Wat is wel en niet verzekerd?

Hieronder ziet u de belangrijkste zaken die wel en niet verzekerd zijn binnen de bedrijfsschadeverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak®.

Let op: dit zijn niet de volledige voorwaarden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u de polisvoorwaarden lezen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Dit is verzekerd

 • Schade aan het gebouw, de inventaris, de voorraad en draagbare, elektronische apparaten
  Dat geldt voor schade aan een van bovenstaande zaken door brand, bliksem, ontploffing, inbraak, diefstal, vandalisme, wind of water. Schade door neerslag is gedekt, tenzij de oorzaak van de schade slecht onderhoud is.
 • Milieuschade
  Zoals bodemverontreiniging en vrijgekomen asbest. Schoonmaakkosten en schade die ontstaat door het schoonmaken zijn verzekerd.
 • Herstel van uw marktpositie na schade
  Ook tijdens de herstelfase bent u verzekerd van inkomsten.
 • Tijd die nodig is voor het opruimen, saneren of het verkrijgen van vergunningen
  Wanneer dat na schade nodig is.
 • Schade door straatafzetting bij naburige brand
  Als er in de straat waar uw bedrijfspand staat brand is, kan u door een wegafzetting minder omzet draaien.

Dit is niet verzekerd

 • Minder omzet door minder bestellingen
  U krijgt geen vergoeding als u minder omzet draait doordat uw afnemer minder bestellingen plaatst.
 • Schade door natuurrampen
  Zoals aardbevingen en overstromingen.
 • Neerslagschade die ontstaat door slecht onderhoud
  Als u waterschade heeft doordat uw bedrijfspand slecht is onderhouden, worden de kosten niet vergoed.
 • Schade door illegale activiteiten
  Bijvoorbeeld hennep kweken of xtc maken. Het maakt niet uit of u van deze activiteiten afwist.

Het volledige overzicht van wat wel en niet verzekerd is, staat in de polisvoorwaarden.

Voorwaarden

Voorwaarden bedrijfsschadeverzekering

Wilt u de bedrijfsschadeverzekering afsluiten? Lees dan vooraf de productvoorwaarden.

Voorwaarden bedrijfsschadeverzekering

Voorwaarden Exploitatiederving

Contact

Rabobank