten. Bijvoorbeeld op de BedrijfsSpaarRekening. Uw geld blijft dan direct opvraagbaar. Als u gedurende korte tijd (1 t/m 24 maanden) niet over een bepaald bedrag hoeft te kunnen beschikken, kunt u het bedrag wegzetten op een Rabo Termijndeposito. U ontvangt voor het stallen van een deposito een vastgestelde rente die niet wijzigt gedurende de looptijd. U weet vooraf precies wat uw rendement is.