Debiteuren Comfort Plan

De kredietverzekering waarmee u uw bedrijf verzekert tegen afnemers die niet op tijd betalen.

Onderdeel van Rabo RisiGo

 
  • standaard 60% dekking op uw zakelijke afnemers
  • optioneel te verhogen tot 90% dekking
  • inclusief informatie over kredietwaardigheid
  • geen extra administratie
  • eenvoudig in gebruik (geen aanvraag kredietlimieten)

Debiteuren Comfort Plan dekt uw debiteurenrisico

Als ondernemer wilt u niet veel tijd kwijt zijn met het debiteurenbeheer. Maar u wilt wel zekerheid van betaling. Met het Debiteuren Comfort Plan van onze partner Euler Hermes  heeft u die mogelijkheid. Met deze kredietverzekering dekt u het betaalrisico af voor al uw zakelijke debiteuren.

Kenmerken

Kenmerken van het Debiteuren Comfort Plan

Het Debiteuren Comfort Plan is de eerste kredietverzekering die speciaal is bedoeld voor het MKB. Het product sluit aan op de wensen van mkb’ers. Het Debiteuren Comfort Plan verzekert een onderneming tegen afnemers die niet op tijd betalen.

Altijd dekking op al uw afnemers

U ontvangt standaard 60% dekking op al uw zakelijke afnemers. U bent hierdoor zeker van betaling van uw facturen. Wilt u een hogere dekking? Dan kunt u dit per afnemer aanvragen.

Eenvoudig in gebruik

U hoeft vrijwel niets te doen om toch verzekerd te kunnen leveren. We vragen u alleen uw onbetaald gebleven facturen over te dragen.

Geen extra administratie

Het Debiteuren Comfort Plan zorgt niet voor extra administratie. Wel vragen wij u om aanmaningen naar uw afnemers te sturen voor onbetaalde facturen.

Altijd een vaste premie

Het Debiteuren Comfort Plan werkt met een vast bedrag per jaar.

Veelgestelde vragen over het Debiteuren Comfort Plan

Kosten

Kosten Debiteuren Comfort Plan

Het bedrag dat u per jaar betaalt, is afhankelijk van de omzetklasse waarin uw onderneming valt.
In onderstaande tabel vindt u daar meer informatie over.
Maximale schadeloosstelling per debiteur
Omzetklasse verzekerbare omzetMaximale jaarlijkse schadeloosstellingBasis

Verhoogd

Jaarbedrag excl. belasting*
€ 100.000,- tot
€ 500.000,-
€ 50.000,-€ 5.000,-€ 20.000,-€ 3.270,-
€ 500.001,- tot
€ 1.000.000,-
€ 75.000,-€ 7.500,-€ 30.000,-€ 4.060,-
€ 1.000.001,- tot
€ 1.500.000,-
€ 100.000,-€ 10.000,-€ 40.000,-€ 5.500,-
€ 1.500.001,- tot
€ 2.000.000,-
€ 125.000,-€ 12.500,-€ 50.000,-€ 6.950,-
€ 2.000.001,- tot
€ 2.500.000,-
€ 150.000,€ 15.000,-€ 60.000,-€ 8.500,-
€ 2.500.001,- tot
€ 3.000.000,-
€ 175.000,-€ 17.500,-€ 70.000,-€ 9.300,-
€ 3.000.001,- tot
€ 3.500.000,-
€ 200.000,-€ 20.000,-€ 80.000,-€ 10.070,-
€ 3.500.001,- tot
€ 4.000.000,-
€ 225.000,-€ 25.000,-€ 90.000,-€ 11.070,-
€ 4.000.000,- tot
€ 5.000.000,-
€ 250.000,-€ 30.000,-€ 100.000,-€ 12.500,-

*10% van het jaarbedrag is btw plichtig en 90% van het jaarbedrag is premie en assurantiebelasting plichtig. Verzekerbare omzet is uw zakelijke omzet op rekening.

Naast het jaarbedrag betaalt u per jaar € 250 administratiekosten voor het administreren van de polis, het gebruik van EOLIS en het monitoren van eventuele Grades. Een Grade geeft aan hoe kredietwaardig een afnemer is. Op basis daarvan bepaalt Euler Hermes de hoogte van de dekking.

Voorwaarden

Voorwaarden Debiteuren Comfort Plan

Als u een Debiteuren Comfort Plan wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product.
U kunt deze hieronder downloaden.

Voorwaarden Debiteuren Comfort Plan

Wilt u meer weten over het Debiteuren Comfort Plan? Maak dan een afspraak.

Contact

Rabobank